Jesus liv och död

ANNONS

Artikelserie om Jesus liv och död

L

1Jesus

av: Carsten Ryytty
2016-10-08

Vår tideräkning börjar med Jesus födelse. Det är för oss år 1. Men numera anser de flesta forskare att Jesus var född några år före vår tideräknings början. Man vet att Jesus föddes mot slutet av Herodes den stores regering. Herodes dog 4 år före år 1. Förmodligen föddes Jesus mellan åren 7-4 f.Kr...

+ Läs mer

M

2Israel-Palestina på Jesus tid

av: Carsten Ryytty
2014-02-16

I Judeen och Galileen, nuvarande Israel-Palestina, levde judarna under romersk kontroll. Med Jerusalem som huvudstad blomstrade en mångfald av religiösa och politiska grupper. Trots den begränsade storleken var regionen en smältdegel av olika religiösa och politiska grupper, från de lagtrogna fariséerna till de upproriska seloterna. De olika grupperna, inklusive sadducéerna och esséerna, hade alla sina egna idéer om hur man skulle leva och hantera den romerska ockupationen...

+ Läs mer

M

3Jesus död

av: Carsten Ryytty
2014-02-16

År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av den lokala ordningsmakten. Han ställdes senare inför rätta och dömdes som upprorsman varefter han avrättades genom korsfästning utanför Jerusalems stadsmurar. Ingen hade då kunnat ana att händelsen skulle bidra till att forma en ny världsreligion...

+ Läs mer

L

4Jungfru Maria - Jesus mamma

av: Carsten Ryytty
2017-02-27

Maria, Jesus mamma, är den mest betydande kvinnan i Nya testamentet. Hon nämns på flera ställen i bibeltexterna och i det kristna fromhetslivet intar hon en enastående rangplats...

+ Läs mer

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades...

S

Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

Under senmedeltiden förföll den katolska kyrkan. Flera av påvarna levde på ett sätt som stod i...

L

De första städerna

Det var vattnet som för 10 000 år sedan skapade en stad nära norra änden av Döda havet i dagens...

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika...

S

1600-talet, renlärighetens epok: Katolsk motreformation och evangelisk konfessionalism

I det kristna Europa var 1600-talet renlärighetens epok. Det gäller både för den katolska och den...

Ämneskategorier

Hi
Karta

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna