Jesus liv och död

ANNONS

ANNONS

Artikelserie om Jesus liv och död

L

1Jesus

av: Carsten Ryytty
2016-10-08

Vår tideräkning börjar med Jesus födelse. Det är för oss år 1. Men numera anser de flesta forskare att Jesus var född några år före vår tideräknings början. Man vet att Jesus föddes mot slutet av Herodes den stores regering. Herodes dog 4 år före år 1. Förmodligen föddes Jesus mellan åren 7-4 f.Kr...

+ Läs mer

M

2Israel-Palestina på Jesus tid

av: Carsten Ryytty
2014-02-16

Jesus växte upp i ett ockuperat land. Sedan år 63 f.Kr. var Judeen och Galileen - nuvarande Israel-Palestina - ett romerskt lydrike beläget i det väldiga romarrikets östligaste del. Området var bergigt, endast 24 mil långt och 11 mil brett (stort som Småland)...

+ Läs mer

M

3Jesus död

av: Carsten Ryytty
2014-02-16

År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av den lokala ordningsmakten. Han ställdes senare inför rätta och dömdes som upprorsman varefter han avrättades genom korsfästning utanför Jerusalems stadsmurar. Ingen hade då kunnat ana att händelsen skulle bidra till att forma en ny världsreligion...

+ Läs mer

L

4Jungfru Maria - Jesus mamma

av: Carsten Ryytty
2017-02-27

Maria, Jesus mamma, är den mest betydande kvinnan i Nya testamentet. Hon nämns på flera ställen i bibeltexterna och i det kristna fromhetslivet intar hon en enastående rangplats...

+ Läs mer