Kreationismen och "aprättegången"

Speciell för USA är den starka kreationiströrelse som växte fram på 1920-talet, framför allt i mellanvästern och södern. Kristna grupper såg evolutionsteorin som en del av den ökande sekulariseringen i samhället, och som ett hot mot kristna trossatser och värderingar. De lyckades 1925 få igenom en lag som förbjöd skolorna i Tennessee att i sin undervisning påstå att människan utvecklats från djur. Människan, ja hela världen, var ju skapad av Gud, menade kreationisterna.
M

Karikatyr som föreställer Charles Darwin som en apa.

En uppmärksammad rätteång

Organisationen ACLU (American Civil Liberties Union) beslöt att gå den rättsliga vägen för att försöka få upp lagen i Högsta domstolen, där man räknade med att den skulle fällas eftersom den stred mot grundlagens krav på åtskillnad mellan kyrka och stat. ACLU provocerade därför fram en rättegång. Man fick en lärare, John Scopes, att undervisa om människans evolution, vilket ledde till att han åtalades i den beryktade "aprättegången" i Dayton 1925, en rättegång som följdes av hela nationen och som blivit ämne för filmer, teaterpjäser och många böcker.

ANNONS

ANNONS

Anhängare och motståndare till evolutionsteorin utnyttjade den uppmärksammade rättegången för att föra fram sina argument. Scopes fälldes och dömdes till böter på 100 dollar. Men domen upphävdes senare på grund av ett rättegångsfel. Då kunde den inte heller överklagas och Högsta domstolen fick aldrig ta ställning i frågan.

Evolutionsundervisning

Kristna grupper lyckades driva igenom lagar mot evolutionsundervisning i flera delstater, men efter ett antal års processande ansåg USA:s högsta domstol att dessa lagar inte var religionsneutrala, och avvisade dem som stridande mot konstitutionens tillägg om religionsfrihet.

Kreationism som ett alternativ?

Lösningen för de kristna intressegrupperna blev att skapa en egen vetenskaplig teori om skapelsen, som kunde tävla med evolutionsteorin på lika villkor i de statliga skolorna. Det var så begreppet vetenskaplig kreationism (creation science) föddes.

Anhängarna drev igenom lagar i flera delstater om att undervisning om kreationism skulle få lika mycket tid som evolutionsundervisning i de statliga skolorna, men efter flera års processer avvisades även dessa lagar av USA:s högsta domstol. Kreationism ansågs av domstolen vara mer av en religion än en vetenskap.

Den åtalade John Scopes (till höger) tillsammans med sin advokat Dr John R. Neal (till vänster) under den s.k. "aprättegången" i Dayton 1925.

Intelligent design

Vad skulle kreationisterna göra nu? Att ge upp var inte att tänka på. Svaret var "intelligent design" - en teori utan syftningar på vare sig Gud, Bibeln eller skapelsen!

Man utformade en strategi för att brett lansera ID som en vetenskaplig teori som kunde ge svar på de frågor evolutionsteorin gick bet på. Men detta försök att göra vetenskap imponerade inte på den vetenskapliga världen. Att ID inte accepteras som vetenskap verkar dock inte bekymra kreationiströrelsen. I den siktar man inte på forskarna utan mera på allmänhet, journalister, politiker och andra beslutsfattare. Med skicklig retorik är det möjligt att övertyga en målgrupp utan vetenskaplig bakgrund. Och med den starka koppling till den religiösa högern ID har, kan man komma långt i USA. Det har man också gjort, de politiska och opinionsmässiga framgångarna har varit stora.

LÄS MER: Charles Darwin

LÄS MER: Charles Darwin och evolutionsläran

LÄS MER: Charles Darwin - om arternas uppkomst och människans härstamning

LÄS MER: Charles Darwin - evolutionslärans fader

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

LÄS MER: Religion och vetenskap

PODCAST: Vad är kreationism?

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför startade kreationiströrelsen i USA på 1920-talet och vad ville de uppnå med sina lagar i Tennessee?
   
 2. Hur försökte ACLU utmana lagen som förbjöd undervisning om evolution och vad hände med John Scopes efter "aprättegången"?
   
 3. Vad beslutade USA:s högsta domstol om lagarna mot evolutionsundervisning och varför?
   
 4. Vilken ny teori utvecklade kreationisterna efter att ha mött motstånd för sina lagar och hur har de försökt sprida den?

Fundera på:

 1. Resonera kring hur "intelligent design" skiljer sig från både kreationism och evolutionsteorin. Vad tror du är orsaken till att ID inte har accepterats som vetenskap?
   
 2. Även om kreationism och ID inte accepteras som vetenskapliga teorier, har de haft politiska och opinionsmässiga framgångar. Hur tror du detta påverkar utbildning och vetenskaplig kunskap i samhället?
   

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Artikelserie om Darwin och utvecklingsläran

Bild: Pharos
+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 29 januari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi
Karta

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Re

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Relaterade taggar

Re
Darwin

Charles Darwin

Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans...

Re
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är kreationism?

av: Mattias Axelsson
2022-10-05

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om kreationism.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Kubakrisen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-24

Mattias, Kristoffer och Julia pratar om Kubakrisen - det närmaste världen har varit ett kärnvapenkrig, enligt många historiker.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Koreakriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om ett av de första krigen under kalla kriget - Koreakriget.

+ Lyssna