+ Visa hela artikelserien

Kreationismen och "aprättegången"

Speciell för USA är den starka kreationiströrelse som växte fram på 1920-talet, framför allt i mellanvästern och södern. Kristna grupper såg evolutionsteorin som en del av den ökande sekulariseringen i samhället, och som ett hot mot kristna trossatser och värderingar. De lyckades 1925 få igenom en lag som förbjöd skolorna i Tennessee att i sin undervisning påstå att människan utvecklats från djur. Människan, ja hela världen, var ju skapad av Gud, menade kreationisterna.
M

Karikatyr som föreställer Charles Darwin som en apa.

En uppmärksammad rätteång

Organisationen ACLU (American Civil Liberties Union) beslöt att gå den rättsliga vägen för att försöka få upp lagen i Högsta domstolen, där man räknade med att den skulle fällas eftersom den stred mot grundlagens krav på åtskillnad mellan kyrka och stat. ACLU provocerade därför fram en rättegång. Man fick en lärare, John Scopes, att undervisa om människans evolution, vilket ledde till att han åtalades i den beryktade "aprättegången" i Dayton 1925, en rättegång som följdes av hela nationen och som blivit ämne för filmer, teaterpjäser och många böcker.

Anhängare och motståndare till evolutionsteorin utnyttjade den uppmärksammade rättegången för att föra fram sina argument. Scopes fälldes och dömdes till böter på 100 dollar. Men domen upphävdes senare på grund av ett rättegångsfel. Då kunde den inte heller överklagas och Högsta domstolen fick aldrig ta ställning i frågan.

ANNONS

ANNONS

Evolutionsundervisning

Kristna grupper lyckades driva igenom lagar mot evolutionsundervisning i flera delstater, men efter ett antal års processande ansåg USA:s högsta domstol att dessa lagar inte var religionsneutrala, och avvisade dem som stridande mot konstitutionens tillägg om religionsfrihet.

Kreationism som ett alternativ?

Lösningen för de kristna intressegrupperna blev att skapa en egen vetenskaplig teori om skapelsen, som kunde tävla med evolutionsteorin på lika villkor i de statliga skolorna. Det var så begreppet vetenskaplig kreationism (creation science) föddes.

Anhängarna drev igenom lagar i flera delstater om att undervisning om kreationism skulle få lika mycket tid som evolutionsundervisning i de statliga skolorna, men efter flera års processer avvisades även dessa lagar av USA:s högsta domstol. Kreationism ansågs av domstolen vara mer av en religion än en vetenskap.

Den åtalade John Scopes (till höger) tillsammans med sin advokat Dr John R. Neal (till vänster) under den s.k. "aprättegången" i Dayton 1925.

Intelligent design

Vad skulle kreationisterna göra nu? Att ge upp var inte att tänka på. Svaret var "intelligent design" - en teori utan syftningar på vare sig Gud, Bibeln eller skapelsen!

Man utformade en strategi för att brett lansera ID som en vetenskaplig teori som kunde ge svar på de frågor evolutionsteorin gick bet på. Men detta försök att göra vetenskap imponerade inte på den vetenskapliga världen. Att ID inte accepteras som vetenskap verkar dock inte bekymra kreationiströrelsen. I den siktar man inte på forskarna utan mera på allmänhet, journalister, politiker och andra beslutsfattare. Med skicklig retorik är det möjligt att övertyga en målgrupp utan vetenskaplig bakgrund. Och med den starka koppling till den religiösa högern ID har, kan man komma långt i USA. Det har man också gjort, de politiska och opinionsmässiga framgångarna har varit stora.

LÄS MER: Charles Darwin

LÄS MER: Charles Darwin och evolutionsläran

LÄS MER: Charles Darwin - om arternas uppkomst och människans härstamning

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

LÄS MER: Religion och vetenskap
 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Artikelserie om Darwin och utvecklingsläran

Bild: Pharos
+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 28 september 2020
Publicerad: 29 januari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Nordostpassagen och döden i Arktis

År 1871 upptäckte den norske säljägaren Elling Carlsen en hydda på ögruppen Novaja Zemlja norr om...

M

Sökandet efter Nordvästpassagen ledde till kolonisation av Nordamerika

Nordvästpassagen kallades den sjöväg till Asiens rikedomar som många européer hoppades finna norr...

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i...

S

Orsaker till Vietnamkriget och USA:s förlust

När det franska kolonialväldet i Vietnam föll samman stod den kommunistiska befrielserörelsen Viet...

ANNONS

Ämneskategorier

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Relaterade taggar

Charles Darwin

Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...