+ Visa hela artikelserien
M

Kreationismen och "aprättegången"

Speciell för USA är den starka kreationiströrelse som växte fram på 1920-talet, framför allt i mellanvästern och södern. Kristna grupper såg evolutionsteorin som en del av den ökande sekulariseringen i samhället, och som ett hot mot kristna trossatser och värderingar. De lyckades 1925 få igenom en lag som förbjöd skolorna i Tennessee att i sin undervisning påstå att människan utvecklats från djur. Människan, ja hela världen, var ju skapad av Gud, menade kreationisterna.
Bild:

Karikatyr som föreställer Charles Darwin som en apa.

En uppmärksammad rätteång

Organisationen ACLU (American Civil Liberties Union) beslöt att gå den rättsliga vägen för att försöka få upp lagen i Högsta domstolen, där man räknade med att den skulle fällas eftersom den stred mot grundlagens krav på åtskillnad mellan kyrka och stat. ACLU provocerade därför fram en rättegång. Man fick en lärare, John Scopes, att undervisa om människans evolution, vilket ledde till att han åtalades i den beryktade "aprättegången" i Dayton 1925, en rättegång som följdes av hela nationen och som blivit ämne för filmer, teaterpjäser och många böcker.

Anhängare och motståndare till evolutionsteorin utnyttjade den uppmärksammade rättegången för att föra fram sina argument. Scopes fälldes och dömdes till böter på 100 dollar. Men domen upphävdes senare på grund av ett rättegångsfel. Då kunde den inte heller överklagas och Högsta domstolen fick aldrig ta ställning i frågan.

Evolutionsundervisning

Kristna grupper lyckades driva igenom lagar mot evolutionsundervisning i flera delstater, men efter ett antal års processande ansåg USA:s högsta domstol att dessa lagar inte var religionsneutrala, och avvisade dem som stridande mot konstitutionens tillägg om religionsfrihet.

Kreationism som ett alternativ?

Lösningen för de kristna intressegrupperna blev att skapa en egen vetenskaplig teori om skapelsen, som kunde tävla med evolutionsteorin på lika villkor i de statliga skolorna. Det var så begreppet vetenskaplig kreationism (creation science) föddes.

Anhängarna drev igenom lagar i flera delstater om att undervisning om kreationism skulle få lika mycket tid som evolutionsundervisning i de statliga skolorna, men efter flera års processer avvisades även dessa lagar av USA:s högsta domstol. Kreationism ansågs av domstolen vara mer av en religion än en vetenskap.

Intelligent design

Vad skulle kreationisterna göra nu? Att ge upp var inte att tänka på. Svaret var "intelligent design" - en teori utan syftningar på vare sig Gud, Bibeln eller skapelsen!

Bild:

Den åtalade John Scopes (till höger) tillsammans med sin advokat Dr John R. Neal (till vänster) under den s.k. "aprättegången" i Dayton 1925.

Man utformade en strategi för att brett lansera ID som en vetenskaplig teori som kunde ge svar på de frågor evolutionsteorin gick bet på. Men detta försök att göra vetenskap imponerade inte på den vetenskapliga världen. Att ID inte accepteras som vetenskap verkar dock inte bekymra kreationiströrelsen. I den siktar man inte på forskarna utan mera på allmänhet, journalister, politiker och andra beslutsfattare. Med skicklig retorik är det möjligt att övertyga en målgrupp utan vetenskaplig bakgrund. Och med den starka koppling till den religiösa högern ID har, kan man komma långt i USA. Det har man också gjort, de politiska och opinionsmässiga framgångarna har varit stora.
Läs om religion och vetenskap >
 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Uppdaterad: 08 juni 2017
Publicerad: 29 januari 2014