L

Religion och vetenskap

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

SO-rummet podcast icon
Bild:

Går det att förena vetenskap och religion?

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad är typiskt för en religion?
  2. Vad är typiskt för vetenskap?
  3. Vad gjorde Gallileo Gallilei?
  4. Vad är kreationism?
  5. Vad är intelligent deisgn?

Ta reda på:

  1. Finns det några grupper i Sverige som förespråkar kreationism eller intelligent design?

Diskutera

  1. Finns det något behov av religion i Sverige numera? Varför/varför inte?

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I fokus facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes
 

Läs mer om

Liknande podcast

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?