Imperialismens orsaker och konsekvenser

Av: Joakim Wendell |
Tid:
36:52
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (36:52 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om imperialismens orsaker och konsekvenser. Här berättas om de europeiska förutsättningarna och motiven som ledde till Europas dominans. Du får också veta en del om imperialismens följder, d.v.s. hur imperialismen har påverkat världen.

3.454545
Average: 3.5 (22 votes)