De första kristna i romarriket

De första kristna anhängarna förföljdes runt om i det romerska imperiet. Men kristendomens budskap om ett bättre liv efter döden lockade ändå många fattiga och förtryckta att ansluta sig till den nya religionen.
M

Kristna martyrer förbereder sig att dö inför publiken på Colosseum. Redan under antiken uttryckte flera romerska författare sin avsky för aktiviteterna på arenan. När sedan kristendomen blev statsreligion i Rom förbjöds alla "hedniska" skådespel på teatrar och amfiteatrar. Målning av Jean-Leon Gérôme (1824-1924).

Fattiga människor blev de första kristna

De första kristna var fattiga judar som haft det svårt i livet. Efter döden skulle de likt Jesus komma till himlen. Där skulle de få allt det som de saknat här på jorden.

I de äldsta församlingarna delade man allt lika, vad man ägde och vad man förtjänade. Alla var fattiga, slavar och frigivna, ovana att äga något. Världen skulle ju snart gå under, varför då samla ägodelar. Församlingens ledare kallades biskop och de äldste presbyterer. Därav kommer ordet präst.

I början samlades de kristna hos dem som hade utrymme nog. Under förföljelserna bytte de ständigt mötesplats.

Paulus - de kristnas främste missionär

Apostlarna (Jesu lärjungar) spred den kristna läran och grundade församlingar. Paulus var den främste. Från Arabien i öster till Rom i väster reste han outtröttligt. Han led skeppsbrott. Han måste fly undan rättrogna judar. De ville slå ihjäl honom för att han som själv var jude missionerade för kristendomen bland hedningarna.

ANNONS

ANNONS

Under kejsar Neros förföljelse fängslades han och aposteln Petrus. Paulus blev avrättad med svärd. Petrus som inte var romersk medborgare korsfästes cirka år 64 e.Kr.

Förföljelser av kristna

I Colosseum och på andra arenor slets de kristna sönder av vilda djur. Landskap byggdes upp med hålor, där de kristna kunde gömma sig. Åskådarna slog vad om vem som kunde klara sig längst. Många kristna visade stort dödsförakt. Att dö som martyr var ju säkraste sättet att nå paradiset.

Svårast var 200-talet e.Kr. Propagandan mot de kristna blev hätsk. Folkmassor eggades att jaga dem på gatorna. Kejsar Decius påbjöd år 250, att alla som inte offrade till gudarna i templen skulle avrättas. Tusentals kristna dödades, innan Decius stupade i ett krig.

Kristendomen blir romersk statsreligion och sprids i Europa

År 313 gav kejsar Konstantin den store kristendomen samma ställning som andra religioner i riket. Då var kanske 15 procent av invånarna kristna.

År 380 förklarade kejsar Theodosius kristendomen för statsreligion. Hedniska seder och bruk förbjöds, däribland (på 390-talet) de olympiska spelen. Nu började de kristna t.o.m. förfölja andra religioner.

LÄS MER: Kristendomens historia och kyrkohistoria

LÄS MER: Urkyrkan

LÄS MER: Paulus - urkyrkans främsta missionär

LÄS MER: Kristendomen under de första århundradena

LÄS MER: Romarriket

LÄS MER: Kristendomen blir romersk statsreligion

Uppgifter och frågor

  1. Varför anslöt sig många fattiga till kristendomen?
     
  2. Varför var det till en början farligt att vara kristen i romarriket?
     
  3. När inträffade kristendomens stora genombrott tycker du? Motivera.

 

Text: Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare

Senast uppdaterad: 14 mars 2021
Publicerad: 19 april 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Medeltidens helgonkult

Med helgonkult menas dyrkan av heliga män och kvinnor som genom sina liv och gärningar visat sig...

S

Wittenbergs lärda spred protestantismens idéer till Sverige

Om några månader skulle Olof Petersson ta sin magisterexamen i teologi. Nu i oktober 1517 var han...

S

Kristendomen blir romersk statsreligion

Under 300-talet ändrades situationen radikalt för de kristna. Från att ha varit utsatta för...

S

Kristendomen under de första århundradena

Kristendomens tvåtusenåriga historia handlar om hur en liten skara människor i Palestina i tro på...

ANNONS

Ämneskategorier

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesu anhängare...

Nero

Nero blev romersk kejsare när han var 16 år gammal. Han styrde romarriket mellan åren 54-68 e.Kr....