Kristendomens historia: Från judisk sekt till romersk statsreligion

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
18:41
|
|
          

Genomgång (18:41 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om kristendomens tidiga historia. Hur det gick till när kristendomen blev en världsreligion.

5
Average: 5 (1 vote)