Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från Gud, den där dagen år 34 e.Kr, då han befalldes att sprida Jesus lära över världen? Hade vi idag ens vetat något om Jesus - den judiske mannen som några år tidigare avrättats av romarna efter att ha påstått sig vara judarnas Messias? Svaret på dessa frågor går bara att spekulera i, men klart är att Paulus utveckling av den kristna läran fick avgörande betydelse för kristendomens breda spridning i Medelhavsområdet under de första århundradena efter Jesus död. Genom Paulus insatser började kristendomen sin resa mot att bli en världsreligion.
M

De främsta källorna till Paulus tro och levnad finns i de brev i Nya testamentet som tillskrivs honom.

Paulus får en vision

Ca 34 e.Kr

Det händer på vägen till Damaskus.

En drygt trettioårig man traskar landsvägen fram, i sällskap med en mindre grupp resenärer, varav några rimligen är soldater. Mannen heter Saul, på hebreiska, eller Paulus, på grekiska; det är vanligt att judar under denna tid använder två namn, beroende på vem man talar med och var man befinner sig.

Han är, eller brukar i varje fall beskrivas som, en ovanligt ful man. Han är kort, flintskallig, hjulbent, och har en stor näsa ovanför vilken ögonbrynen har vuxit samman.

ANNONS

ANNONS

Han är på väg från Jerusalem till Damaskus, där hans uppgift är att gripa några av de envisa följeslagarna till profeten Jesus, mannen som några år tidigare avrättats av de romerska myndigheterna efter att ha påstått sig vara frälsaren, Messias, den som det talas om i urgamla judiska skrifter. Saul tillhör de så kallade fariséerna, som till punkt och pricka följer de traditionella renhetsreglerna, och han har ägnat stor energi sig åt att förfölja sektens medlemmar, som han ser som ett hot mot det judiska folkets framtid. Men denna dag, den 25 januari enligt traditionen, sker något som ändrar hans liv - och i förlängningen världshistorien. Saul får en vision. Han tycker sig se ett intensivt ljus från himlen, och han faller till marken. Han hör en röst som talar till honom:

- Saul, Saul, varför förföljer du mig?

- Vem är du, herre? frågar han.

- Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer, svarar rösten. Stig upp och gå in i staden, så ska du få veta vad du måste göra.

Häpen, men också förblindad av ljuset, ställer sig Saul upp, och låter sig ledas in i Damaskus, där han snart tycker sig få veta att han är kallad av Gud för att sprida Jesus budskap i världen.

Tänkbara psykologiska orsaker

Så brukar det hela i varje fall återges, efter en passage i Bibelns Nya testamente. Berättelsen är dock inte särskilt utförlig, och inte heller särskilt sammanhängande. På ett ställe heter det att de som reste med Saul också ”hörde rösten men såg ingen”. På en annan sida påstås istället att de ”såg ljuset men hörde inte rösten”. Olikheterna kanske kan kallas petitesser, men klart är att i Paulus fall - och som så ofta i historien - lämnar de påstått gudomliga uppenbarelserna inte några fysiska spår efter sig i världen.

I efterhand har psykiatriker spekulerat i vad som egentligen hände Paulus den där dagen. Kanske fick han solsting? Eller någon slags krampanfall? Eller var det en lindrig form av psykos? Andra har lagt fram förslaget tinninglobsepilepsi, en åkomma som kan ge just en upplevelse av starkt ljus och som kan orsaka tillfälligt förlorad kroppskontroll. Den förknippas även med upplevelser av det övernaturliga eller ockulta.

Någon exakt diagnos är förstås inte möjlig att ge. Klart är att Paulus själv trodde sig ha mött Jesus, återuppstånden från de döda, och att han från denna stund ägnade sitt liv åt att missionera för den nya läran. Och han gjorde det mer effektivt än någon annan.

Urkyrkans främste missionär

Den omvände Paulus blev snart en central gestalt i de framväxande kristna församlingarna. Han var redan från början en omstridd figur - här kom han, sent in i matchen, när andra redan kämpat i flera år för den goda sakens skull, och dessutom drog han sig inte för att tala om hur den rätta läran skulle tolkas. Detta trots att han själv tills helt nyligen hade förföljde de kristna!

ANNONS

ANNONS

Men Paulus visade sig vara en fantastisk tillgång, inte minst för att han lanserade en avgörande teologisk nyhet. Han förklarade sig vara sänd av Gud för att föra ut Jesus ord även till hedningarna. I fortsättningen måste man inte vara jude för att få följa Jesus, förklarade Paulus.

Omskärelse behövs inte, det räcker med dopet - så löd slagordet.

Paulus begav sig ut i världen för att föra budskapet vidare. Enligt religionshistoriker skötte han förmodligen det missionerande uppdraget genom sitt vanliga arbete. När han kom till en ny stad öppnade han alltid en butik, antagligen där han tillverkade och sålde lädervaror samtidigt som han lite i smyg började predika för kunderna. Självklart säger berättelserna att hans ord också åtföljdes av mirakler som han påstods ha uträttat med Guds hjälp.

Med åren fick Paulus missionerande stor framgång. Nya kyrkor öppnades i land efter land. Men han fick också lida för sin sak.

Kristendomens näst viktigaste person?

Enligt vad han själv påstod ska han ha fängslats minst sju gånger, piskats vid flera tillfällen, överlevt tre skeppsbrott, varit nära att dödas i floder och på land samt hotats av rånare, av andra judar, av hedningar och av de som tror på falska gudar. Ofta fick han inte sova, han tvingades arbeta hårt, svalt, törstade och fick ibland gå naken och frysa.

Men efter sig lämnade han en intensivt levande kyrka.

Man skulle kunna hävda att Paulus är den viktigaste personen i kristendomens historia, efter Jesus själv. Det är tack vare Paulus missionärsarbete och hans tanke om att det kristna budskapet måste vara öppet för alla, som de som följde Jesus förvandlades från en i raden av obskyra judiska sekter - i den romerska provinsen Iudaea (ungefär nuvarande Israel-Palestina), som troligen snart skulle ha försvunnit i historiens dunkel - till den religion med över två miljarder följeslagare runt om i världen som kristendomen är idag. Paulus teologiska budskap formade dessutom även på många andra sätt grunden för den kristna kyrkan.

Själv skulle Paulus rimligen ha blivit förvånad om han såg kristendomen idag. Kanske inte för att budskapet som han spred hade slagit an hos så många - han var ju själv övertygad om att det var Guds vilja att läran skulle nå alla människor - utan snarare för att världen överhuvudtaget stod kvar. Paulus var nämligen säker på att Jesus när som helst skulle stiga ner från himlen för att döma de goda och de onda. Han trodde helt enkelt på den nära förestående apokalypsen, och hade säkert blivit både chockad och besviken över att slutet aldrig tycks infinna sig.

Paulus tros ha varit lite drygt sextio år gammal då han greps och halshöggs, på order av den romerske kejsaren Nero. Enligt traditionen skedde detta den 29 juni, antingen år 64 eller år 67 e.Kr, en bit utanför Rom, längs landsvägen mot hamnstaden Ostia.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad handlade Paulus vision om? Vad skulle han göra?
   
 2. Nämn några psykologisk teorier som kan förklara Paulus "vision".
   
 3. Vilka nya idéer tillfördes kristendomen genom Paulus?
   
 4. Ge ett exempel på varför vissa kristna i Paulus samtid ifrågasatte honom och hans idéer.
   
 5. Varför anses Paulus vara en så viktig person i kristendomens historia?
   

 

VILL DU VETA MER? Läs: Peter, Paul & Mary Magdalene, The Followers of Jesus in History and Legend, av Bart D. Ehrman (2006)

 

FÖRFATTARE

Text: Magnus Västerbro, författare och journalist med inriktning på historia
Webbsida: https://www.facebook.com/vasterbro

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas 101 historiska händelser - en annorlunda världshistoria.
Bokens webbplats

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Publicerad: 24 september 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Lätta fakta om antikens Rom

Kejsaren bodde i Rom, huvudstaden i ett stort rike som vi kallar för romarriket eller det romerska...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal....

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Re

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Re
Fisksymbol

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesus...

Re
Jesus blyinfattat fönster

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna