M
Tagg
klostret
Vadstena kloster en snöig vinterdag i Herrens år 1392.

Vadstena kloster

Vadstena kloster var Sveriges första birgittinkloster och byggdes på mark skänkt av kung Magnus Eriksson. Klostret fungerade från 1384 men den officiella invigningen dröjde till 1430.

Bygget finansierades med generösa donationer från den svenska högadeln, bland annat från Bo Jonsson Grip.

Vid reformationen ägde Vadstena kloster över 1000 gårdar och var en av landets största jordägare. Det stora biblioteket (se faktarutan nedan) var en annan viktig tillgång. Av denna anledning blev Vadstena ett betydande centrum för det kyrkliga och kulturella livet i Sverige.

ANNONS

ANNONS

När Gustav Vasa konfiskerade klostrets egendomar i samband med reformationen lämnade munkarna klostret. De sista nunnorna gav sig av 1595, då klostret - som det sista i Sverige - slutligen stängdes.

Medeltidens bibliotek fanns i klostren

Under medeltiden fanns bibliotek framförallt vid klostren och domkapitlen.

Handskrifter var dyra att framställa och därför ofta fastkedjade vid läsbord eller hyllor.

Undersökningar av medeltida testamenten antyder att privata boksamlingar var ganska vanliga inom aristokratin, men sällan stora: en förteckning över kung Magnus Erikssons bibliotek från 1340-talet upptar 14 titlar. Riktigt stora bibliotek tycks ha funnits i cisterciensklostret i Sigtuna (ett 20-tal handskrifter finns bevarade), franciskanklostret på Riddarholmen (23 handskrifter bevarade) samt i Vadstena kloster (150 handskrifter bevarade). Vadstena klosterbibliotek beräknas ha haft omkring 1 500 volymer vid medeltidens slut, vilket gjorde det till ett stort bibliotek även med internationella mått mätt. Vid denna tid fanns där också ett litet tryckeri.
 

LÄS MER: Birgittinorden

LÄS MER: Heliga Birgitta

LÄS MER: Kloster

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Vadstena kloster.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
15 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Vadstena kloster

S

Medeltidens klosterväsende: munk- och nunneordnar

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-10

Kristendomen satte sin prägel på det mesta i det medeltida samhället: kultur, politik och moral. Kyrkan var mer än någon annan institution gemensam för hela Europa. Man kan tala om en kristen enhetskultur starkt stödd av det rådande feodala systemet. Genom förläningar och gåvor blev kyrkan under medeltiden mycket rik. Under 1200-talet ägde kyrkan t.ex. omkring en tredjedel av all jord i Västeuropa. Men det fanns också många som protesterade mot kyrkans rikedom. De menade att kyrkan brydde sig alltför mycket om ekonomisk och politisk makt och därmed förlorade sin andliga kraft. Att följa Jesus och hans enkla levnadssätt blev ett ideal för bl.a. munkar och nunnor...

+ Läs mer

S

Heliga Birgitta - Europas skyddshelgon

av: Torbjörn Nilsson
2019-08-28

Heliga Birgitta har en stark ställning som katolskt helgon och är sedan 1999 Europas skyddshelgon. Hennes fascinerande liv ger inblickar i såväl 1300-talets svenska samhällselit som tidens krisdrabbade kristna centrum i Rom...

+ Läs mer

L

Heliga Birgitta - Nordens första helgon

av: Carsten Ryytty
2014-06-25

Heliga Birgitta var under lång tid den enda från Norden som påven utnämnt till helgon. Till minne av det firar vi i Sverige än i dag Birgittas namnsdag den 7 oktober...

+ Läs mer

Länkar om Vadstena kloster

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS