Västergötland var kristendomens inkörsport

Artikel i den katolska kulturtidningen Signum där du kan läsa om Sveriges kristnande. Det råder inget tvivel om saken. Västergötland har spelat en väsentlig roll i historien om hur Sverige kristnades och hur det svenska riket med tiden kom till stånd. Nya arkeologiska fynd visar att Varnhem var ett tidigt kristet centrum och att det därför vore lämpligt att placera ett kloster där. Samtidigt fanns en spänning mellan de nya klosterordnarna och lokalsamhället. Varför var cisterciensordens munkar till en början så impopulära i Varnhem?

Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Publicerad: 7 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Nordens kristnande

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen...

Relaterade taggar

Kloster

Klostren var viktiga kulturhärdar och humanitära fristäder i medeltidens Europa. I klostren bedrevs...

Alvastra kloster

Alvastra kloster ligger vid Omberg i Östergötland och var ett kyrkligt och politiskt centrum i...