Karl den store

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Karl den store. Han kröntes till romersk kejsare år 800 och är bland de främsta gestalterna i europeisk medeltidshistoria. Karl den stores rike kom att omfatta nuvarande Frankrike, västra Tyskland och norra Italien…

3
Average: 3 (2 votes)