Från minoisk kultur till grekisk

Greklands fornhistoria började för omkring femtusen år sedan då den minoiska kulturen växte fram på Kreta. Senare förflyttades den politiska och ekonomiska makten till det grekiska fastlandet där självständiga stadsstater hade uppstått. Det dröjde därefter inte länge förrän en enhetlig grekisk kultur började ta form.
M

Antikens Grekland omkring 700 f.Kr.

Den minoiska kulturen

Den minoiska kulturen på Kreta var en av de största civilisationerna i världen under perioden omkring 3000 till 1400-talet f.Kr och existerade parallellt med de tidiga civilisationerna i Mesopotamien och det forntida Egypten.

Folket på Kreta var duktiga sjömän och seglade till Egypten, Syrien och det europeiska fastlandet. Influenser av detta handelsutbyte kan bland annat ses i konsten både på Kreta och i Egypten.

ANNONS

ANNONS

Kreta fungerade vid den här tiden som en brygga mellan Asien och Europa. Genom kontakten med länderna i öst utvecklade folket på Kreta ett skriftspråk som senare fördes vidare till det grekiska fastlandet.

Typiskt för den minoiska kulturen på Kreta var de stora palatsbyggena i Knossos och Faestos. Det pågår debatter om dessa palats beboddes av kungar eller präster, men det tycks som att palatsen hade religiös betydelse.

Eftersom palatsen inte var befästa så menar många historiker att kretensarna troligtvis helt dominerade havet och därför inte hade några naturliga fiender som hotade dem.

Omkring 1500 f.Kr inträffade en serie naturkatastrofer i området kring Kreta varefter de stora gamla palatsen och nästan alla andra byggnader från den här tiden förstördes.

I Homeros verk Iliaden lyckas grekerna inta staden Troja genom list. De avbröt belägringen mot staden och seglade iväg. Kvar på stranden stod en stor vacker trähäst som gåva åt trojanerna inne i staden. Trojanerna rullade in den innanför murarna. Men inuti hästen fanns grekiska soldater gömda. När natten föll klättrade de ut och öppnade stadsportarna åt den väntande grekiska armén som hade återvänt i skydd av mörkret. "En trojansk häst" kan idag vara ett datavirus som är maskerat som en vanlig fil som man laddar ner i god tro.

Mykene och Troja

Vid samma tid som den minoiska civilisationen gick under, blomstrade den mykenska kulturen på det grekiska fastlandet. Mykene var vid den här tiden den rikaste och mäktigaste grekiska stadsstaten och hade stort inflytande i Grekland.

På 1200-talet f.Kr hade Mykene skaffat sig sjöherravälde i regionen. De mykenska härskarna utnyttjade detta genom att försöka expandera sin makt i riktning mot Mindre Asiens västkust (ungefär sydvästra Turkiet idag), där den främsta staden hette Troja. Striderna som följde har lämnat stoff till legenden om det trojanska kriget. Det berättas att striderna rasade i tio år utanför Trojas murar innan grekerna lyckades inta staden. Utgrävningar har visat att det finns en kärna sanning bakom myterna kring det trojanska kriget.

På 1200- och 1100-talen, efter det trojanska kriget, trängde olika grekiska stammar ner från norr och invaderade halvön Peloponnesos där Mykene dominerade. Den ledande stammen var dorerna, ett krigarfolk som anlade Sparta och Korint som nya huvudstäder. Den doriska invasionen lämnade Mykene i ruiner.

Vid den här tiden bestod den antika världen kring Medelhavet av en rad små stater utan några större förbindelser sinsemellan.

ANNONS

ANNONS

Grekiska stadsstater växer fram

På 800-talet f.Kr började Grekland att blomstra igen. Handeln kom igång på nytt och grekerna tog nu över det feniciska alfabetet och anpassade det till sitt eget språk genom att lägga till tecken för vokaler.

Folket i Grekland talade samma språk och tillbad samma gudar. Vissa dagar på året enades grekerna vid olika kultorter. Där dyrkade de gudarna och organiserade olika idrottstävlingar varav olympiska spelen är de mest kända. Barder reste runt bland de grekiska stadsstaterna och läste upp långa dikter och berättelser. Bland dessa är Iliaden och Odysséen de mest kända.

På 700-talet f.Kr förbättrades förbindelserna med andra länder. I samband med det tog skrivandet fart i Grekland. De mest kända verken från perioden är Homeros "Iliaden" och "Odysséen" som bygger på gamla folksägner (se ovan).

Grekland bestod nu av många små självständiga stadsstater med kungar som regenter. Stadsstaterna var ibland ganska olika och låg ofta i krig med varandra. Men en sak hade de alla gemensamt - den grekiska kulturen.

Under 500-talet f.Kr började Atens makt öka och händelseutvecklingen i Grekland tog därmed en ny vändning.

LÄS MER: Den minoiska kulturen på Kreta

LÄS MER: Palatset i Knossos

LÄS MER: Mykene

LÄS MER: Antikens Grekland

LÄS MER: Greklands historia

LÄS MER: Iliaden

LÄS MER: Odysséen

LÄS MER: Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

Visste du att:

 • Kycklingen importerades från Persien till Grekland under 700-talet f.Kr. Detta bidrog till att förbättra grekernas matvanor och hälsa.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad var den minoiska kulturen känd för och var låg den geografiskt?
   
 2. Hur fungerade Kreta som en "brygga" mellan Asien och Europa?
   
 3. Vad är en "trojansk häst" enligt texten?
   
 4. Berätta kortfattat om Mykene och dess inflytande i antikens Grekland.
   
 5. Hur började de grekiska stadsstaterna växa fram och vad hade de gemensamt?

Fundera på:

 1. Varför tror du att den minoiska kulturen inte hade befästa palats? Vilka andra sätt kan en civilisation visa sin makt och dominans?

Ta reda på:

 1. Finns det bevis eller forskning som stödjer idén att de grekiska myterna om det trojanska kriget har en historisk grund?

   


Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Hugo Montgomery, Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e.Kr, Almqvist & Wiksell, 1995
 

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg

Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Publicerad: 17 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal....

M

Trojanska kriget - en saga?

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl,...

L

Odysseus irrfärder

Diktverket Odysséen skrevs troligen på 700-talet före vår tideräkning. Iliaden och Odysséen räknas...

L

Drömmen om Troja

Paris var yngste son till Trojas kung Priamos. Paris fick i uppdrag att avgöra vem av de tre...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Hi
Karta

Greklands historia

Fördjupa dig i Greklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Knossos

Palatset i Knossos

För ca 4 000 år sedan fanns det ett enormt palats i staden Knossos på ön Kreta i Medelhavet, ca 5...

Hi
Två hopliter i strid.

Iliaden

De grekiska verken Iliaden och uppföljaren Odysséen räknas som de två böcker som lagt grunden till...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Demokratin i antikens Aten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-14

I fokus första avsnitt handlar om atensk demokrati. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati i antikens Aten?

+ Lyssna