Mykene

På 1400-talet f.Kr erövrades Kreta av ett folk från det grekiska fastlandet. Inkräktarna tillhörde den mykenska kulturen. Mykenarna är de första vi vet som talade grekiska och deras kultur blomstrade ungefär från 1600 till 1200 f.Kr.
M

Mykenska soldater. Motiv på en antik grekisk vas.

Ett krigiskt folk

Om minoerna var förhållandevis fredliga var mykenarna desto mer krigiska. De anlade starka borgar med tjocka stenmurar runtom på det grekiska fastlandet. Mest berömt är Mykene på nordöstra Peloponnesos, som har fått ge kulturen sitt namn.

Borgarna tillhörde uppenbarligen småkungar som med hjälp av sina adelsmän behärskade omgivningarna. De förtryckta bönderna betalade skatter till kungen och jordägarna. I borgarna fanns specialiserade hantverkare som gjorde utsökta föremål i guld, silver och brons. En del av dessa exporterades tillsammans med de vanliga jordbruksvarorna.

ANNONS

ANNONS

Fram mot 1200-talets slut var det mykenarnas tur att bli besegrade. Mykene och många andra borgar ödelades och kungadömena gick under. Vilka det var som stod för förödelsen vet vi inte, men 1200-talet f.Kr var en orolig tid i Medelhavsvärlden. Då slogs egyptierna förtvivlat mot några de kallade "sjöfolken” och samtidigt gick Hettiterriket i Mindre Asien under. Det är troligt att allt detta har ett samband.

Karta som visar det mykenska Grekland under dess glansperiod.

Det var också på 1200- och 1100-talet som dorerna invaderade Peloponnesos och tog över som ledande stam med Sparta och Korint som deras huvudstäder.

Den mörka eran

Tiden mellan den mykenska perioden och den grekiska klassiska eran brukar ibland kallas för den grekiska medeltiden eller den mörka eran. Detta beror delvis på att vi inte vet så mycket om denna tid. Generellt sett genomgick då den antika världen en period som utmärktes av små statsbildningar som inte hade några större förbindelser med varandra.

LÄS MER: Greklands historia

LÄS MER: Den minoiska kulturen på Kreta

LÄS MER: Från minoisk kultur till grekisk

LÄS MER: Antikens Grekland

LÄS MER: Palatset i Knossos

LÄS MER: Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilket folk erövrade Kreta på 1400-talet f.Kr, och vilket språk talade de?
   
 2. Beskriv hur mykenarna skilde sig från minoerna när det gällde krig och fred.
   
 3. Vad hände med de mykenska kungadömena vid 1200-talets slut?
   
 4. Vad kännetecknar perioden som kallas för den grekiska medeltiden eller den mörka eran?

Fundera på:

 1. Resonera kring varför historiker har svårt att ta reda på vad som hände under den mörka eran i Greklands historia.
   


Litteratur:
Eva Queckfeldt, Medelhavsvärlden - 3000 år av historia, Studentlitteratur, 2010
John P McKay m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009
Hugo Montgomery, Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e.Kr, Almqvist & Wiksell, 1995


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Senast uppdaterad: 9 november 2023
Publicerad: 2 januari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal....

M

Trojanska kriget - en saga?

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl,...

L

Odysseus irrfärder

Diktverket Odysséen skrevs troligen på 700-talet före vår tideräkning. Iliaden och Odysséen räknas...

L

Drömmen om Troja

Paris var yngste son till Trojas kung Priamos. Paris fick i uppdrag att avgöra vem av de tre...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Hi
Karta

Greklands historia

Fördjupa dig i Greklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Demokratin i antikens Aten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-14

I fokus första avsnitt handlar om atensk demokrati. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati i antikens Aten?

+ Lyssna