M

Mykene

På 1400-talet f. Kr erövrades Kreta av ett folk från det grekiska fastlandet. Inkräktarna tillhörde den mykenska kulturen. Mykenarna är de första vi vet som talade grekiska och deras kultur blomstrade ungefär från 1600 till 1200 f.Kr.
Bild:

Mykenska soldater. Motiv på en antik grekisk vas.

Ett krigiskt folk

Om minoerna var förhållandevis fredliga var mykenarna desto mer krigiska. De anlade starka borgar med tjocka stenmurar runtom på det grekiska fastlandet. Mest berömt är Mykene på nordöstra Peloponnesos, som har fått ge kulturen sitt namn.

Borgarna tillhörde uppenbarligen småkungar som med hjälp av sina adelsmän behärskade omgivningarna. De förtryckta bönderna betalade skatter till kungen och jordägarna. I borgarna fanns specialiserade hantverkare som gjorde utsökta föremål i guld, silver och brons. En del av dessa exporterades tillsammans med de vanliga jordbruksvarorna.

Fram mot 1200-talets slut var det mykenarnas tur att bli besegrade. Mykene och många andra borgar ödelades och kungadömena gick under. Vilka det var som stod för förödelsen vet vi inte, men 1200-talet f.Kr var en orolig tid i Medelhavsvärlden. Då slogs egyptierna förtvivlat mot några de kallade "sjöfolken” och samtidigt gick Hettiterriket i Mindre Asien under. Det är troligt att allt detta har ett samband.

Det var också på 1200- och 1100-talet som dorerna invaderade Peloponnesos och tog över som ledande stam med Sparta och Korint som deras huvudstäder.

Den mörka eran

Tiden mellan den mykenska perioden och den grekiska klassiska eran brukar ibland kallas för den grekiska medeltiden eller den mörka eran. Detta beror delvis på att vi inte vet så mycket om denna tid. Generellt sett genomgick då den antika världen en period som utmärktes av små statsbildningar som inte hade några större förbindelser med varandra.

Bild:

Karta som visar det mykenska Grekland under dess glansperiod.


Litteratur:
Eva Queckfeldt, Medelhavsvärlden - 3000 år av historia, Studentlitteratur, 2010
John P McKay m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009
Hugo Montgomery, Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e.Kr, Almqvist & Wiksell, 1995

Text:
Leif Löwegren
,
tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.
Uppdaterad: 16 januari 2018
Publicerad: 02 januari 2014