1800-talets revolutioner och reformer

Av: Anders Larsson |
Tid:
14:42
|
          

Genomgång (14:42 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om 1800-talets stora revolutioner och stora reformer. Men vad är en revolution och vad är skillnaden mot en reform? Har de något samband? Här berättas främst om revolutionerna 1830 och 1848.

3
Average: 3 (2 votes)