Mellankrigstiden på 11 minuter

Av: Laila Westergren |
Tid:
11:16
|
YouTube
          

Läxhjälpsfilm (11:16) för högstadiet där SO-läraren Laila Westergren berättar om mellankrigstidens huvuddrag. Här berörs kortfattat följderna av Versaillesfreden, det politiska läget i Europa (demokrati vs diktatur), ekonomiska läget i Europa och USA, det glada 20-talet, fascismen, nazismen och Hitlers väg till makten.

3.764705
Average: 3.8 (17 votes)