Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

En politisk revolution är en händelse eller serie av händelser som förändrar ett samhälle i grunden. Ofta får de politiska revolutionerna betydelse inte bara i sin samtid, utan de ger avtryck långt in i framtiden. Här är tidernas mest betydelsefulla politiska revolutioner.
HISTORIENS TOPP 5

Fem politiska revolutioner.

5. Haitiska revolutionen (1791-1804)

Slaget vid Vertières 1803

Den västra delen av ön Hispaniola var i slutet av 1700-talet en fransk koloni - St Domingue. År 1789 startade den franska revolutionen med dess idéer om folkrepresentation och mänskliga rättigheter. Idéerna inspirerade till uppror i kolonin.

Dels var det vita kolonister som krävde självständighet (likt USA fått några år tidigare) och dels var det svarta slavar som ville avskaffa slaveriet och ställde krav på mänskliga rättigheter även för dem.

Större delen av slavbefolkningen på ön deltog i revolutionen och 1794 avskaffades slaveriet i alla franska kolonier. Napoleon tog makten i Frankrike 1799 men han lyckades aldrig återta kontrollen över kolonin St Domingue och 1804 utropades Haiti som det första självständiga landet i Amerika med svart befolkningsmajoritet.

Revolutionen på Haiti i slutet av 1700-talet har inte enbart betydelse på grund av att Haiti fick självständighet. Det betydde också att Napoleons planer om dominans i Nordamerika gick om intet.

LÄS MER: Haitis historia

ANNONS

4. Amerikanska revolutionen (1776-1783)

Nordamerika koloniserades av européer från 1500-talet och framåt. I kölvattnet av upplysningstidens idéer om individens frihet och folkligt medbestämmande växte en rörelse bland kolonisterna fram som krävde amerikansk självständighet ifrån moderlandet Storbritannien.

Under mitten av 1700-talet rasade sjuårskriget mellan bl.a. Storbritannien och Frankrike. Eftersom båda länderna hade kolonier i Nordamerika förlades striderna också där. Resultatet blev att fransmännen tvingades lämna kontinenten. Dock var kriget kostsamt och Storbritannien ökade skatteuttaget från Amerika, vilket ledde till våldsamma protester från kolonisterna.

Kapitulationen i Yorktown.

År 1776 förklarade sig de tretton brittiska kolonierna som det självständiga Amerikas Förenta Stater (USA). I självständighetsförklaringen ingick också en lista över mänskliga fri- och rättigheter. Under knappt tio år försökte britterna behålla sina kolonier, men genom framgångsrikt gerillakrig (stött av Frankrike) lyckades det nybildade USA försvara sin självständighet och 1783 erkändes USA av Storbritannien.

Det som gör amerikanska revolutionen betydelsefull är att USA som land representerade något helt nytt. Ett land utan statskyrka, utan kung och utan adel. Deras grundlag med maktdelning mellan president, parlament och domstol var också något radikalt nytt.

LÄS MER: Amerikanska revolutionen

Ayatollah Khomeini återvänder till Iran.

3. Iranska revolutionen (1979)

Islam har ända sedan Muhammed och de första kalifernas dagar varit en politisk kraft. Redan under 600-talet hade ett stort muslimskt rike (kalifat) skapats. Men i modern tid är det framförallt den iranska revolutionen och Ayatollah Khomeini som introducerat islam i allmänhet och islamismen i synnerhet som politisk kraft.

Iran styrdes sedan mitten av 1900-talet av den västorienterade och auktoritäre shahen Mohammad Reza Pahlavi. Han reformerade landet och levnadsstandarden steg, samtidigt som klyftorna och missnöjet från religiösa ledare ökade.

Ayatollah Khomeini var en av de personer i Iran som starkast opponerade sig mot reformerna och han gjorde det på religiös grund. Hans agitation var så stark att han tvingades i exil. Han återkom dock 1979 och var en av centralfigurerna i den islamistiska revolution som i grunden förvandlade den iranska samhället till en teokrati. Den iranska revolutionen satte islamismen som politisk rörelse på världskartan.

Många är de rörelser som inspirerats av Khomeinis revolution. Dessutom ville och lyckades Iran 1979 också vara ett alternativ till den tydliga dualism (öst eller väst) som dominerade under kalla kriget. Idag är Iran (vid sidan om Saudi) en av de tydligaste maktfaktorerna i Mellanöstern.

ANNONS

2. Ryska revolutionen (februari och oktober 1917)

Ryska revolutionen 1917 kan egentligen syfta på två olika händelser - en i februari och en i oktober (om vi använder den gamla julianska kalendern, vilket man gjorde i Ryssland 1917).

Februarirevolutionen var resultatet av folkligt missnöje dels med tsaren och dels med första världskriget. Revolutionen fick till följd att den ryske tsaren - Nikolaj II - störtades och en flera hundra år lång tradition av tsarstyre i landet var till ända, men Rysslands deltagande i kriget fortsatte. Dock fick landet politiska friheter man inte haft tidigare.

Soldater demonstrerar i Petrograd 1917.

Parallellt med att en ny regering tog över styret i landet bildades sovjeter (arbetarråd) som i praktiken snabbt togs över av bolsjevikerna med Lenin och Trotskij i spetsen. Det fortsatta missnöjet med kriget gjorde att bolsjevikerna växte. Och i oktober 1917 grep man makten i en tämligen oblodig revolution. Ett skott avfyrades från pansarkryssaren Aurora när bolsjevikerna tog makten.

Följderna av ryska revolutionen var enorma. Ur oktoberrevolutionen växte Sovjetunionen fram - ett land som (vid sidan av USA) fullständigt skulle komma att dominera världspolitiken under andra hälften av 1900-talet och som var en av de viktiga orsakerna till att nazisterna inte vann andra världskriget. Dessutom var ryska revolutionen det dittills mest kraftfulla exemplet på den revolutionära socialismen potential att bli statsideologi.

LÄS MER: Ryska revolutionen

Eden i bollhuset.

1. Franska revolutionen (1789-1799)

I europeiska epokindelning brukar 1789 vara startåret för “modern tid” - bara det visar på vilken enorm betydelse den franska revolutionen har och har haft.

Det hela började som ett uppror mot politiska och ekonomiska orättvisor i landet. Kungligt envälde, höga skatter, missväxt och en föråldrad ståndsriksdag där inte folket fick vara med och bestämma, utgjorde förutsättningar för ett uppror.

Med inspiration från bland annat upplysningens idéer och amerikanska revolutionen lämnade “det tredje ståndet” riksdagen 1789 och utropade sig själva som Nationalförsamlingen (Frankrikes riksdag). Adelns och prästerna privilegier avskaffades och man utropade de mänskliga rättigheterna: frihet, jämlikhet och broderskap.Franska revolutionen blev snart allt mer blodig. Kungafamiljen avrättades 1792 och tiotusentals (verkliga eller inbillade) revolutionsmotståndare gick samma öde till mötes. Tio år efter revolutionens start tog Napoleon makten. Revolutionen var därmed över.

Den franska revolutionen fick enorma politiska följder i Frankrike och Europa. Det gamla ståndssamhället började falla som dominobrickor runt om i Europa. Nya idéer om frihet, medborgarskap och mänskliga rättigheter spred sig över kontinenten. Idéer som vi idag ser som självklara, men som utan den franska revolutionen 1789 kanske inte hade slagit igenom.

LÄS MER:  Franska revolutionen
 

Podden - Historiens topp 5

Avsnitt 04: Fem mest betydelsefulla politiska revolutionerna

Text:
Mattias Axelsson
,
gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Uppdaterad: 10 november 2021
Publicerad: 11 mars 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

Nionde och sista delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Det arabiska imperium...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

Åttonde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om det...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

Femte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Artikelserien behandlar historien...

S

Lenin och bakgrunden till oktoberrevolutionen 1917

Vladimir Lenin och bolsjevikerna tog makten i Ryssland genom oktoberrevolutionen 1917, en händelse...

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Irans historia

Historia om Iran. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Haitis historia

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Amerikanska revolutionen

Amerikanska frihetskriget eller den amerikanska revolutionen (1776-1783), då USA blev en självständig stat.

Franska revolutionen

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Ryska revolutionen

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

Relaterade taggar

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Statskupper

En statskupp är ett plötsligt (och i regel olagligt) maktövertagande i ett land - ofta utfört med...

Franska revolutionens följder

Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det...

Ryska revolutionens följder

Den ryska revolutionen 1917, som bestod av två händelser under samma år, kom att få långtgående...