S
Tagg
Ansgar
Ansgar förkunnar Guds ord.

Ansgar

Ansgar (801-865), ärkebiskop i Hamburg-Bremen, "Nordens apostel". Han blev i unga år benediktinmunk och deltog 826 i en missionsresa till Danmark. Ansgars första resa till Birka 829-830 kom till stånd sedan svearna bett kejsar Ludvig den fromme om mission för den nya läran. Ansvaret för missionen i norr låg hos ärkestiftet Hamburg, där Ansgar var verksam.

Resan blev strapatsrik och skeppet överfölls av sjörövare, men framme i Birka mottogs Ansgar och munken Vitmar väl av kung Björn. Ansgar stannade i halvtannat år, och hans rapport till kejsaren efteråt andades tillförsikt om missionens möjligheter.

ANNONS

ANNONS

Han utsågs till ärkebiskop, men den kristna missionsverksamheten i svearnas rike drabbades av svåra bakslag - bl.a. dräptes missionären Nithard. När Hamburg 845 brändes av vikingar flydde Ansgar till Bremen.

Inte heller hans andra resa till Birka, 851-852, gav samma varaktiga framgångar som de han haft i danska Hedeby och Ribe.

I sitt testamente utsåg Ansgar medarbetaren Rimbert till efterträdare. Dennes Vita Anskarii ("Ansgars liv"), den främsta källan till vår kunskap om Ansgar, framställer honom som en asket vars hela liv präglades av frälsningsuppdraget. Mot denna helgonbild har historikern Lauritz Weibull betonat Ansgars målmedvetna kyrkopolitiska arbete och personliga maktsträvande.

LÄS MER: Birka

LÄS MER: Ansgar och Birka

LÄS MER: Nordens kristnande

PODCAST: Sveriges kristnande


FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Ansgar.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
13 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ansgar

M

Birka - Sveriges första stad?

av: Peter Fowelin
2022-11-04

Birka, på den lilla ön Björkö i Mälaren, var Sveriges första stad och en viktig handelsplats. Redan på 1600-talet var det känt att Björkös jord rymmer ett mycket stort antal forntida gravar och andra lämningar från en gammal stadsbebyggelse. Men många frågor har ända till vår tid varit obesvarade: När uppstod stadsbebyggelsen på Björkö? När försvann den? Och varför försvann den så plötsligt? Först efter de senaste decenniernas utgrävningar har forskarna fått svar på dessa frågor...

+ Läs mer

L

Ansgar och Birka

av: Herman Lindqvist
2018-11-20

Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän som kom seglande i grundgående, snabba fartyg och plundrade och brände kloster och kyrkor. Vikingarna hade kommit...

+ Läs mer

Podcast om Ansgar

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Läs mer

Länkar om Ansgar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS