Droger, missbruk och beroende

Droger och beroende är komplexa ämnen som berör både individer och samhället i stort. Beroende kan vara psykiskt och knyta an till allt från alkohol och narkotika till spel och mat. Det finns kriterier som hjälper läkare att förstå om någon har ett missbruk eller är beroende. Familjer där missbruk finns påverkas också starkt, och det är viktigt att veta att det finns hjälp att få. Särskilt för barn och ungdomar som befinner sig i dessa situationer är det viktigt att förstå att de inte är ensamma och att det inte är deras fel.
M

Ett beroende är alltid psykiskt. När missbruk framkallar ett sug efter mer blir det svårt att kontrollera intaget.

Vad är en drog?

Det finns både lagliga och olagliga droger. En drog är ett preparat som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Helt enkelt ett preparat som påverkar oss och som kan framkalla ett beroende. Alla droger är också skadliga för människan på olika sätt.

Till de lagliga drogerna hör bland annat alkohol och tobak.

Olagliga droger är all form av narkotika, till exempel cannabis, amfetamin och heroin.

Olika droger ger olika effekter och kan ge olika skador.

ANNONS

ANNONS

Vad är missbruk?

Det finns kriterier som läkare världen över utgår ifrån när de klassificerar olika sjukdomstillstånd. Enligt dessa (DSM IV) så är det ”missbruk” om ett av följande kriterier uppfylls under det senaste året:

 • Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
 • Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada.
 • Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad.
 • Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.

Man kan missbruka andra saker än droger. Ett exempel är spelmissbruk som både kan handla om spel om pengar och om dataspel.  Andra saker som kan missbrukas är till exempel mat, socker och koffein.

Vad är beroende?

Enligt samma kriterier (DSM IV) så är det ”beroende” om minst tre av följande kriterier uppfylls under det senaste året:

 • Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt.
 • Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
 • Kontrollförlust - man använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
 • Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
 • Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
 • Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.
 • Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Och på samma sätt som man kan missbruka annat än droger kan man prata om andra typer av beroende, till exempel spelberoende.

ANNONS

ANNONS

Att leva i familjer med missbruk

Att vuxna som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel behöver hjälp är för de flesta självklart. Det finns behandlingshem, självhjälpsgrupper, beroendemottagningar och möjligheter till hjälp via internet och telefon finns det för vuxna. Men att barn och ungdomar som lever med föräldrar som har dessa problem också behöver hjälp är inte lika självklart för alla. Ibland vet man inte ens själv om att man kan behöva hjälp, men det finns mycket hjälp att få.

Om du har en förälder som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel så tänk på följande:

 • Det är inte ditt fel att din mamma eller pappa missbrukar.
 • Du är inte ensam om att ha en förälder som dricker.
 • Det är tillåtet att prata om missbruket.
 • Du kan inte bota din mamma eller pappa.
 • Din mamma eller pappa kan bli bra igen.
 • Du kan själv behöva hjälp.
 • Du har rätt att må bra.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är en drog enligt texten?
   
 2. Ge exempel på lagliga och olagliga droger.
   
 3. Beskriv hur missbruk klassificeras.
   
 4. Ge exempel på saker som också kan missbrukas förutom droger.
   
 5. Vad är viktigast att tänka på om du har en förälder som missbrukar?

Ta reda på:

 1. Vilka typer av hjälp finns det för personer som lever med missbruk i sin familj?
   


Text: Nina Dahlman, redaktör för webbsidan Drugsmart
Hemsida: Drugsmart
På Drugsmarts webbsida hittar du  massor av fakta om droger och om hur de påverkar dig. Webbplatsen produceras av CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2023
Publicerad: 13 november 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Fängelse som straff - från kroppsstraff till isolering i cell

Om du begår ett brott riskerar du att bli dömd till fängelse. Men staten har inte alltid använt sig...

M

Terrorismens historia

Terrorism kan användas för att försöka uppnå olika mål, oftast politiska eller religiösa. Terrorism...

Samarbete
S

Sex är alltid frivilligt – annars är det ett brott: Fakta om Sveriges sexualbrottslagstiftning

Varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sverige har därför sedan...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Brottslighet och kriminalvård

Teorier om varför människor begår brott. Här berörs också olika former av brottslighet, hur kriminalvården är uppbyggd...

Relaterade taggar

Sh
statistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet...