Kristendomens texter och den kristna traditionen

M

Bibeln är egentligen inte bara en bok, utan en hel samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. Bibeln består av 66 olika böcker. I vissa bibelöversättningar förekommer därutöver ytterligare 11 böcker som är ”apokryfa” - som står mellan Gamla och Nya testamentet. De har inte riktigt samma ställning som de övriga böckerna i Bibeln, men de ansågs av Martin Luther vara ”god och nyttig läsning”.

Gamla testamentet

Kristendomen och judendomen har den hebreiska Bibeln som gemensam helig skrift. Inom judendomen kallas den för Tanak, medan den inom kristendomen kallas Gamla testamentet som tillsammans med Nya testamentet (se nedan) utgör den kristna Bibeln.

Gamla testamentet omfattar 39 böcker. Den katolska kyrkan, de ortodoxa samfunden och vissa andra kristna räknar ytterligare några böcker (de deuterokanoniska) vilka har tillkommit senare (efter 70 e.Kr).

Nya testamentet

Nya testamentet finns bara inom kristendomen och består av 27 böcker. I de fyra evangelierna beskrivs Jesus verksamhet från olika perspektiv. Matteus, Markus och Lukas evangelier har en liknande struktur medan Johannes evangelium skiljer sig lite från dessa.

ANNONS

ANNONS

Matteus-, Lukas- och Markusevangeliet är beroende av varandra när det gäller källmaterial och kallas för de synoptiska evangelierna (synoptisk betyder samsyn). Vad gäller Johannesevengeliet råder det delade meningar om förhållandet till synoptikerna.

Apostlagärningarna, som följer omedelbart efter de fyra evangelierna i Bibeln, är skrivet av samma författare som har skrivit Lukasevangeliet. Där skildras den första kristna tiden efter Jesus död och uppståndelse samt den tidiga kristna kyrkan.

Gamla testamentet innehåller berättelserna om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia före Jesus födelse, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesus liv och de kristna den närmaste tiden därefter, samt vad som kommer att ske framöver innan och i samband med denna tidsålders slut.

I Nya testamentet finns många brev som tolkar det kristna budskapet. Dessa brev är situationsbundna och ingår i en korrespondens med vissa specifika församlingar som brottades med olika typer av frågor. Paulus var den viktigaste brevskrivaren.

Uppenbarelseboken skiljer sig från de övriga skrifterna i Nya testamentet då den boken handlar om den yttersta tiden (världens undergång). Budskapet framställs i form av uppenbarelser och i symbolisk form.

Judar och kristna tolkar den hebreiska Bibeln (Gamla testamentet) på olika sätt. Nya testamentet ger en ny tolkning av frälsningshistorien (tron på Messias) och förbunden som Gud sluter med Abraham och Mose. Nya testamentet utgår från att Jesus är den Messias som judarna väntat på. Det gör inte judar. Det var detta som gjorde att kristen tro kom att bli en annan religion än den judiska.

ANNONS

ANNONS

I de synoptiska evangelierna framställs inte Jesus på ett tydligt och uttalat sätt som Gud eller Guds son, det gör han däremot i Johannesevangeliet. Men antydan finns där.

Synen på vem Jesus var och är för de kristna utvecklas senare i de andra skrifterna i Nya testamentet. Tolkningen och diskussionerna fortsatte sedan i den kristna kyrkan och resulterade bland annat i trosbekännelser.

Målning som föreställer konciliet (kyrkomötet) i Nicea år 325 e.Kr. Vid detta koncilium formulerades den nicenska trosbekännelsen.

Den kristna traditionen

Tolkningen och formandet av vad den kristna tron innehåller och betyder har varit ett arbete som pågått sedan Jesus tid. Nya testamentet är en tolkning och sammanställning av Jesus budskap.

De kristna trosbekännelserna har tillkommit efter att tveksamheter kring lärofrågor har uppstått. De diskussioner som pågick kring tiden då trosbekännelserna formulerades berörde bland annat frågan vem Jesus var. Den apostoliska trosbekännelsen berör detta och den nicenska trosbekännelsen förtydligar detta ytterligare då diskussionerna kring Jesus person fortsatte. Främst gällde det frågan om vem Jesus var och synen på treenigheten.

Teologiska diskussioner pågår fortfarande i samfund över hela världen. När åsikter kring detta gått isär för mycket har ibland nya kristna samfund bildats.

LÄS MER: Bibeln

LÄS MER: Kristendomens grunder

LÄS MER: Bakgrund till Gamla testamentet

LÄS MER: Gamla testamentets berättelser - Abraham, Isak, Jakob och Mose

LÄS MER: Gamla testamentets berättelser: Kung David, landets delning och babyloniska fångenskapen

LÄS MER: Bibliska personer

ANNONS

ANNONS

De kristna trosbekännelserna


Den apostoliska trosbekännelsen
Vi tro på Gud Fader allsmäktig
Himmelens och jordens skapare
Vi tro ock på Jesus Kristus
Hans enfödde son, vår herre,
Vilken är avlad av den helige ande,
Född av jungfrun Maria,
Pinad under Pontius Pilatus,
Korsfäst, död och begraven,
Nederstigen till dödsriket,
På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
Uppstigen till himmelen,
Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tro ock på den helige Ande,
En helig allmännelig kyrka,
De heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Den nicenska trosbekännelsen
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader,
Skapare av himmel och jord,

Av allt vad synligt och osynligt är;
Och på en enda Herre,
Jesus Kristus, Guds enfödde Son,
Född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
Född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
På honom genom vilken allting är skapat;
Som för oss människor och för vår salighets skull
Har stigit ner från himmelen och tagit mandom
genom den helige Ande av jungfrun Maria
och blivit människa;
Som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,
Lidit och blivit begraven;
Som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,
Och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida:
därifrån igenkommande till att döma levande och döda,
på vilkens rike det icke skall vara någon ände;
Och på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras
Och som har talat genom profeterna;
Och på en helig allännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv. Amen.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Berätta kortfattat vad Gamla testamentet är.
     
  2. Vad handlar Nya testamentet om?
     
  3. Varför finns det två kristna trosbekännelser?
     

 

Litteratur:

​Sören Wibeck, Religionernas historia - om tro, hänförelse och konflikter. Historiska media, 2005

Niels C. Nielsen m.fl., Religions of the World, Bedford/St. Martin's, 1993

Jensen, Rothstein, Podemann, Sörensen. Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi. Gyldendal, 2011

Christer Hedin, Kristendom: lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011

 

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 30 november 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken....

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett...

M

Yttersta tiden och domedagen

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden...

M

Vem var Jesus?

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya...

S

Treenigheten

Den kristna tron på Gud är uppbyggd kring den s.k. treenigheten. Med det menas att Gud är en enda...

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Relaterade taggar

Re
Fisksymbol

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesus...

Re
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Re
Apostlarna

Jesus lärjungar

I Apostlagärningarnas andra kapitel berättas om hur lärjungarna efter att de blivit "uppfyllda av...

Re
Bibeln

Gamla testamentet

Ordet bibel kommer av det grekiska ordet biblia som betyder "böcker". Den kristna Bibeln består av...

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus födelse

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-23

Dan före dan tar sig Julia, Mattias och Kristoffer an en av orsakerna till julfirandet - Jesus födelse. När föddes han? Var föddes han? Hur föddes han? Och hur kan vi överhuvudtaget veta något om det?

 

+ Lyssna