Samernas religion

Samernas religion delar drag med andra urfolks religioner där naturen är helig och riter upprätthåller den kosmiska balansen. Religionens utveckling speglas i historiska källor, dels från 1100-talet som beskriver den samiska religionens uråldriga riter, och dels senare under 1600-talet när missionärer dokumenterade samernas omvändelse till kristendomen. Trots försök att utrota de gamla traditionerna genom att förstöra religiösa föremål och tysta schamaner, så har samernas religion överlevt in i vår tid, om än i förändrad form.
S

En gammal och dynamisk religion

Samernas tidiga historia är i hög grad höljt i dunkel och lika lite vet vi om samernas tidiga religion. Men vi vet att samerna någon gång i historien slog sig ner som jägare och fiskare i det område de nu bebor och samernas traditionella religion liknar många andra ursprungsbefolkningars och jägarfolks religioner. Inte minst de som lever på samma breddgrader som t ex olika indiangrupper, inuiter och olika sibiriska folkgrupper.

ANNONS

ANNONS

Jord och vatten är levande väsen och måste respekteras genom riter och ett varsamt liv.

Den samiska tron har förändrats genom tiden och inte minst genom det inflytande skandinaverna och deras religion, både fornnordisk tro och kristendom, kommit att ha. Att leva sida vid sida under århundraden har gjort att bägge grupper färgats av varandras tänkande.

Källor från 1100-talet

Den äldsta, kända, skriftliga uppgiften vi har om samisk religion kommer från ett norskt historieverk från 1100-talet. Här berättas om hur en nåjd, en samisk schaman, genom sin trumma försätter sig i trance för att rädda en sjuk person. Även tecknen på trumskinnet beskrivs, som båt med åror, ren med seldon och en val. Den som tillverkade trumman har förmodligen levt sitt liv längs norska kusten, på sydsamiskt område. Det förstår man på genom tecknen på trumman och genom dess utformning. Den beskrivs likna ett såll och det är den sydsamiska trumman som har den formen.

Samisk trumma. Genom att slå på trumman kunde nåjden komma i kontakt med gudarna. Och med sin trumma kunde han se in i framtiden.

Först långt senare, vid slutet av 1600-talet, kommer mer detaljerade berättelser om samisk traditionell religion. Nu är det missionärerna som berättar om den för dem främmande religionen. Vid den här tiden har samer haft kontakt med kristendomen, främst katolicismen. Man har antagit katolska seder och bruk men den katolska kyrkan hade inte samma krav som de pietistiska 1600-, och 1700-tals missionärerna på att samerna skulle förändra sina inre övertygelser och sin tro. För katolska kyrkan räckte det med att man till det yttre var kristen. Nu måste samerna verkligen tro på den kristna läran.

Stora förändringar sker

Under 1600- och 1700-talet genomgick samerna en hård omvändelsekampanj där man tvingades överge sina riter, sina religiösa föremål och sina schamaner. Hundratals trummor samlades in och brändes. Nåjder hotades till tystnad eller dömdes till död genom bränning för att avskräcka de andra och få samerna att foga sig. Barn togs från sina föräldrar till skolor där de användes för att ange föräldrar och släktingar som utövade traditionell religion. Någon gång på slutet av 1700-talet hade man fogat in samerna i den kyrkliga läran. Vid 1800-talet tror man att de flesta samer döpte sina barn, vigdes och begravdes inom kyrkans ramar och samernas egen tro fanns nu bara kvar i dold form, inte i öppet berättande utan förtäckt i seder och skick som ingen längre menade vara ett hot mot kristendomen.

ANNONS

ANNONS

Från den här tiden talar samerna i olika uppteckningar om sin traditionella religion som föregångarnas religion. Genom de myter och minnen som upptecknades ser man dock att religionen gjort avtryck som inte så lätt tvättats bort genom tiden. Man vill dock inte kalla det religion längre.

Religionen lever kvar

Traditioner lever och förändras med sin tid. Många riter, myter, och andra kunskaper gick förlorade. Andra kunskaper levde kvar i förtäckt form. Bäst bevarade är de vardagsnära handlingarna och tankarna som alla hade kunskap om inte bara nåjden, som ju var religiös specialist. Man har också utvecklat nya sätt att i kulturella former utöva andlighet. Det är mycket av det som dagens samiska tro handlar om. Man tar tillvara på de äldres minnen och den kunskap man fått med sig och möter så livets viktiga stunder. Vissa använder kyrkans riter men färgar dem samiska genom att klä sig i traditionell dräkt, tala samiska och använda jojk och andra samiska uttrycksmedel. Andra söker sig bort från den kyrka som berövat samerna så mycket och utför istället andra riter i andra former där man hämtar inspiration både från traditionen och från den nya tid man lever i. Kanske även från andra urbefolkningar och arktiska folkgrupper.

LÄS MER: Samisk religion

LÄS MER: Samernas historia

LÄS MER: Lätta fakta om samerna

LÄS MER: Schamanism

LÄS MER: Naturreligion

LÄS MER: Sveriges nationella minoriteter

PODCAST: Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

ANNONS

En nationell minoritet

Samerna är, tillsammans med romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar, en nationell minoritet i Sverige. Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har bott i landet under lång tid.

Sverige har genom att anta internationella konventioner förbundit sig att ge skydd till nationella minoriteter, motverka diskriminering samt stödja minoritetsspråkens utveckling.

Anledningen till att det finns internationella konventioner som skyddar nationella minoriteter är att många stater genom historien har bedrivit en politik som kränkt deras mänskliga rättigheter.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vad kännetecknar samernas traditionella religion?
     
  2. Vilka likheter finns mellan samernas religion och andra ursprungsbefolkningars och jägarfolks religioner runtom i världen?
     
  3. På vilka sätt har den samiska tron överlevt och förändrats fram till idag, och hur praktiseras den i modern tid?
     

 

Litteratur:
Hans Mebius, Bissie - studier i samisk religionshistoria, Förlaget för Jemtlandica, 2003
Hans Mebius, Sjiele - samiska traditioner om offer, Jengel, 2003
Louise Bäckman, Sájva - föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna, Almqvist & Wiksell, 1984
Louise Bäckman, Studier i samisk religion, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet, 2013
Åsa Virdi Kroik (red.), Efter förfädernas sed - om samisk religion, Boska - föreningen för bevarande av samisk kultur och medicin, 2005
Åsa Virdi Kroik, Fordom då alla djur kunde tala - samisk tro i förändring, Rosima, 2001


Text: Åsa Virdi Kroik, Samiskt informationscentrum
Webbplats: Sápmi - samernas land
 

Senast uppdaterad: 26 november 2023
Publicerad: 5 januari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L

Lätta fakta om samerna

Samerna är ett folk som bor i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det område där...

SO-rummet bok
M

Judiska riktningar i Sverige

Varför får en religiös jude inte tända lamporna hemma på lördagen? Varför har man två uppsättningar...

SO-rummet bok
S

Naturreligion - ett samspel med naturen

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter...

SO-rummet bok
S

Samerna - från trumman till korset

Vår kunskap om samisk religion grundar sig på en levande folktradition, berättelser från 1600- och...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från...

M

Judisk invandring till Sverige i ett historiskt perspektiv

Den 22 juni 1774 anlände Aaron Isaac till Stockholm. Till yrket var han sigillgravör och köpman...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Samisk religion

Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att...

Sh

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Hi

Samernas historia

Samerna är ett urfolk i norra Skandinavien med en egen historia.

Relaterade taggar

Re
Schaman

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett...

Re
Trumma

Naturreligion

Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen...

Re
flagga

Samer

Samerna är ett av Europas urfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De flesta...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Tornedalingar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2022-11-02

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om tornedalingar. Avsnittet (del 4 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-04-26

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om samer. Avsnittet (del 2 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna