M

Ursprungsbefolkning från några stammar i Nord- och Sydamerika.

Ursprungsfolk och minoriteter

Av världens befolkning utgörs omkring 300 miljoner av ursprungsfolk. De bor i 70 länder.

Vad är ett ursprungs­­folk?

Gemensamt för ursprungs­­folk är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller koloniserats. De har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

Ursprungsfolken har genom historien förtryckts. Deras mark har beslagtagits, folken har tvångsförflyttats och deras kulturer har undertryckts. I några fall har de fallit offer för rena folkmord.

Sedan 1400-talet har till exempel ursprungsfolkens land i Latinamerika ockuperats – först av conquistadorer och missionärer, sedan nybyggare och jordbruksindustrin och på senare tid av oljebolagen.

Av världens befolkning utgörs omkring 300 miljoner av ursprungsfolk. De bor i 70 länder.

Vad är ett ursprungs­­folk?

Gemensamt för ursprungs­­folk är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller koloniserats. De har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

Ursprungsfolken har genom historien förtryckts. Deras mark har beslagtagits, folken har tvångsförflyttats och deras kulturer har undertryckts. I några fall har de fallit offer för rena folkmord.

Sedan 1400-talet har till exempel ursprungsfolkens land i Latinamerika ockuperats – först av conquistadorer och missionärer, sedan nybyggare och jordbruksindustrin och på senare tid av oljebolagen.

Att kulturerna trots detta kunnat leva kvar visar kraften i deras traditionella samhällen. Men förtrycket har satt sina spår, de flesta av världens ursprungsfolk lever i samhällets utkant.

Stark identitet och kultur

Ursprungsfolk hålls samman genom sin identitet, uttrycket för kulturen, språket och traditionen. Identiteten hör alltid samman med ett geografiskt område, de historiska banden med den miljö som folken levt i, använt och brukat. Att tillhöra ett ursprungsfolk innebär inte alltid att man lever på landet och livnär sig på samma sätt som förfäderna. Tvärtom lever många i städer precis som andra. I städerna sadlar man inte längre hästen för att ta sig till jobbet och det gör inte ursprungsfolken heller. Världen ändras och en anpassning sker. Urs­prungsfolken behåller vissa traditioner medan andra ändras med tiden. Identiteten är – precis som hos alla – under ständig förändring.

Oftast är ursprungsfolken i minoritet i de länder där de bor, men i Bolivia, Guatemala och Peru utgör de hälften eller mer av ländernas invånare. I USA, med en befolkning av ca 320 miljoner människor, bor omkring 1,6 miljoner personer som räknas till ursprungsfolken i landet. Det är inhemska amerikaner (native americans), inuiter och hawaiianer.

FN:s urfolksdeklaration

FN:s arbetsgrupp för ursprungsfolken höll sitt första möte 9 augusti 1982 vilken också är ursprungsfolksdagen i världen. Sedan 2002 träffas representanter för ursprungsfolken i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk.

Den 13 september 2007 antogs urfolksdeklarationen av FN:s generalförsamling med 143 ja-röster mot 4 nej-röster (USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien). Urfolksdeklarationen anger en miniminivå för hur urfolksfrågorna bör behandlas i de olika länderna, men deklarationen är inte juridiskt bindande.

LÄS MER: Sveriges nationella minoriteter

I följande ämneskategorier kan du läsa om några av världens ursprungsfolk och deras historia.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vad menas med begreppet ursprungs­­folk?
     
  2. Ge några exempel från historien på hur ursprungsfolk har förtryckts.
     
  3. Vad innehåller FN:s urfolksdeklaration?

 

Text: Anna Skielta, informatör Samiskt informationscentrum
Webbplats: Sápmi

Sidan uppdaterad: 25 februari 2020
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Ursprungsfolk och minoriteter

Aboriginernas historia

De australiska urinvånarna kallas för aboriginer. Här hittar du fakta om aboriginernas historia.

+ Läs mer

Aztekernas historia

Aztekerna var ett ursprungsfolk i Centralamerika som på 1300-talet skapade ett rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när spanjorerna anlände i början av 1500-talet.

+ Läs mer

Inkafolkets historia

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt rike tills spanjorerna erövrade det på 1500-talet.

+ Läs mer

Mayafolkets historia

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket bestod av flera ursprungsfolk med en gemensam kultur.

+ Läs mer

Nordamerikas ursprungsbefolkning

Nordamerikas ursprungsbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Ursprungsfolken har med tiden fördelats i hundratals stammar.

+ Läs mer

Romernas historia

Romerna är en folkgrupp som utvandrade från Asien till Europa under medeltiden. Romernas historia är delvis kantad av förföljelser.

+ Läs mer

Samernas historia

Samerna är ett ursprungsfolk i norra Skandinavien med en egen historia.

+ Läs mer

Länkar om Ursprungsfolk och minoriteter

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nordamerikas ursprungsbefolkning

Nordamerikas ursprungsbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Ursprungsfolken...

Relaterade taggar

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett...

Naturreligion

Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen...

Samer

Samerna är Europas enda ursprungsfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De...