Ursprungsbefolkning från några stammar i Nord- och Sydamerika.
M

Ursprungsfolk och minoriteter

Av världens befolkning utgörs omkring 300 miljoner av ursprungsfolk. De bor i 70 länder.

Gemensamt för ursprungs­­folk är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller kolonialiserats. De har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

Ursprungsfolken har genom historien förtryckts. Deras mark har beslagtagits, folken har tvångsförflyttats och deras kulturer har undertryckts. I några fall har de fallit offer för rena folkmord.

Sedan 1400-talet har till exempel ursprungsfolkens land i Latinamerika ockuperats – först av conquistadorer och missionärer, sedan nybyggare och jordbruksindustrin och på senare tid av oljebolagen.

Att kulturerna trots detta kunnat leva kvar visar kraften i deras traditionella samhällen. Men förtrycket har satt sina spår, de flesta av världens ursprungsfolk lever i samhällets utkant.

Ursprungsfolk hålls samman genom sin identitet, uttrycket för kulturen, språket och traditionen. Identiteten hör alltid samman med ett geografiskt område, de historiska banden med den miljö som folken levt i, använt och brukat. Att tillhöra ett ursprungsfolk innebär inte alltid att man lever på landet och livnär sig på samma sätt som förfäderna. Tvärtom lever många i städer precis som andra. I städerna sadlar man inte längre hästen för att ta sig till jobbet och det gör inte ursprungsfolken heller. Världen ändras och en anpassning sker. Urs­prungsfolken behåller vissa traditioner medan andra ändras med tiden. Identiteten är – precis som hos alla – under ständig förändring.

Oftast är ursprungsfolken i minoritet i de länder där de bor, men i Bolivia, Guatemala och Peru utgör de hälften eller mer av ländernas invånare. I USA, med en befolkning av ca 320 miljoner människor, bor omkring 1,6 miljoner personer som räknas till ursprungsfolken i landet. Det är inhemska amerikaner (native americans), inuiter och hawaiianer.

FN:s arbetsgrupp för ursprungsfolken höll sitt första möte 9 augusti 1982 vilken också är ursprungsfolksdagen i världen. Sedan 2002 träffas representanter för ursprungsfolken i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk.

Den 13 september 2007 antogs urfolksdeklarationen av FN:s generalförsamling med 143 ja-röster mot 4 nej-röster (USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien). Urfolksdeklarationen anger en miniminivå för hur urfolksfrågorna bör behandlas i de olika länderna, men deklarationen är inte juridiskt bindande

I följande ämneskategorier kan du läsa om några av världens ursprungsfolk och deras historia.
 

Text: Anna Skielta, informatör Samiskt informationscentrum
Hemsida: Sápmi

Av världens befolkning utgörs omkring 300 miljoner av ursprungsfolk. De bor i 70 länder.

Gemensamt för ursprungs­­folk är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller kolonialiserats. De har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

Ursprungsfolken har genom historien förtryckts. Deras mark har beslagtagits, folken har tvångsförflyttats och deras kulturer har undertryckts. I några fall har de fallit offer för rena folkmord.

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Ursprungsfolk och minoriteter

De australiska urinvånarna kallas för aboriginer. Här hittar du fakta om aboriginernas historia.

Aztekerna var ett ursprungsfolk i Centralamerika som på 1300-talet skapade ett rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när spanjorerna anlände i början av 1500-talet.

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt rike tills spanjorerna erövrade det på 1500-talet.

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket bestod av flera ursprungsfolk med en gemensam kultur.

Nordamerikas ursprungsbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Ursprungsfolken har med tiden fördelats i hundratals stammar.

Romerna är en folkgrupp som utvandrade från Asien till Europa under medeltiden. Romernas historia är delvis kantad av förföljelser.

Samerna är ett ursprungsfolk i norra Skandinavien med en egen historia.

Länkar om Ursprungsfolk och minoriteter