Människans syn på hästen som helig varelse

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har medfört att hästen ansetts ha extraordinära krafter och stå i kontakt med såväl himlen som underjorden. Hästen har därmed genom hela vår historia varit ett av de mest symboliskt laddade djuren på jorden. Men i det moderna samhället håller bilden av hästen på att ändras.
S
Häst

Hästen har haft en unik status i folktro, mytologier och religioner över hela världen.

Religionshistoriska och socialantropologiska spår om hästens universella betydelse för människan finns över nästan hela jorden, från alla tider. Hästen har i många kulturer betraktats som en gränsöverskridande mellanhand mellan människan och himlen, men också mellan människan och underjorden. Hästen har därtill ofta setts som ett totemdjur eller kraftdjur. Den har ibland ansetts vara helig som varelse, ofta i relation till någon gudom.

Viktig vid ceremonier och riter

Det finns många exempel på hur hästen vördats och använts vid olika riter och offer. En mycket liten häst, 4,8 cm, karvad ur en mammutbete, hittades år 1931 i Jurabergen i Tyskland. Halsen och huvudet är vackert böjt, dekorerad med streck. Den kallas för Vogelherd-hästen efter grottan den hittades i och har visat sig vara runt 35 000 år gammal. Det antas att den användes som en sorts talisman. 

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp:

Artefakt: Äldre konstföremål.

Rackare: Bödelns hjälpreda förr i tiden.

Sekularisering: Icke-religiöst, avkristnat

Totem: Skyddsande, skyddsgud, stamsymbol

Talisman: Lyckobild, amulett
 

I Caviglione i Italien har ett 24 000 år gammalt skelett av en kvinna hittats. Artefakterna omkring henne avslöjar att en storslagen begravning hållits, med hästtema. Vid hennes ansikte låg en syl av hästben och ovanpå graven ett örhänge gjort av skenbenet från en häst. Och på stenväggen ovanför, har en ristning av en häst gjorts. 

Förhistoriska hästbilder (målningar, ristningar och ingraveringar) från cirka 40 000 - 10 000 f.v.t. har hittats i över 150 grottor. Bland annat i Frankrike, Spanien, Portugal och Italien, men också i Uralbergen och på andra ställen.

Spåren finns även i Sverige. I Ullstorp i Skåne hittades år 1900 delar av ett hästkranium, där en dolk av flinta satt instucken mitt i pannan. Det har kunnat uttydas att dolken slagits in i pannbenet med klubba medan hästen ännu var i livet. Kraniet har daterats till stenåldern och förmodas haft en rituell betydelse.

Kontakt med himlen och underjorden

Hästen har förknippats med solen, vinden och vattnet. Den har även varit bringare av tur och otur - och här var färgen var viktig. Den vita hästen kopplades till det himmelska. Detta uttrycks i flera religioner där helgon och andra heliga personer kommer ridande på vita hästar. 

Den svarta hästen har däremot ansetts stå i kontakt med underjorden och kunnat meddela när en människas liv skulle ta slut. I exempelvis den samiska kulturen relateras hästen med sjukdomar och död genom dödsryttaren Ruto. 

Hästen har också använts för olika sorters spådomskonst, bland annat för att få orakelsvar. I verket Gesta Danorum från omkring år 1200, författat av den danske skriftställaren och historikern Saxo Grammaticus, berättas hur det på ön Rügen fanns ett tempel med en hingst. Hästens beteende när den klev över ett par korsade spjut sades förutsäga om det blev fred eller krig.

Även kelterna höll speciella hästar i heliga lundar. De fick bland annat gå bakom heliga vagnar och utifrån deras rörelser och hovspår på marken kunde olika spådomar uttolkas. 

Hästen har även förknippats med människans sexualitet, exempelvis vid hästoffret Ashvamedha i den vediska religionen i Indien.

Att avliva, flå och stycka hästar var det därför en mycket lågt stående syssla. I det medeltida bondesamhället i Sverige var detta lämnat till rackarna.

ANNONS

ANNONS

Andra hästkrafter idag

Idag finns det omkring 60 miljoner hästar över hela världen. Det finns flera hundra olika hästraser av den moderna, domesticerade (tämjda) hästen. Det skiljer nästan en och en halv meter i mankhöjd mellan den allra minsta rasen och den största. 

Men något har hänt som bryter med mänsklighetens tidigare syn på hästen som en andlig eller helig varelse. Synen på hästen började att förändras redan i samband med industrialiseringen under senare delen av 1800-talet och 1900-talet. Vi lever kanske nu i det allra sista århundradet i mänsklighetens historia som ser en djupare andlig kontakt med hästen. För hästen påverkar inte längre utvecklingen i världen. Den har numera inte någon praktisk funktion i vårt moderna samhälle. Helt andra hästkrafter har tagit över inom det militära, i jordbruket, skogsbruket och ute på vägarna. Hästen är inte heller längre en maktsymbol inom kungahusen, påvedömet eller andra mäktiga institutioner.

Sekulariseringen i västvärlden har också påverkat vår syn på hästen. Sociologen Max Weber talade om en ”avförtrollning” av dagens värld genom upplysning och vetenskap

Hästen har idag reducerats till ett trevligt fritidsintresse eller en pengamaskin, som finns att hitta på ridskolor och på tävlingsbanor. 

Hästen är inte längre helig

Den andliga kontakten med hästarna har följt oss människor genom generation efter generation, kultur efter kultur, över hela världen i myter och religioner. Men relationen är på väg att brytas för gott. Forskaren Ulrich Raulff menar att hästens tid är på väg att ta slut, att det nära bandet mellan hästen och människan har upphört. ”Kentaurpakten”, som han kallar den, har brutits (kentauren är en mytologisk varelse med en hästs kropp, som istället för en hästs vanliga hals och huvud har en människas överkropp och huvud). Kentaurpakten kan ses som en metafor för människans strävan efter att vara så nära hästen som möjligt.

Låt oss dock aldrig någonsin glömma bort hur central hästen - detta stora och kraftfulla men samtidigt också så sköra och känsliga djur - varit för mänskligheten och vårt sökande efter meningen med livet genom historien.

LÄS MER: Hästens historia i människans tjänst

LÄS MER: Boskapsdjuren var livsviktiga i det gamla jordbrukssamhället

LÄS MER: Husdjurens betydelse för människan

LÄS MER: Hur behandlar vi våra djur?

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

  • Hästen har funnits på jorden mycket längre än människan. Ett hästliknande fossil av ett sto med foster, 48 miljoner år gammalt, hittades i Tyskland år 2000.
     

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Nämn några spår av hästens betydelse i äldre tiders religiösa och kulturella traditioner.
     
  2. Hur har synen på hästen förändrats med industrialiseringen och sekulariseringen?

Ta reda på: 

  1. Vilka andra funktioner har hästen haft inom det militära, jordbruket, skogsbruket och på vägarna, utöver dess tidigare symboliska och andliga betydelse?
     


Litteratur:
K. Andersson, Järnålderns djur – i verklighet och saga, Carlssons, 2021
P. Andersson m.fl. Kentauren. Om interaktion mellan häst och människa. Södertörn Studies in Practical Knowledge. Huddinge: Södertörns högskola, 2010
K. Armstrong, Myternas historia, Albert Bonniers Förlag, 2005
S. Budiansky, The Nature of the Horses – Their Evolution, Intelligence and Behaviour, Weidenfeld & Nicolson, 2012
B. Furugren, Hästens färger, Natur & kultur, 2000
M. Rothstein m.fl. Religionshistoria – Ritualer, Mytologi, Ikonografi, Bokförlaget Nya Doxa

 

Text: Lotte Mjöberg, författare 
 

häst

Lotte Mjöberg är utbildad till såväl journalist som lärare och har universitetsstudier i bland annat etnologi, konstvetenskap och religionsvetenskap. 

Hon är författare till flera fackböcker, bland annat Den heliga hästen - i myter och religioner genom årtusenden.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024
Publicerad: 13 februari 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Ritual med rökelse

Myrra och rökelse var värdefulla varor under antiken

Myrra och rökelse, hartser (kåda) från balsamväxter, var mycket värdefulla varor under antiken. Den...

SO-rummet bok
S

Naturreligion - ett samspel med naturen

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter...

SO-rummet bok
S

Naturreligion i afrikanska samhällen

En grundtanke i afrikansk livssyn är att människans liv bildar en helhet. Afrikaner tycker att...

M

Frågor om livet: Vad tror jag själv?

Människor har alltid funderat på och diskuterat livsfrågor av olika slag. Svaren varierar mellan...

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller...

SO-rummet bok
S

Argument för Guds existens

Det finns flera försök att "logiskt" bevisa att det finns en gud. Man hänvisar bl.a. till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Myt och rit

Myter är berättelser inom religionerna som försöker besvara de stora livsfrågorna. Religiösa riter är bestämda...

Relaterade taggar

Re
Trumma

Naturreligion

Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen...

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Lyssna