Nationernas förbund - dess grundande, försvagning och upplösning

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Nationernas förbund (NF) som var en mellanstatlig organisation som kan sägas vara föregångare till Förenta nationerna, FN. Förbundet grundades 1920 och upphörde 1945...

3
Average: 3 (1 vote)