Tagg om Amerikas ursprungsbefolkning
Den amerikanska ursprungsbefolkningen består av många olika folk och stammar i Nord- och Sydamerika.

Amerikas ursprungsbefolkning

Amerikas ursprungsbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas ursprungsbefolkning.

De första amerikanerna kom gående från Asien för omkring 15 000 år sedan, i slutet av den förra istiden (forskarna är dock inte överens om när det hände). Då täckte isen Kanada och de norra delarna av USA. Vid den tiden fanns det en landförbindelse mellan Amerika och Asien över Berings sund, därför kunde nomaderna ta sig fram till fots genom det kalla islandskapet. Dessa människor fick sedan av ett misstag namnet "indianer" efter att Christofer Columbus kom till Amerika 1492. Han trodde att han kommit till några öar utanför Indien och att människorna som bodde där var indier.

När européerna kom till Amerika fanns det ca 25-30 miljoner människor över hela Amerika, omkring en miljon av dessa fanns i Nordamerika. De flesta av dem var bönder, andra var främst jägare eller fiskare.

Ursprungsbefolkningen i USA
När erövringen av västern (USA:s inland västerut) började så drevs ursprungsbefolkningen undan.

Vid 1800-talets slut fanns det endast ca 200 000 kvar av USA:s ursprungsbefolkning. Större delen av dessa bodde i reservat, som var områden på landsbygden som den amerikanska regeringen hade tilldelat de olika ursprungsfolken. Idag är ursprungsbefolkningen  USA:s fattigaste minoritetsgrupp.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Amerikas ursprungsbefolkning.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Amerikas ursprungsbefolkning

The Borneo Case - ett skolmaterial om regnskog och miljö

Hornbill och AMP film
Högstadiet, Gymnasiet

Det här är en spännande dokumentär med tillhörande studiematerial som handlar om regnskog, urfolks livsvillkor och rättigheter, regnskogsskövling, korruption, miljöförstö­ring, global rättvisa, mänskliga rättigheter och konsumentmakt.

+ Läs mer

Artiklar om Amerikas ursprungsbefolkning

M

1700-talets kolonialkrig i Nordamerika mellan Frankrike och Storbritannien

Leif Löwegren och Robert de Vries
2018-10-20

Kampen om landområden i Nordamerika mellan ärkefienderna Frankrike och England började redan i slutet av 1600-talet. Men det är framförallt kolonialkrigen kring mitten av 1700-talet, i samband med det österrikiska tronföljdskriget och det efterföljande sjuårskriget, som fått mest uppmärksamhet i historieskrivningen eftersom de hade inverkan på de epokgörande politiska revolutionerna i slutet av århundradet.

+ Läs mer

L

Pizarro och erövringen av inkariket

Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-21

Spanjoren Francisco Pizarro (1478-1541) blev känd när han med en så liten styrka som 180 man erövrade det väldiga inkariket. Pizarro var en av de mest otrevliga av alla erövrare...

+ Läs mer

L

Cortés erövrar aztekernas rike

Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-19

Hernán Cortés (1485-1547) var en spansk erövrare som blivit känd för att han med endast några hundra soldater - mot alla odds - lyckades erövra aztekernas mäktiga rike i Mexiko...

+ Läs mer

L

Ett ögonblick i historien - om Aztekrikets undergång

Hans Thorbjörnsson
2016-10-16

Peter Englund menar i sin uppsats Ett ögonblick i historien att spanjorer och azteker tillhörde samma typ av härskarkultur. Båda var brutala, beredda att strida och döda för sitt rike, sin härskare och sin gud. Men hur kunde Cortés lilla grupp av hoprafsade, illa tränade soldater besegra en fiende som var minst hundra gånger starkare till antalet?

+ Läs mer

L

Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

Hans Thorbjörnsson
2016-10-16

Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska urinvånarna. Folkmord och smittsamma sjukdomar följde överallt där de spanska och portugisiska conquistadorerna (erövrarna) drog fram...

+ Läs mer

L

De stora upptäckternas tid

Hans Thorbjörnsson
2016-02-27

De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att det fanns mäktiga riken långt borta i öster, i Asien. Men hur gick det till när européerna fann sjövägen till Indien? Och hur upptäcktes ”den nya världen” – de på 1400-talet okända kontinenterna Nordamerika och Sydamerika?

+ Läs mer

M

Terra nullius - obebott land

Hans Thorbjörnsson
2014-03-17

För de vita kolonisatörerna var ursprungsbefolkningens äganderätt till sin mark obefintlig. Kolonialmakterna betraktade nämligen nästan allt erövrat land som ”terra nullius” (ingens mark, obebodd mark). I den här artikeln kan du läsa kortfattat om hur det gick för urinvånarna i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika...

+ Läs mer

M

Kolonisation - bara avigsidor?

Hans Thorbjörnsson
2014-03-12

Begreppet kolonisation brukar betyda ockupation av ett avlägset främmande land, där kolonisatörerna också bosätter sig. För de västeuropeiska kolonialmakterna var det länder utanför Europa som intogs. Men vad innebar det egentligen för människorna som redan bodde där?

+ Läs mer

L

Machu Picchu

Hans Thorbjörnsson
2014-01-24

På en bergstopp högt uppe i Anderna ligger Machu Picchu, ”gamla bergstoppen”, en ruinstad och inkastad från tiden före spanjorerna ankomst. På tre sidor av den bebyggda platån stupar branta bergväggar 350 meter ner...

+ Läs mer

L

Mayafolkets kalendrar

Hans Thorbjörnsson
2014-01-24

Mayafolkets lärda var intresserade av tidens gång. De framställde kalendrar som byggde på astronomiska observationer av solens och månens rörelser. Mycket känd är Tzolkin-kalendern som består av 13 stycken 20-dygnsperioder. 20-dygnsperiodens alla dagar är namngivna och representeras av var sin glyf i mayaskrift.

+ Läs mer

Länkar om Amerikas ursprungsbefolkning

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS