Tenochtitlán var aztekernas största stad och hade omkring 250 000 invånare då spanjorerna dök upp i början av 1500-talet.
L

Aztekernas historia

Aztekerna var ett centralamerikanskt ursprungsfolk som på 1300-talet skapade ett stort rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när spanjorerna anlände i början av 1500-talet.

Tenochtitlán - aztekrikets huvudstad

Ledda av sin hövding Tenoch hade de byggt staden Tenochtitlán på öar i Tezcocosjön. Det är på denna plats Mexico City ligger idag. Huvudstaden växte till en av världens största städer, enligt de spanska erövrarna. Den hade en befolkning på en kvarts miljon invånare.

Det var en välskött stad. I varje kvarter fanns det en kejserlig kontrollant vars uppgift var att hålla uppsikt över renhållningsarbetarna. Tusentals arbetare var sysselsatta med renhållningen på huvudstaden Tenochtitláns gator.

Jordbruket var väl utvecklat. Aztekerna odlade bland annat bomull, tobak, tomater och potatis. Där fanns framstående krukmakare, guldsmeder och vävare.

Aztekernas valuta var kakaobönor. Kakaobönor användes som betalningsmedel långt efter det att mer avancerade myntformer införts.

Bild:

Aztekernas rike ca 1519.

Aztekernas slavsamhälle

Det fanns många slavar i det aztekiska riket. Slavarna befann sig längst ner i samhällets sociala hierarki men behandlades relativt humant. Slaven kunde äga pengar, jord och hus. Alla barn, även barn till slavar, föddes fria. Att ha en slav som förälder uppfattades inte som en social belastning.

De som blev slavar var krigsfångar och personer som dömts för vissa brott. De flesta av slavarna i det aztekiska samhället hade emellertid hamnat i ofriheten till följd av fattigdom. En fri man eller kvinna kunde sälja sig som slav till en annan medborgare för att överleva.

Slavarna användes inom många olika områden: inom jordbruket, som bärare och som hushållsarbetare. En ambitiös slav kunde komma upp sig i samhället och få ansvar för stora egendomar och bli förman över fria män.

En slav kunde köpa sig fri genom att betala slavägaren samma summa som denne en gång hade betalat när slaven köptes. Många tog sig ur slaveriet genom att de frigavs vid ägarens död som en del av dennes testamente. Andra blev frigivna på order av kejsaren eller av någon annan mäktig person.

Aztekernas gudar krävde människooffer

Aztekerna var ett krigarfolk som gjorde de erövrade områden till provinser, och folken fick betala dryga skatter. Dessutom offrades många av dessa underkuvade människor.

Aztekerna ansåg att man måste offra människor varje dag. En av aztekledaren Montezumas främsta uppgifter var att hålla världen igång med offer av människohjärtan. Solen krävde offer för att gå upp varje morgon. Det var inte ovanligt att tusentals människor offrades på en gång. De dödades antingen genom att prästerna skar ut deras hjärtan eller att de flåddes levande, varefter prästerna iklädde sig deras hud. Särskilt åtråvärda var puckelryggar och människor med andra missbildningar, vilka ansågs besitta magiska krafter. Men även barn, vilkas tårar värderades högt av gudarna.

När aztekerna invigde sin stora pyramid i huvudstaden Tenochtitlán 1487 krävdes många människooffer. Det berättas att de dödsdömda människorna bildade fyra led på över tre kilometer vardera. Enligt en uppgift skulle så många som 20 000 människor ha offrats vid invigningen. De präster som skötte offrandet, arbetade dygnet runt i fyra dygn.

Cortés och hans conquistadorer i strid med aztekkrigare inne på Tenochtitláns tempelområde. Del från en nationalromantisk målning gjord av Emanuel Leutze (1816-1868).

Aztekernas rike går under

1500-talet var conquistadorernas århundrade i Amerika. En av de mest ökända var spanjoren Hernan Cortés. Med omkring 600 conquistadorer och 16 hästar landsteg han i Mexiko år 1518. Innan han lämnade kusten för att bege sig in i landet brände han sina skepp eftersom en del av hans soldater ville återvända till Kuba. Spanjorerna hade skjutvapen och hästar, och detta skrämde aztekerna. Många av dem hade i sina myter lärt sig att gudar skulle komma i skepnad av vita män och det försvagade deras motstånd.

Cortés grep aztekernas ledare Montezuma och förstörde huvudstaden Tenochtitlán år 1520. Att några få spanjorer med små resurser kunde besegra hela det militärt mäktiga och välorganiserade aztekiska riket berodde delvis på Montezumas obeslutsamhet. Men den främsta orsaken var att hela aztekriket hade drabbats av en smittkoppsepidemi som lamslog den infödda befolkningen.

Ytterligare en viktig orsak var att folken inom riket som underkuvats av aztekerna var offer för sådan utsugning att de mer än gärna hjälpte spanjorerna att besegra sina aztekiska plågoandar.

Detta var inledningen till den spanska koloniseringen av Mexiko.

Uppgifter och frågor

 1. Var fanns aztekerna?
   
 2. Beskriv aztekernas huvudstad.
   
 3. Vilka hamnade i slaveri och hur kunde livet som slav vara?
   
 4. Varför offrade man människor?
   
 5. Ge exempel på att man offrade många människor.
   
 6. Hur besegrades aztekerna?

 

Litteratur:
Davíd Carrasco, The Aztecs: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2011
William J Duiker, World History: To 1500, Thomson/Wadsworth Publishing, 2006
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 7 - Upptäckternas tid (1350 - 1500), Bokförlaget Bra Böcker, 1985
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 9 - Världshandel och kulturkrockar (1500 - 1750), Bokförlaget Bra Böcker, 1985


Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries, SO-lärare och författare


Läs mer om

Kartor

Aztekerna var ett centralamerikanskt ursprungsfolk som på 1300-talet skapade ett stort rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när spanjorerna anlände i början av 1500-talet.

Tenochtitlán - aztekrikets huvudstad

Ledda av sin hövding Tenoch hade de byggt staden Tenochtitlán på öar i Tezcocosjön. Det är på denna plats Mexico City ligger idag. Huvudstaden växte till en av världens största städer, enligt de spanska erövrarna. Den hade en befolkning på en kvarts miljon invånare.

Det var en välskött stad. I varje kvarter fanns det en kejserlig kontrollant vars uppgift var att hålla uppsikt över renhållningsarbetarna. Tusentals arbetare var sysselsatta med renhållningen på huvudstaden Tenochtitláns gator.

Uppdaterad: 09 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Aztekernas historia

L
Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-19
Hernán Cortés (1485-1547) var en spansk erövrare som blivit känd för att han med endast några hundra soldater - mot alla odds - lyckades erövra aztekernas mäktiga rike i Mexiko...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-10-16
Peter Englund menar i sin uppsats Ett ögonblick i historien att spanjorer och azteker tillhörde samma typ av härskarkultur. Båda var brutala, beredda att strida och döda för sitt rike, sin...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-10-16
Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-27
De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-03-12
Begreppet kolonisation brukar betyda ockupation av ett avlägset främmande land, där kolonisatörerna också bosätter sig. För de västeuropeiska kolonialmakterna var det länder utanför Europa som...

Länkar om Aztekernas historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om våld, virus och vapen när amerikanska riken erövrades. Under några årtionden efter Columbus ankomst till Amerika ­koloniserades stora delar av kontinenten av spanska ­erövrare – conquistadorer. Med hänsynslöst våld och smitt­samma sjukdomar kunde män som Hernán Cortés och ­Francisco Pizarro besegra urbefolkningarnas härar, trots att de var ­mycket större än spanjorernas styrkor...

Spara som favorit
          

Genomgång (14:51 min) om handelsmönster under nya tiden. Här berättas bl.a. om tidens sjöfart, upptäckten av nya handelsvägar bl.a. till Indien, men fokus ligger på upptäckten av Amerika och dess konsekvenser för både urinvånarna och Europa. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison ger en kort sammanfattning av det slaveri som träder oss till mötes i renässansepokens källor om aztekerna. Längst ned i azteksamhället fanns en socialgrupp som vi i brist på alternativ kan kalla slavar. Dessa hade varken status som medborgare eller undersåte utan tillhörde ägaren i egenskap av hans eller hennes lösöre...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om katastrofen som drabbade Amerikas indianfolk i samband med conquistadorernas ankomst i början av 1500-talet. På längre sikt skulle conquistadorerna sannolikt ha fått mycket svårt att kontrollera sina väldiga erövringar om de inte haft biologiska allierade i form av sjukdomar som var okända för indianbefolkningen...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa kortfattat om de amerikanska indianernas historia och deras möte med de europeiska erövrarna under den nya tidens början. När Columbus anlände till Amerika var kontinenten redan bebodd av människor som i tusentals år varit åtskilda från människorna i resten av världen...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om upptäcktsresorna under slutet av 1400-talet och 1500-talet. Här berättas om orsaker till upptäcktsresorna och om dess konsekvenser för Europa och omvärlden . Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell.

Spara som favorit
          

Här jämförs material för undervisning i historia utifrån populärhistoriska tidningar i fem länder: Sverige, Polen, England, Tyskland och Spanien. Tanken är att materialet ska kunna användas för att stimulera mediekritiskt tänkande och multiperspektivitet i historieundervisningen. Materialet är framtaget inom ramarna för ett EU-projekt som drivs av några svenska universitet. Obs! Materialet får endast användas i undervisningssyfte. Du måste därför registrera dig innan du ges tillgång till allt material.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp som handlar om teknik och ingenjörskonst i ett historiskt perspektiv. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om chokladens historia. Här berättas det om hur det gick till när européerna fick ett nytt njutningsmedel för 500 år sedan…

Spara som favorit
          

På Chokladsajten kan du läsa om allt som har med choklad att göra. Här berättas utförligt om chokladens historia och om hur den kom till Europa. Kakaoträdet tros härstamma från Amazondeltat och fördes till Yucatán av mayafolket omkring 600 f Kr. Det var mycket uppskattat av mayafolket och aztekerna. Bönorna användes både till att framställa en dryck och som en form av betalningsmedel…

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om aztekerna. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om aztekerna. Azteker var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt byggde ett rike som bestod tills det erövrades av spanjorer och fientliga indianfolk år 1519…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Amerikas historia ur olika perspektiv. Amerikas historia började när människor från norra Asien trängde in i kontinenten. Exakt när detta skedde för första gången är omtvistat men de flesta forskare anser att det var för mer än 16 000 år sedan via Beringia, en landbrygga över Berings sund...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia som handlar om Hernán Cortés och mötet med aztekerna. Expedition anlände till den mexikanska/aztekiska huvudstaden år 1519. Många människor sätter detta ögonblick – när två högstående civilisationer möts efter 40 000 års isolering – som den verkliga upptäckten av den Nya Världen…

Spara som favorit
          

Essä på Peter Englunds hemsida där han berättar om ett av historiens avgörande ögonblick – mötet mellan spanjorer och azteker. Här får du veta hur det gick till när spanjorerna erövrade aztekernas rike.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om europeernas erövring av Amerika i början av 1500-talet. ”Överallt där européerna satt sin fot tycks döden hemsöka urbefolkningen.” Orden fäster uppmärksamheten på att Europas erövring av Amerika krävde stora offer...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Få en överblick av Central- och Sydamerikas historia. Här hittar du material som behandlar den Central- och Sydamerikanska kontinentens historia i...

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt rike tills spanjorerna...

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket bestod av flera...

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.