Aztekerna

          

Faktatext på Komvux Gotlands hemsida där du kan läsa om aztekerna. Aztekerna grundade en militär stat i Mexico på 1300-talet. Deras välde växte till ett imperium och de höll många folk underkuvade med terror. Städerna var välplanerade med trädgårdar och akvedukter och en tempelpyramid i centrum. Samhället var hierarkiskt och bestod av en krigaradel, ett prästerskap, köpmän, bönder och slavar…

4
Average: 4 (1 vote)