Sveriges enande som ett rike var en långdragen process

När enades Sverige som ett rike och vem var Sveriges första regent? Frågeställningen känns säkert igen, men finns det egentligen något konkret svar? Historieprofessor Gunnar Åselius reder ut frågan.
M

Detalj från Carta Marina, den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden och Baltikum.

Endast ett fåtal skriftliga källor finns bevarade

Hur och när det svenska riket uppstod vet vi inte. Först under 1100-talet börjar skriftliga dokument produceras i Sverige i någon större omfattning, och jämfört med i många andra länder i Västeuropa är det få som har bevarats: totalt ungefär 20 000 (det äldsta har utfärdats av ärkebiskopen Stefan någon gång omkring 1164 och rör äganderätten till Viby by utanför Sigtuna i Uppland). Bristen på källor innebär att vi har svårigheter med att fastställa en säker regentlängd ens för det tidiga 1200-talet. När samhällets toppskikt lämnat så magra skriftliga spår efter sig är det självfallet ännu svårare att veta särskilt mycket om andra gruppers liv och öden.

ANNONS

ANNONS

Olof Skötkonung - Sveriges första regent?

Redan under första århundradet efter Kristi födelse talade romerska författare om stammarna svear och götar, som bodde i det nuvarande Sverige. Länge trodde man att svearna senare underkuvade götarna genom krig, varigenom ett enat rike bildades. Genom en speciell tolkning av den s.k. Beowulfsagan, som emellertid var mycket osäker, ägde erövringen rum på 500-talet. Från 800-talet finns upplysningar om att sveakungen härskade även över Öland, Blekinge och Gotland.

Den förste kung som bevisligen härskade över både Svealand och det inre av Götaland var dock Olof Skötkonung (död ca 1022). Historikerna har därför flyttat fram enandet till 1000-talet. När vikingatågen österut vid denna tid avtog, menar somliga att svearna i stället vände sin territoriella expansion "inåt".

Även denna tolkning har emellertid ifrågasatts. Kanske utgick enandet i stället från Götaland? Eller från Danmark? Danmark hade enats redan i mitten av 900-talet, och däri ingick de södra och västra delarna av det nuvarande Sverige. Under 1000-talet verkar de danska kungarna tidvis ha utsträckt sitt inflytande ända upp till Mälardalen, och det kan ha påskyndat en centralisering av den politiska makten i området.

Oklart vilken makt och funktion kungen hade

Vi vet dock inte om ens Olof Skötkonung härskade i Svealand och Götaland samtidigt. Stora skogar skilde de två riksdelarna från varandra (de betecknades länge som Ovanskog och Nedanskog), vilket måste ha gjort det svårt att hålla ihop ett rike någon längre tid. Vi vet inte heller vilka befogenheter de första kungarna hade. En av Olof Skötkonungs efterträdare, Inge d.ä., fördrevs i slutet av 1000-talet från Mälardalen sedan han vägrat förrätta offer till de gamla asagudarna, och detta antyder att kungen åtminstone i dessa delar av riket mest hade rollen av överstepräst.

Också oklart vad som menas med ett "rike"

Det är slutligen inte heller självklart vad man menar med ett rike. De ständiga tronstrider som utbröt efter varje kungs död ger inte bilden av någon självklar politisk enhet, inte heller den omständigheten att kungen valdes av de olika landskapen var för sig, som i en federation. Om vi med ett rike menar ett territorium där sådana samhällsfunktioner som lagstiftning och beskattning centraliserats, är det tydligt att Sverige blev ett rike först under Folkungaätten (1250-1364).

Mot den här bakgrunden blir det tydligt att Sveriges "enande" inte kan anges till någon särskild tidpunkt eller som resultatet av någon särskild händelse, utan måste beskrivas som en långdragen process, som fortsatte under hela medeltiden.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

LÄS MER: Kungen och hans män - den svenska centralmaktens uppkomst

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

LÄS MER: Sveriges medeltid

PODCAST: Introduktion till Sveriges medeltid

Kungliga rättigheter

Regalrätt var en från den kanoniska (kyrkliga) rätten härstammande uppfattning om kungens dispositionsrätt över allmänna nyttigheter som vägar, vattendrag, villebråd och naturtillgångar, liksom hans rätt att disponera kronans gods, ta upp skatt, slå mynt och få del av böter från domstolarna.

Regalrättsliga föreställningar fanns i Sverige redan under 1100-talet då kungen hade rätt till en tredjedel av häradsallmänningarna i Småland och Östergötland. Det verkliga genombrottet kom dock under Folkungadynastin, då upprorsmän avrättades för majestätsbrott (under Magnus ladulås) och privilegier utfärdades för gruvbrytning (under Magnus Eriksson).
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Varför är det omöjligt att ge ett konkret svar på frågan när Sverige blev ett enat rike? Nämn minst två aspekter gör att frågan är så svår att svara på.
     
  2. Hur lång tid anser artikelns författare att riksbildningen av Sverige tog?
     

 

Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

 

Senast uppdaterad: 29 november 2023
Publicerad: 8 januari 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra...

SO-rummet bok
L

När jordbruket kom till Sverige

För 14 000 år sedan började den stora inlandsis som täckte södra Sverige sakta smälta. Efter hand...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Hi
kung

Olof Skötkonung

Olof Skötkonung (död omkring år 1022) var en svensk kung av Ynglingaätten. Olof Skötkonung är den...

Hi
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1990-1999

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-25

Mattias, Julia och Kristoffer drar projektet om 1900-talet i land och avslutar med ett avsnitt om 90-talet. Ekonomisk kris, arbetslöshet, internetabonnemang, Robinson, Nile City, reklamradio, fotbolls-VM och en oändlig rad av dokusåpor.

+ Lyssna