ANNONS

Nytt i artikelarkivet

Historia
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31
Vi förflyttar oss nu till 1950-talets Frankrike och till dess besittning Algeriet. Algeriet var franskt område sedan 1830. Här levde en miljon fransmän samt nio miljoner araber och berber. En befrielserörelse mot fransmännen FLN uppstod i landet. Ett smutsigt krig växte fram...
Historia
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31
I mellankrigstidens Frankrike existerade starka politiska och kulturella krafter såväl på höger- som vänsterkanten. Och under andra världskriget delades landet i två delar. Större delen av Frankrike blev en tysk ockupationszon medan den icke-ockuperade delen styrdes av den s.k. Vichyregimen - en högerinriktad marionettregering som kontrollerades av tyskarna...
Historia
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31
Under den Tredje republiken efter Pariskommunen (1871), växte ett radikalt mellanskikt upp i Frankrike. Detta mellanskikt var nationalistiskt men befann sig samtidigt på vänsterkanten...
Historia
Siren-Com
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31
Arbetarmassorna i Paris var förbittrade över kapitulationen för tyskarna 1871. De var också påverkade av alla de revolutionära idéer som hetsade mot borgarklassen. När de franska trupperna efter kapitulationen 1871 lämnade Paris gjorde arbetarna uppror...

Året runt - dag för dag

1 augusti
Bild: SVT Bild
En hel by med svenskättlingar i Gammelsvenskby i Ukraina bestämde sig på 1920-talet för att ta sig till Sverige. 1 augusti 1929 anlände 900 Gammalsvenskbybor till Trelleborg. Många av dem hamnade på Gotland.
av: Carsten Ryytty

Den 1 augusti 1928 kom de första svenskbyborna till Trelleborg. Under 1929 överfördes omkring 900 gammalsvenskbybor från Sovjet till Sverige. Gammalsvenskby grundades 1782 av en grupp svenska bönder från den estländska ön Dagö. Svenskarna som deporterades till Ukraina höll på att duka under eftersom de var ovana jordbrukare. På Dagö hade de flesta varit fiskare. Gammalsvenskbyborna behöll under åren sitt svenska ursprung och man bevarade sin svenska ålderdomliga dialekt. Giftermål ingicks aldrig med ryssar. De allra flesta svenskbyborna slog sig ner på Gotland. En del familjer for vidare till Kanada. 26 familjer återvände till Ukraina. 1957 lyckades ett femtiotal svenskbybor ta sig åter till Sverige.

ANNONS

Senaste lärarmaterial

Svenskt Näringsliv
2014-06-23
Vad betyder det att den svenska ekonomin går bra? Hur skapas välfärd och hur hänger ekonomin ihop? Vilken betydelse har företagen och den offentliga sektorn? Måste företagen gå med vinst och vad händer om arbetslösheten ökar? Det är några frågor som berörs i denna introduktion till den svenska samhällsekonomin.
Svenskt Näringsliv
2014-06-23
Den här skriften handlar om frihandel. Det var fri handel med omvärlden som gjorde det möjligt för Sverige att lämna fattigdom och skapa välfärd. På samma sätt förändrar frihandel i dag levnadsvillkoren för miljoner människor i länder som först nu börjar delta på allvar i världsekonomin.
Svenskt Näringsliv
2014-06-23
Denna skrift handlar om vinstens betydelse för företagandet. Vad är vinst? Måste företagen gå med vinst och i så fall varför? Hur används vinsterna? Det är några frågeställningar som behandlas. Teoretiska resonemang blandas med exempel från verkligheten. Vinst är ett laddat begrepp och har varit så i flera tusen år.
Svenskt Näringsliv
2014-06-23
Hur funkar upphovsrätten i en digital värld? Uppslaget ger en introduktion till immaterialrätten och dess fyra huvudområden; patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Många har inte hört talas om immaterialrätten och det är lätt att bli överraskad av hur den påverkar oss alla varje dag.
Svenskt Näringsliv
2014-06-23
Sverige har upplevt en enorm utveckling under de senaste 150 åren. Den ekonomiska tillväxten har gjort Sverige till ett rikt land där invånarna på många sätt har det ganska bra. Men det finns så klart fortfarande mer som kan göras för att det ska bli ännu bättre. Nya utmaningar väntar med bland annat en åldrande befolkning och en tilltagande konkurrens från omvärlden.

Nya länkar

          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om fem banbrytande kommunikationslösningar. Här berättas om postens, telegrafens, telefonens...

2014-08-01
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om Solkungen. Vad är sant och vad är falskt om denne fransmännens mest berömde...

2014-08-01
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison resonerar kring periodindelningen av vikingatiden.

2014-08-01
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du bl.a. kan läsa om hur telefonen började användas i krig. Med första världskriget bröts det...

2014-08-01
          

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa om Finlands historia som är starkt sammanlänkad med Sveriges historia. Herman Lindqvist...

2014-08-01

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.