Annons

Nya artiklar

Historia
av:
Carsten Ryytty
2015-02-11
Förintelsen är det svenska namnet på de tyska nazisternas utrotning av drygt sex miljoner judar och ca sju miljoner andra människor under åren 1933-1945. På engelska kallas förintelsen Holocaust, som betyder brännoffer. Det hebreiska namnet är Shoah, som betyder katastrof. Men judeförföljelser har också ägt rum tidigare i historien...
Historia
Bild:
av:
Carsten Ryytty
2015-02-10
Att Adolf Hitler hade huvudrollen i andra världskriget känner du nog redan till, men visste du att Hitler även deltog i första världskriget? I den här artikeln kan du läsa om det stora kriget som formade Hitlers syn på krig och mänskliga uppoffringar...
Historia
Bild:
av:
John Chrispinsson
2015-02-07
Den 7 maj 1697 totalförstördes det gamla slottet Tre Kronor i Stockholm i en eldsvåda. Men hur kunde elden sprida sig så snabbt? Varför hade släckningsarbetet inte fungerat? Vilka bar ansvaret?
Historia
av:
Carsten Ryytty
2015-01-15
Tyskland befann sig i ett kritiskt läge under våren 1918. Nya amerikanska förband strömmade in i Europa och Tysklands resurser var nästan uttömda, och dessutom försämrades moralen både bland soldater och civilbefolkningen. I februari försökte kronprins Rupprecht övertyga kejsaren om att en fred med Storbritannien var möjlig och nödvändig, men Kejsar Wilhelm var inte intresserad av förslaget...

Annons

Bild: Maktfaktorn

Året runt - dag för dag

5 mars
av:
Carsten Ryytty
,
SO-lärare och författare

Den 5 mars 1856 öppnades den första normalspåriga järnvägen i Sverige. Lokomotivet Oscar drog fyra person och två godsvagnar i 34 kilometers hastighet från Örebro till Nora stad.

Det var många som fruktade och misstrodde de första tågen. Det kan man läsa om i ständernas protokoll från åren 1854-1855. En del riksdagsmän ansåg att mindre nogräknade personer skulle stjäla järnvägsrälsen nattetid. Några präster ansåg att järnvägen skulle locka folk från kyrkorna. Man befarade att enfaldigt folk skulle fördriva sin fritid med att åka på de nya lokomotivbanorna. En del kritiker ansåg att marken skulle bli förgiftad och obrukbar av all ånga som de nya lokomotiven sprutade ut.

Annons

No Flash

Senaste lärarmaterial

av
Ungdomsstyrelsen
2015-02-04
Att många unga är nyfikna på sex och har behov av att utforska sin sexualitet vet vi. Internet skapar helt nya möjligheter och för många unga är internet en frizon där man kan uttrycka sig, leta efter information om sex, prova sexuella fantasier, experimentera med sin lust och med sina gränser, på ett sätt som ibland kan vara svårt i livet utanför...
av
Statens medieråd
2015-02-03
”Vilja veta!” är ett lektionsförslag för mellanstadiet respektive högstadiet och består av en en-timmeslektion om vår medievardag.
av
Forum för levande historia
2015-01-20
Vad hände i Sverige och Europa under tiden för Förintelsen? Forum för levande historia har skapat ett skolanpassat material som bygger på en tidslinje där du kan följa händelser under åren 1930-1950.
av
Sveriges Utbildningsradio AB
2014-12-28
Maktfaktorn är en inspirerande och lärorik webbplats från UR om demokrati. På sajten får dina elever hjälp att utforska sina egna och andras värderingar och rättigheter i en demokrati.
av
Statens medieråd
2014-12-11
Stärk dina elevers medie- och informationskunnighet (MIK). Här finns ett digitalt utbildningspaket med innehåll och diskussionsfrågor som riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Sidor

Nya länkar

          

Genomgång (5:45 min) där SO-läraren Hans Wågbrant berättar kortfattat om de fyra stånden och Sveriges befolkning på 1600-talet.

2015-02-14
          

Genomgång (5:27 min) där SO-läraren Hans Wågbrant ger en introduktion till stormaktstidens. Hur länge sedan var det egentligen? Jo, håll i hatten så reser vi tillbaks några generationer.

2015-02-14
          

Genomgång (10:27 min) där SO-läraren Hans Wågbrant berättar om EU:s organisation och beslutsprocess på ett överskådligt sätt.

2015-02-14

Sidor