Annons

Nya artiklar

Historia
Bild:
av:
Leif Löwegren
2016-04-26
Floden Nilen flyter genom öknen och har i alla tider försett Egypten med bördig jord. Varje år svämmar Nilen över av vattenmassor från bergen i östra Afrika. Detta gör att när floden drar sig tillbaka lämnar den kvar näringsriktigt slam som blir bördig åkermark...
Religion
Bild:
av:
Leif Löwegren
2016-04-25
Mesopotamisk mytologi innefattar de religiösa föreställningarna som rådde i det forntida Sumer, Assyrien och Babylonien. Mesopotamisk mytologi har stora likheter med grekisk mytologi, men även Gamla testamentet visar influenser från mesopotamisk mytologi. Mesopotamisk mytologi var en polyteistisk religion och kulten utfördes i olika tempel av ett prästerskap...
Historia
av:
Leif Löwegren
2016-04-23
Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har detta område varit skådeplatsen för otaliga krig och strider. Många stormakter har genom historien avlöst varandra och kontrollerat området...
Religion
Bild:
av:
Carsten Ryytty
2016-04-22
Vatikanstaten är världens minsta land. Landet ligger mitt inne i Rom och omfattar en yta av 44 hektar. Man kan promenera runt den på tre kvart. Som jämförelse kan nämnas att den näst minsta staten Liechtenstein är 360 gånger större. Befolkningen i Vatikanstaten utgörs av ca 800 personer varav omkring 450 är medborgare...

Året runt - dag för dag

3 maj
av:
Carsten Ryytty
,
SO-lärare och författare

Den 3 maj 1960 fanns det stora artiklar i de svenska morgontidningarna om Caryl Chessmans avrättning i gaskammaren i San Franciscos fängelse San Quentin. 1948 arresterades Chessman tillsammans med några medlemmar i en rånarliga i Hollywood. Chessman erkände 15 beväpnade rån och dömdes till sammanlagt 61 års straffarbete. Chessman dömdes även för våldtäkt och kidnappning till döden. Det var det brott som Chessman envist förnekade till att ha begått. I tolv års tid lyckades Chessman lura bödeln med diverse juridiska finter. Han lyckades få avrättningen uppskjuten åtta gånger genom att överklaga. Under fängelsetiden skrev Chessman fyra böcker, av vilka den första ”Dödscell 2455” är mest känd. Chessman gick lugnt in i den gröna åttakantiga gaskammaren när det var dags. Gasen släpptes på och några minuter senare var Chessmans dödskamp över. Avrättningen väckte en våldsam reaktion världen över och gav upphov till en livlig debatt i USA om dödsstraffets berättigande.

Nya avsnitt av podden I FOKUS

SO-rummet podcast icon
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-27

Julia, Mattias och Kristioffer pratar om konservatismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

SO-rummet podcast icon
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-20

Julia, Mattias och Kristioffer reder ut hur presidenten i USA väljs.

SO-rummet podcast icon
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-13

Julia, Mattias och Kristioffer pratar om socialismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

SO-rummet podcast icon
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-06

Kristoffer, Julia och Mattias tar sig an kalla kriget. Vad var det för något? När började och när slutade det? Och fanns det andra saker än väpnade konflikter som var viktiga?

SO-rummet podcast icon
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

Sidor

Annons

No Flash

Senaste lärarmaterial

av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
2016-04-26
Ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om upphovsrätten och om möjligheten att leva på sitt skapande.
av:
Raoul Wallenberg Academy
2016-04-22
Den 27 augusti firas Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför dagen erbjuder Raoul Wallenberg Academy ett gratis skolmaterial i form av en workshop. Syftet är att skapa en diskussion kring civilkurage och alla människors lika värde samt inspireras till att göra skillnad!
av:
Svenskt Näringsliv
2016-04-17
Vilka möjligheter och utmaningar för migrationen med sig? Uppslaget Migration och Integration beskriver hur migrationen till Sverige ser ut, vilka regler som gäller för personer som söker sig till Sverige, och hur integrationen i samhället fungerar.
av:
Svenskt Näringsliv
2016-04-17
Hur påverkas miljön av ekonomisk tillväxt? I Uppslaget Miljö ligger fokus på näringslivets miljöpåverkan och relationen mellan miljö och tillväxt.
av:
Svenskt Näringsliv
2016-04-17
Vad beror arbetslöshet på? Uppslaget Arbetsmarknaden beskriver hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Sidor

Nya länkar

          

Genomgång (11:32 min) av SO-läraren Magnus Bengtsson som berättar om Karl X Gustav och Karl XI - de lite mindre kända stormaktskungarna.

2016-05-03
          

Genomgång (10:56 min) av SO-läraren Magnus Bengtsson som berättar om slutet av stormaktstiden: Karl XII och stora nordiska kriget.

2016-05-03
          

Genomgång (8:42 min) av SO-läraren Magnus Bengtsson som berättar kortfattat om frihetstiden ur olika perspektiv. 

2016-05-03

Sidor