Annons

Bild: Maktfaktorn

Nya artiklar

Historia
av:
Carsten Ryytty
2015-01-15
Tyskland befann sig i ett kritiskt läge under våren 1918. Nya amerikanska förband strömmade in i Europa och Tysklands resurser var nästan uttömda, och dessutom försämrades moralen både bland soldater och civilbefolkningen. I februari försökte kronprins Rupprecht övertyga kejsaren om att en fred med Storbritannien var möjlig och nödvändig, men Kejsar Wilhelm var inte intresserad av förslaget...
Historia
av:
Carsten Ryytty
2014-12-15
Första världskrigets strider utkämpades också på de stora haven. Kriget till sjöss kan indelas i olika faser. Under den inledande fasen fram till början av 1915 jagade brittiska fartyg bort de tyska från haven. Under andra fasen, 1915-1917, införde britterna en blockad av sjöfarten till alla tyska hamnar. Den tredje fasen, efter februari 1917, kännetecknades av en tysk offensiv i form av ett oinskränkt ubåtskrig.
Historia
av:
Carsten Ryytty
2014-12-13
Under första världskriget var de krigförande uppdelade i två stormaktsförbund - centralmakterna (trippelalliansen) och ententen. Centralmakterna utgjordes främst av Tyskland och Österrike-Ungern. Medan ententen framförallt bestod av Storbritannien, Frankrike, Ryssland och senare även USA...
Historia
av:
Carsten Ryytty
2014-12-13
Soldaterna lärde sig snabbt att befolkningen i deras hemland inte förstod hur de hade det ute vid fronten. Bristen på förståelse mellan soldater och allmänheten blev uppenbar när soldaterna åkte hem på permission. Många soldater blev oerhört besvikna på den okunnighet om krigets verklighet och fasor som de mötte hos befolkningen i deras hemland...

Annons

Året runt - dag för dag

1 februari
av:
Carsten Ryytty
,
SO-lärare och författare

Den 1 februari 1881 togs det första symboliska spadtaget till det som skulle bli Panamakanalen. Det var mannen bakom Suezkanalen, Ferdinand de Lesseps, som ledde arbetet. Arbetet avbröts när Lesseps bolag gick i konkurs. Tekniska och klimatologiska problem stoppade företaget. Innan man gav upp kanalprojektet hade Lesseps förlorat 20 000 arbetare. Det var gula febern och malaria som tog de flesta av arbetarnas liv.

1902 övertog amerikanska intressen det franska kanalbolaget och arbetet återupptogs, och 1914 öppnades kanalen.

Panamakanalens längd är 58 kilometer från Atlanten till Stilla havet. Dess högsta vattennivå är 26 meter över havet. Höjdskillnaderna övervinns genom tre slussystem. Kanalens kortaste bottenbredd är 152,5 meter och dess minsta bottendjup är 13,5 meter. Kanalen är en mycket viktig vattenled. Fler än 10 000 fartyg passerar kanalen per år.

Annons

No Flash

Senaste lärarmaterial

av
Forum för levande historia
2015-01-20
Vad hände i Sverige och Europa under tiden för Förintelsen? Forum för levande historia har skapat ett skolanpassat material som bygger på en tidslinje där du kan följa händelser under åren 1930-1950.
av
Sveriges Utbildningsradio AB
2014-12-28
Maktfaktorn är en inspirerande och lärorik webbplats från UR om demokrati. På sajten får dina elever hjälp att utforska sina egna och andras värderingar och rättigheter i en demokrati.
av
Statens medieråd
2014-12-11
Stärk dina elevers medie- och informationskunnighet (MIK). Här finns ett digitalt utbildningspaket med innehåll och diskussionsfrågor som riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.
av
Statens medieråd och Mediekompass
2014-12-11
I den här handboken som Statens medieråd och Mediekompass tagit fram finns massor av lektionsförslag som lärare kan använda i undervisningen för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet.
av
Statens medieråd
2014-12-11
Rapporten "Duckface/Stoneface" tar bland annat upp frågan om hur ungas syn på sig själva och andra påverkas av bildkommunikationen i sociala medier. Lärarhandledningen, som baserar sig på rapporten, ger tips på hur du kan arbeta med frågorna i klassrummet.

Sidor

Nya länkar

          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Sverige. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

2015-01-21
          

I tidningen Offensiv, som drivs av Rättvisepartiet Socialisterna kan du läsa om arbetarkvinnors långa kamp ur ett socialistiskt perspektiv. Kvinnors arbete har setts än som ett lågavlönat komplement till mannens, än som ett hot och ökad konkurrens om jobben. Arbetsgivarna har utnyttjat kvinnor när de kunnat, och ofta i de hårdaste och farligaste jobben, medan fackföreningarna i början många gånger stängt dem ute – för att man sett kvinnor som lönedumpare, men också för att de varit allt för radikala...

2015-01-16
          

I tidningen Offensiv, som drivs av Rättvisepartiet Socialisterna kan du läsa om Berlinmurens fall och vad som hände i Östtyskland efteråt, betraktat ur ett socialistiskt perspektiv.

2015-01-16

Sidor