Annons

Nya artiklar

Religion
Bild:
av:
Carsten Ryytty
2015-08-26
År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att kallas Islam. Idag (1600 år senare) är islam världens näst största religion med omkring 1,6 miljarder anhängare (2015), och kanske mer aktuell än någonsin tidigare...
Religion
Bild:
av:
Per G Andreen
2015-08-12
Här följer en kortfattad kronologisk överblick över judarnas historia i Europa under medeltiden från 600-talet fram till den kristna erövringen av Spanien i slutet av 1400-talet...
SO
av:
Monica Strandgren
2015-08-11
SO-rummet är med och presenterar konferensen SO-dagarna som arrangeras av Teknologisk Institut. Efter flera uppskattade konferenser i Stockholm fortsätter succén i Stockholm 16-17 september där SO-lärare samlas till spännande föreläsningar och värdefullt erfarenhetsutbyte...
Religion
av:
Per G Andreen
2015-07-25
Judendomen var en uråldrig religion redan då romarna ockuperade Palestina år 63 f.kr. Det judiska sättet att leva - som till stor del grundades på traditioner och ceremonier - skilde sig i mångt och mycket från de övriga folken inom det framväxande romerska imperiets gränser. Men det var först när den kristna kyrkan växte fram som den judiska livsstilen började ifrågasättas på allvar..

Annons

No Flash

Året runt - dag för dag

30 augusti
Bild:
Christopher Polhem (1661-1751) med Nordstjärneorden om halsen, porträtterad 1741 av Johan Henrik Scheffel (1690–1781).
av:
Carsten Ryytty
,
författare och f.d. SO-lärare

Den 30 augusti 1751 dog uppfinnaren och konstruktören Christopher Polhem. Efter studier utomlands blev han chefskonstruktör vid Falu gruva under åren 1700-1716. Där konstruerade han uppfodringsverk och gruvpumpar. 1699 grundade Polhem ett manufakturverk i Dalarna som blev hans experimentverkstad. Bland hans konstruktioner kan nämnas dyrkfria lås, pendelur, slussar, skeppsdockor samt lantbruksmaskiner. Polhem gav ut en mängd vetenskapliga skrifter och tog initiativ till kungliga modellkammaren, Tekniska högskolans föregångare.

Senaste lärarmaterial

av
Samiskt informationscentrum
2015-08-16
Vill du som lärare undervisa om samer? Här finns i så fall några hjälpmedel som hjälper dig att stärka och lyfta fram skolundervisningen om samerna, Sveriges enda urfolk.
av
Factlab skola
2015-05-02
Syftet med uppgiften är att ge eleverna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Även jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden står i fokus.
av
RFSU
2015-05-02
Hur kan man främja ömsesidigt sex i skolans sex och samlevnadsundervisning? "Vill du?" är fem korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor.
av
Samiskt informationscentrum
2015-05-02
Varifrån kommer våra bilder av samer? Hur påverkar media vår uppfattning om just samer?
av
Forum för levande historia
2015-03-19
Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

Sidor

Nya länkar

          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av elevanpassat material som fokuserar på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Några av 1900-talets värsta brott mot mänskligheten begicks av de kommunistiska regimerna Sovjet, Kina och Kambodja. Här hittar du information om dessa brott...

2015-08-24
          

Filmen är en del av projektet "Alla människor! Om rättigheter och lika värde". En utställning med workshops kring mänskliga rättigheter som riktar sig till årskurs 4-6.

Mer info hittar du på: levandehistoria.se/klassrummet/allamanniskor

2015-08-22
          

En bok i pdf-format (116 sid) om Förintelsen i Europa 1933-1945. Materialet har tidigare delats ut på regeringens vägnar till landets alla skolor för att bl.a. användas som undervisningsmaterial om Förintelsen. Boken finns nu tillgängligt på Forum för levande historias webbplats.

2015-08-19

Sidor