Annons

Nya artiklar

Religion
Bild:
av:
Per G Andreen
2015-07-25
Judendomen var en uråldrig religion redan då romarna ockuperade Palestina år 63 f.kr. Det judiska sättet att leva - som till stor del grundades på traditioner och ceremonier - skilde sig i mångt och mycket från de övriga folken inom det framväxande romerska imperiets gränser. Men det var först när den kristna kyrkan växte fram som den judiska livsstilen började ifrågasättas på allvar..
Historia
av:
Carsten Ryytty
2015-07-24
Trots att de allierade hade förklarat krig mot Tyskland efter Hitlers invasion av Polen 1939 var det lugnt på gränsen mellan Frankrike och Tyskland under lång tid. Men den 10 maj 1940 anföll Tyskland - utan att ge en krigsförklaring - Luxemburg, Belgien och Nederländerna för att därefter kunna attackera Frankrike. Slaget om Västeuropa hade börjat...
Geografi
Bild:
av:
Carsten Ryytty
2015-05-04
Av jordens totala yta utgör havet 71 procent, vilket är nästan tre fjärdedelar. De största haven brukar sedan gammalt kallas oceaner. Oftast talar man om tre oceaner: Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen...
Religion
Bild:
av:
Carsten Ryytty
2015-05-03
Det finns miljontals gudar inom hinduismen. Det finns gudar som bara dyrkas i en enda by. Andra är kända i hela Indien. Man brukar tala om tre huvudgudar och dessa är Brahma, Vishnu och Shiva...

Annons

No Flash

Året runt - dag för dag

29 juli
Luftskeppet Italia strax innan den ödesdigra expeditionen till Nordpolen.
av:
Carsten Ryytty
,
författare och f.d. SO-lärare

Den 29 juli 1978 dog den italienske luftskeppsbyggaren, generalen och polarresenären Umberto Nobile, 93 år gammal. Nobile gick till luftfartshistorien bland annat som konstruktör av luftskeppet ”Italia”, varmed han 1928 företog en nordpolsexpedition. Resan blev mycket uppmärksammad. Den 24 maj nådde luftskeppet Italia nordpolen. Dagen därpå förliste fartyget. Av sexton man överlevde tio man. Den svenske deltagaren, Finn Malmgren, försökte ta sig till fots till nordostlandet, men dukade under för strapatserna. De som stannat kvar räddades av en rysk isbrytare och en svensk flygare. Nobile blev hårt kritiserad av en italiensk undersökningskommission som gav honom ansvaret för misslyckandet. Mussolini förbjöd honom att försvara sig.

Senaste lärarmaterial

av
Factlab skola
2015-05-02
Syftet med uppgiften är att ge eleverna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Även jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden står i fokus.
av
RFSU
2015-05-02
Hur kan man främja ömsesidigt sex i skolans sex och samlevnadsundervisning? "Vill du?" är fem korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor.
av
Samiskt informationscentrum
2015-05-02
Varifrån kommer våra bilder av samer? Hur påverkar media vår uppfattning om just samer?
av
Forum för levande historia
2015-03-09
Klassrumsmaterialet Alla människor! är till för lärare och elever i årskurs 4-6 som vill arbeta med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, fördjupat och med ett historiskt perspektiv.
av
Ungdomsstyrelsen
2015-02-04
Att många unga är nyfikna på sex och har behov av att utforska sin sexualitet vet vi. Internet skapar helt nya möjligheter och för många unga är internet en frizon där man kan uttrycka sig, leta efter information om sex, prova sexuella fantasier, experimentera med sin lust och med sina gränser, på ett sätt som ibland kan vara svårt i livet utanför...

Sidor

Nya länkar

          

Genomgång (11:19 min) av SO-läraren Mikael Bruér som bl.a. berättar om Induskulturen och forntidens högkultur i Kina.

2015-07-09
          

Genomgång (11:01 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om lagar, regler och normer. Varför vi har lagar och var de kommer ifrån?

2015-07-09
          

Genomgång (15:41 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om juridk och brottslighet och olika skäl till brottslighet.

2015-07-09

Sidor