ANNONS

Nytt i artikelarkivet

Historia
Carsten Ryytty
2014-12-15
Första världskrigets strider utkämpades också på de stora haven. Kriget till sjöss kan indelas i olika faser. Under den inledande fasen fram till början av 1915 jagade brittiska fartyg bort de tyska från haven. Under andra fasen, 1915-1917, införde britterna en blockad av sjöfarten till alla tyska hamnar. Den tredje fasen, efter februari 1917, kännetecknades av en tysk offensiv i form av ett oinskränkt ubåtskrig.
Historia
Carsten Ryytty
2014-12-13
Under första världskriget var de krigförande uppdelade i två stormaktsförbund - centralmakterna (trippelalliansen) och ententen. Centralmakterna utgjordes främst av Tyskland och Österrike-Ungern. Medan ententen framförallt bestod av Storbritannien, Frankrike, Ryssland och senare även USA...
Historia
Carsten Ryytty
2014-12-13
Soldaterna lärde sig snabbt att befolkningen i deras hemland inte förstod hur de hade det ute vid fronten. Bristen på förståelse mellan soldater och allmänheten blev uppenbar när soldaterna åkte hem på permission. Många soldater blev oerhört besvikna på den okunnighet om krigets verklighet och fasor som de mötte hos befolkningen i deras hemland...
Historia
Carsten Ryytty
2014-12-13
Sverige var, liksom Danmark och Norge, neutralt under första världskriget. Finland tillhörde Tsarryssland sedan 1809. Detta innebar att Sverige hade en landgräns mot Ryssland som var en av de krigförande stormakterna i det stora kriget. Men Sveriges neutralitet var inte självklar enligt många politiker och andra inflytelserika personer...

Året runt - dag för dag

18 december
av: Carsten Ryytty

Den 18 december 1754 dömde Göta hovrätt ett par äkta makar till lottkastning om vem av dem som skulle slippa dödsstraff för mord. Bonden Erland Ingemarsson i Snoresjö och hans hustru Botil Arvidsdotter hade kommit i bråk med en granne som hette Udde Andersson. Bodil slog till grannen med ett vedträ så att han svimmade. Därefter dräpte Erland honom med en gärdsgårdsstör. Båda dömdes till döden, men rätten ansåg att bara en av makarna skulle avrättas. Tärningarna fick avgöra. Bodil förlorade och halshöggs. Erland fick 40 par spö.

ANNONS

Senaste lärarmaterial

Statens medieråd
2014-12-11
Stärk dina elevers medie- och informationskunnighet (MIK). Här finns ett digitalt utbildningspaket med innehåll och diskussionsfrågor som riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.
Statens medieråd och Mediekompass
2014-12-11
I den här handboken som Statens medieråd och Mediekompass tagit fram finns massor av lektionsförslag som lärare kan använda i undervisningen för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet.
Statens medieråd
2014-12-11
Rapporten "Duckface/Stoneface" tar bland annat upp frågan om hur ungas syn på sig själva och andra påverkas av bildkommunikationen i sociala medier. Lärarhandledningen, som baserar sig på rapporten, ger tips på hur du kan arbeta med frågorna i klassrummet.
Statens medieråd
2014-12-11
Det här materialet handlar om hur du tillsammans med eleverna kan uppmärksamma och arbeta mot näthat. Materialet är tänkt som ett stöd för ni ska kunna diskutera, reflektera över och lära er mer om ämnet näthat.
Arena Skolinformation
2014-11-13
Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska arbetsmarknaden är med mera.

Nya länkar

          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där historie- och religionsläraren Carl-Henrik Larsson berättar om kristendomens heliga...

2014-12-18
          

En kortfilm (10:12 min) från Fair Trade Center om arbetssituationen för textilarbetarna som syr våra kläder. Vilket ansvar har företagen och vad...

2014-12-15
          

En kortfilm (7:56 min) av Fair Trade Center om hur kemikalier som används i skotillverkning påverkar miljön och de som arbetar i produktionen. Den...

2014-12-15
          

Dramadokumentär (58 min) från 2003 i SVT:s Öppet arkiv. Den första kvinna som den svenska historien känner hette Ingegerd och föddes för exakt...

2014-12-09
          

Dokumentär (58 min) från 2001 i SVT:s Öppet arkiv. Romernas kamp för drägliga villkor i Sverige pågår än. Trots att romer nu är erkända som en...

2014-12-09

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.