Lätta fakta om Suezkanalen

Suezkanalen är en av världens viktigaste vattenvägar. Kanalen, som går från Port Said vid Medelhavet till Port Tewfik vid Röda havet, är 171 kilometer lång, 14 meter djup och ca 120 meter bred vid ytan.
L

Suezkanalen saknar slussar då det inte existerar någon större höjdskillnad i området.

Suezkanalen har gamla anor

Vad många inte vet är att denna kanal inte är särskilt ny. För nära 4000 år sedan byggde egyptierna en kanal mellan Medelhavet och Röda havet. Eftersom den inte underhölls, fylldes den genom seklerna av den arabiska öknens sand.

Det var den franske greven Ferdinand de Lesseps som svarade för byggnationen. Tillsammans med 25 000 arbetare satte han igång med byggandet av kanalen 1859. Efter många problem, främst ekonomiska, invigdes Suezkanalen den 17 november 1869.

Invigningen var festlig. Mer än 6000 människor deltog i flera dagars festligheter. Aldrig har så många shejker, kungar och kejsare varit samlade på ett ställe.

ANNONS

ANNONS

Suezkanalen är viktig för världshandeln

Kanalen sparar tid och pengar för rederierna. Suezkanalen kortar avståndet mellan Liverpool i England och Bombay i Indien med nära 20 000 kilometer. Det går att göra bränslebesparingar på upp till 70 procent genom att använda kanalen. En oljetanker som går genom kanalen från Kuwait till Grekland tjänar 30 dagar än om den skulle ha gått runt Afrika.

Trafiken är mycket livlig på Suezkanalen. Den omfattar fartyg av alla sorter, från små passagerarbåtar till supertankers på många tusen ton.

Suezkanalen och dess läge.

Trångt farvatten

Resan genom kanalen kan vara mycket besvärlig. De hårda ökenstormarna kan blästra bort lacken från bilar och båtar. Under en enda storm vräktes tre miljoner kubikmeter sand ut i kanalen. Det motsvarar hela volymen av den stora Cheopspyramiden.

Det händer att fartyg som inte kan hålla kursen i hårda stormar lägger sig på tvären i kanalen och fastnar. Under 1800-talet hade kanalbolaget den regeln att om inte fartyget kommit på rätt kurs inom 24 timmar så fick passagerarna lämna fartyget som därefter sprängdes i luften.

Kanalen är bara tillräckligt djup på mitten så att två fartyg kan passera varandra. Kanalen består därför av en fil med flera mötesplatser. Fartygen färdas alltid i konvoj och under en normal dag passerar tre konvojer. Det tar ca 11-15 timmar att segla igenom Suezkanalen.

En strategiskt viktig kanal

När det utbröt krig mellan Egypten och Israel 1967 stängdes kanalen. Samtliga fartyg som var på väg genom kanalen sänktes. Under de åtta år kanalen var stängd förlorade Egypten flera miljarder i inkomster. Samtidigt innebar det en enorm förlust för världshandeln med många miljarder kronor.

I juni 1975 öppnades kanalen efter ett forcerat röjningsarbete. Man var tvungen att avlägsna tusentals granater och minor ur kanalen och området runt omkring den innan fartyg åter kunde passera.

Idag passerar mellan 16 000-20 000 fartyg kanalen varje år (se Suezkanalens officiella webbplats).

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Vid kanalinvigningen var den 65-årige de Lesseps medelpunkten. Inom en vecka gifte han sig med en 21-årig flicka som födde honom tolv barn.
 • Det var också Ferdinand de Lesseps som lät påbörja arbetet med Panamakanalen 1881. Men arbetet avbröts när Lesseps bolag gick i konkurs. Tekniska och klimatologiska problem resulterade i att projektet fick avbrytas.

Uppgifter och frågor

 1. Mellan vilka hav går Suezkanalen?
   
 2. Hur lång är kanalen?
   
 3. Nämn fakta om Ferdinand de Lesseps.
   
 4. Ge exempel på att kanalen sparar både pengar och tid för sjöfarten.

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021
Publicerad: 3 april 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

L

Lätta fakta om Alperna

Alperna är Europas största och högsta bergskedja. Alperna sträcker sig i en 1 200 km lång båge från...

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 3: Henry Stanley - genom mörkrets hjärta

Precis som Arkimedes och Galilei är Henry Stanley mest känd för några ord han kanske aldrig sa. Men...

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut...

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 2: David Livingstone - hyllad trots misstag

Skotten David Livingstone hade egentligen tänkt att åka till Kina som missionär. Men när krig bröt...

ANNONS

Ämneskategorier

Egyptens geografi

Fördjupa dig i Egyptens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fakta om Egypten

Aktuell samhällsfakta om Egypten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Egyptens historia

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

SO-rummet tag typ

Sjöfart

Sjöfarten har i alla tider varit den mest internationella av alla näringar. Här hittar du material...

Suezkanalen

Frankrike hade under 1800-talet stora intressen i Nordafrika. De hade bland annat kolonier i de...