Lätta fakta om Suezkanalen

Suezkanalen är en av världens viktigaste vattenvägar. Kanalen, som går från Port Said vid Medelhavet till Port Tewfik vid Röda havet, är 171 kilometer lång, 14 meter djup och ca 120 meter bred vid ytan.
L

Suezkanalen saknar slussar då det inte existerar någon större höjdskillnad i området.

Suezkanalen har gamla anor

Vad många inte vet är att denna kanal inte är särskilt ny. För nära 4 000 år sedan byggde egyptierna en kanal mellan Medelhavet och Röda havet. Eftersom den inte underhölls, fylldes den genom seklerna av den arabiska öknens sand.

Det var den franske greven Ferdinand de Lesseps som svarade för byggnationen. Tillsammans med 25 000 arbetare satte han igång med byggandet av kanalen 1859. Efter många problem, främst ekonomiska, invigdes Suezkanalen den 17 november 1869.

ANNONS

ANNONS

Invigningen var festlig. Mer än 6 000 människor deltog i flera dagars festligheter. Aldrig har så många shejker, kungar och kejsare varit samlade på ett ställe.

Suezkanalen är viktig för världshandeln

Kanalen sparar tid och pengar för rederierna. Suezkanalen kortar avståndet mellan Liverpool i England och Bombay i Indien med nära 20 000 kilometer. Det går att göra bränslebesparingar på upp till 70 procent genom att använda kanalen. En oljetanker som går genom kanalen från Kuwait till Grekland tjänar 30 dagar än om den skulle ha gått runt Afrika.

Trafiken är mycket livlig på Suezkanalen. Den omfattar fartyg av alla sorter, från små passagerarbåtar till supertankers på många tusen ton.

Suezkanalen och dess läge.

Trångt farvatten

Resan genom kanalen kan vara mycket besvärlig. De hårda ökenstormarna kan blästra bort lacken från bilar och båtar. Under en enda storm vräktes tre miljoner kubikmeter sand ut i kanalen. Det motsvarar hela volymen av den stora Cheopspyramiden.

Det händer att fartyg som inte kan hålla kursen i hårda stormar lägger sig på tvären i kanalen och fastnar. Under 1800-talet hade kanalbolaget den regeln att om inte fartyget kommit på rätt kurs inom 24 timmar så fick passagerarna lämna fartyget som därefter sprängdes i luften.

Kanalen är bara tillräckligt djup på mitten så att två fartyg kan passera varandra. Kanalen består därför av en fil med flera mötesplatser. Fartygen färdas alltid i konvoj och under en normal dag passerar tre konvojer. Det tar ca 11-15 timmar att segla igenom Suezkanalen.

ANNONS

ANNONS

En strategiskt viktig kanal

När det utbröt krig mellan Egypten och Israel 1967 stängdes kanalen. Samtliga fartyg som var på väg genom kanalen sänktes. Under de åtta år kanalen var stängd förlorade Egypten flera miljarder i inkomster. Samtidigt innebar det en enorm förlust för världshandeln med många miljarder kronor.

I juni 1975 öppnades kanalen efter ett forcerat röjningsarbete. Man var tvungen att avlägsna tusentals granater och minor ur kanalen och området runt omkring den innan fartyg åter kunde passera.

Idag passerar mellan 16 000-20 000 fartyg kanalen varje år (se Suezkanalens officiella webbplats)

LÄS MER: Suezkanalen

LÄS MER: Egyptens historia

LÄS MER: Egyptens geografi

LÄS MER: Suezkrisen

LÄS MER: Lätta fakta om Panamakanalen

Visste du att:

 • Vid kanalinvigningen var den 65-årige de Lesseps medelpunkten. Inom en vecka gifte han sig med en 21-årig flicka som födde honom tolv barn.
   
 • Det var också Ferdinand de Lesseps som lät påbörja arbetet med Panamakanalen 1881. Men arbetet avbröts när Lesseps bolag gick i konkurs. Tekniska och klimatologiska problem resulterade i att projektet fick avbrytas.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Mellan vilka hav går Suezkanalen?
   
 2. Hur lång är kanalen?
   
 3. Nämn fakta om Ferdinand de Lesseps.
   
 4. Ge exempel på att kanalen sparar både pengar och tid för sjöfarten.
   

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 25 februari 2024
Publicerad: 3 april 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om älvar

I Sverige kallas de stora floderna för älvar. De börjar som små bäckar som rinner samman och blir...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Hi
Karta

Egyptens historia

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge
Karta

Egyptens geografi

Fördjupa dig i Egyptens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Egypten

Aktuell samhällsfakta om Egypten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Relaterade taggar

Ge
Häst och vagn

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Ge
Karta

Suezkanalen

Frankrike hade under 1800-talet stora intressen i Nordafrika. De hade bland annat kolonier i de...

Ge
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna