Internationella organisationer och internationellt samarbete

Av: Daniel Johansson |
Tid:
11:49
|
|
YouTube
          

Genomgång (11:49 min) där SO-läraren Daniel Johansson berättar om internationellt samarbete. Här berörs stater (som begrepp), olika typer av internationella organisationer, terroristorganisationer, multinationella företag och handelsorganisationer.

4
Average: 4 (2 votes)