Bild:
Ett beroende är alltid psykiskt. När missbruk framkallar ett sug efter mer blir det svårt att kontrollera intaget. Avsaknad av det beroendeframkallande medlet leder till psykiska symtom i form av t.ex. oro och ångest, s.k. abstinenssymtom.
M

Droger, missbruk och beroende

Vad är en drog?

Det finns både lagliga och olagliga droger. En drog är ett preparat som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Helt enkelt ett preparat som påverkar oss och som kan framkalla ett beroende. Alla droger är också skadliga för människan på olika sätt.

Till de lagliga drogerna hör bland annat alkohol och tobak.

Olagliga droger är all form av narkotika, till exempel cannabis, amfetamin och heroin.

Olika droger ger olika effekter och kan ge olika skador.

Läs kortfattad fakta om olika droger här

Vad är missbruk?

Det finns kriterier som läkare världen över utgår ifrån när de klassificerar olika sjukdomstillstånd. Enligt dessa (DSM IV) så är det ”missbruk” om ett av följande kriterier uppfylls under det senaste året:

 • Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
 • Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada.
 • Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad.
 • Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.

Man kan missbruka andra saker än droger. Ett exempel är spelmissbruk som både kan handla om spel om pengar och om dataspel.  Andra saker som kan missbrukas är till exempel mat, socker och koffein.

Vad är beroende?

Enligt samma kriterier (DSM IV) så är det ”beroende” om minst tre av följande kriterier uppfylls under det senaste året:

 • Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt.
 • Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
 • Kontrollförlust - man använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
 • Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
 • Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
 • Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.
 • Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Och på samma sätt som man kan missbruka annat än droger kan man prata om andra typer av beroende, till exempel spelberoende.

Att leva i familjer med missbruk

Att vuxna som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel behöver hjälp är för de flesta självklart. Det finns behandlingshem, självhjälpsgrupper, beroendemottagningar och möjligheter till hjälp via internet och telefon finns det för vuxna. Men att barn och ungdomar som lever med föräldrar som har dessa problem också behöver hjälp är inte lika självklart för alla. Ibland vet man inte ens själv om att man kan behöva hjälp, men det finns mycket hjälp att få.

Om du har en förälder som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel så tänk på följande:

 • Det är inte ditt fel att din mamma eller pappa missbrukar.
 • Du är inte ensam om att ha en förälder som dricker.
 • Det är tillåtet att prata om missbruket.
 • Du kan inte bota din mamma eller pappa.
 • Din mamma eller pappa kan bli bra igen.
 • Du kan själv behöva hjälp.
 • Du har rätt att må bra.


Text: Nina Dahlman, redaktör för webbsidan Drugsmart
Hemsida: Drugsmart
Drugsmarts webbsida hittar du massor av fakta om droger och om hur de påverkar dig. Webbplatsen produceras av CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.
 

Vad är en drog?

Det finns både lagliga och olagliga droger. En drog är ett preparat som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Helt enkelt ett preparat som påverkar oss och som kan framkalla ett beroende. Alla droger är också skadliga för människan på olika sätt.

Till de lagliga drogerna hör bland annat alkohol och tobak.

Olagliga droger är all form av narkotika, till exempel cannabis, amfetamin och heroin.

Olika droger ger olika effekter och kan ge olika skador.

Uppdaterad: 28 mars 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Droger, missbruk och beroende

Sortera efter:
          

I factlab kan du se hur utvecklingen av vinkonsumtionen i världen har varit de senaste 50 åren. I Sverige dricker vi idag 5 gånger mer vin, räknat i ren alkohol, jämfört med vad vi gjorde 1962. Danmark är det land i norden som konsumerar mest vin per invånare med Sverige som tvåa.

Spara som favorit
          

factlab är ett unikt pedagogiskt verktyg med vars hjälp du som lärare eller elev kan presentera mängder med avancerad samhällsfakta på ett enkelt och lättåskådligt sätt. I factlab kan du själv laborera med fakta. Det är enkelt att göra jämförelser som visar samband och skillnader, till exempel globalt mellan länder, eller nationellt mellan kommuner, counties eller motsvarande. Man kan sedan följa utvecklingen över tidsperioder och presentera resultatet som jämförande tabeller, diagram eller få det visat på kartor. Se även factlab skola här på SO-rummet där du hittar färdiga lektionsmaterial till factlab.

Spara som favorit
          

På Drugsmarts webbplats kan du läsa om drogernas historia. Här berättas om amfetamin, cannabis, ecstasy och opiater ur ett historiskt perspektiv.

Spara som favorit
          

På Drugsmarts webbsida hittar du massor av fakta om droger och om hur de påverkar dig. På webbsidan finns också information om hur det kan vara att växa upp i familjer med missbruk och vad man kan göra för att må bättre. Webbplatsen produceras av CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

Spara som favorit
          

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Här hittar du massvis med fakta om droger och om missbruk.

Spara som favorit
          

På UMO:s webbsida hittar du information och fakta om alkohol, rökning, snusning och knark. När det talas om droger tänker många på knark, narkotika. Men definitionen kan också vara bredare och säga att droger är något som är giftigt, som gör den som använder det påverkad och som man kan bli beroende av. Då kan även tobak och alkohol räknas som droger…

Spara som favorit
          

På UMO:s hemsida kan du läsa om bruk av anabola steroider och vad som händer med kroppen. Anabola steroider är ett konstgjort hormon som liknar könshormonet testosteron. Ämnet används framför allt för att bli starkare och få större muskler. Anabola steroider är olagligt. Vilken sort man än använder kan det ha allvarliga konsekvenser för kroppen och för hur man mår...

Spara som favorit
          

Tobaksfakta.se är en webbsida som informerar om tobak och dess skadeverkningar. Här kan du läsa om rökning och hälsa, tobaksindustrin, snus, myter om tobak, vad tobak gör med din kropp m.m.

Spara som favorit
          

På Systembolagets webbsida kan du läsa om alkohol och hälsa. Här hittar du fakta, tips och myter om alkohol.

Spara som favorit
          

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. På deras webbsida hittar du massor av fakta om alkohol, alkohol i samhället, narkotika, lagar om droger m.m.

Spara som favorit
          

Dopingjourens webbsida där du hittar massor av fakta om doping. Dopingjouren arbetar för att upptäcka, beskriva och förebygga doping i Sverige.

Spara som favorit
          

En portal för dig som vill veta mer om spelproblem och spelberoende.

Spara som favorit
          

På Non Smoking Generations hemsida hittar du fakta om tobak och dess skadeverkningar. A Non Smoking Generation arbetar sedan 1979 för att barn och ungdomar aldrig ska börja använda tobak.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa lite droghistoria. Morfin, heroin och kokain är läkemedel som togs fram för att lindra smärta. Bakom upptäckterna låg sann upptäckarglädje och god iakttagelseförmåga men även en stor portion naivitet. Morfinet skulle bota opieslavarna, sa man, liksom heroinet morfinisterna och kokainet alla slags missbruk . . .

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om alkoholdrickande och dess effekter på hälsan.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Alkohol- och tobakshistoria - om alkoholdrycker, dryckesvanor, rökning och snus i ett historiskt perspektiv.

Relaterade taggar