Carl von Linné - Sveriges mest kända vetenskapsman

Carl von Linné (1707-1778) är den svenska vetenskapsperson som nått störst berömmelse. Hans viktigaste betydelse var att han konstruerade enkla men tillförlitliga scheman (system), med vars hjälp det går att gruppera och sammanställa likartade växter eller djur.
L

Naturvetaren Carl von Linné (1707-1778), här avporträtterad av Alexander Roslin, 1775.

Linnés uppväxt

Carl Linnaeus, som han hette från början, föddes år 1707 i socknen Stensbrohult i sydvästra Småland. Carls pappa, som var präst, var mycket intresserad av blommor. Trädgården kring hemmet blev för Carl som en enda sagovärld. Det var framför allt blommor som Carl var intresserad av.

Föräldrarna hade bestämt att Carl skulle studera till präst. Därför skickades han till Växjö för att studera. Det var en del besvärliga år för Carl. Enligt honom var det bara ”jämmer och oreda”.

Nu visade det sig att Carl inte hade godkänts i flera av de ämnen som var nödvändiga för en prästexamen, därför föreslog pappan att han istället skulle studera till läkare.

ANNONS

ANNONS

Växtriket lockade

Efter en period i Lund kom Carl till Uppsala universitet. Vid 23 års ålder gav han ut en skrift om blommornas befruktning. Samtidigt började han ge lektioner åt studenter som var intresserade av växtriket.

Överallt ville Linné studera växtlivet och andra företeelser i naturen.

Städer där Linné studerade eller arbetade. De utanför Sverige besöktes åren 1735–1738.

Resor inom Sverige och utomlands

Linné reste runt i större delen av Sverige. Ofta red och vandrade han på de dåliga vägar som fanns i 1700-talets Sverige.

Han gjorde en berömd resa till Lappland. På den tiden var det ett stort äventyr. Under resan gjorde han anteckningar om växter och djur, men också om de människor han mötte.

Linnés lappländska resa blev en berömd reseskildring. En berättelse som än idag läses av många människor.

Därefter var han utomlands i över tre år. Den längsta tiden vistades han i blomsterlandet Holland.

ANNONS

ANNONS

1735 gavs boken Systema Naturae ut. I den presenterade Linné en ny indelning av naturens tre riken: djurriket, växtriket och stenriket. Med sina betydelsefulla omändringar väckte boken stor uppmärksamhet bland dåtidens vetenskapsmän.

Linné blev världsberömd redan under sin livstid

Linné gav ut ett flertal böcker som gjorde honom världsberömd. Efter detta avslutade han sin utbildning till läkare.

När han återvände till Stockholm arbetade han som läkare i ett antal år.

Vid 35 års ålder utnämndes han till professor i Uppsala. Där hade han ofta ansvar för fler än 300 elever, många av dem kom från utlandet.

Under Linnés ledning blev den botaniska trädgården i Uppsala den artrikaste i hela Europa.

Blev adlad av kung Adolf Fredrik

Kungen i Sverige, Adolf Fredrik, ville visa sin uppskattning av den store vetenskapsmannen. Därför upphöjde han Linné till adelsman.

Linnés sista år blev dystra. Han drabbades av slaganfall vilket medförde att han inte kunde känna igen blommor eller växter.

Linné dog 1778 vid 70 års ålder.

LÄS MER: Carl von Linné

LÄS MER: Carl von Linné - hur naturen systematiserades

LÄS MER: Frihetstidens Sverige

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

ANNONS

Uppgifter och frågor

  1. Vad är Carl von Linné mest känd för?
     
  2. Vid vilket universitet i Sverige arbetade Linné som professor?
     
  3. Många gator och platser i Sverige har namngetts efter Carl von Linné. Har du själv någon där du bor, eller kan du komma på en någon annanstans?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Publicerad: 25 april 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

Bergsbruk var en näring som vid 1700-talets mitt stod för 75 procent av Sveriges export. Viktigast...

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan...

SO-rummet bok
L

Boskapsdjuren var livsviktiga i det gamla jordbrukssamhället

Husdjuren i det gamla jordbrukssamhället under tidigmodern tid, var småväxta jämförda med dagens...

L

Tsar Peter I formade Ryssland till en stormakt

I Kreml föddes år 1672 ett gossebarn i tsarfamiljen. Pojken döptes till Pjotr, på svenska Peter....

L

Propagandans historia

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som...

S

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna levde i gränslandet mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första...

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Carl von Linné

Naturvetaren och botanikern Carl von Linné (1707-1778) är Sveriges mest kände vetenskapsperson...

Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Se dig omkring ett ögonblick! Allt du ser omkring dig är resultatet av uppfinningar och...

Naturvetenskap och upplysning i 1700-talets Sverige

Tidens materialism och nyttotänkande lade grunden till ett uppsving för astronomi, fysik, kemi,...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna