Historia om några svenska matvanor

Svenska restauranger beskylldes förr för att vara stela och tråkiga. Tvånget för män att bära slips för att bli insläppta på "finare" ställen var lika beryktat som kravet att äta en viss mängd lagad mat för att bli serverad öl och snaps. När Sverige började bli målet för invandring från t.ex. Sydeuropa med dess ledigare umgängessätt uppstod därför en del kulturkrockar. Men nu har folk från dessa länder själva etablerat sig på denna marknad och berikat svenskarnas vanor i fråga om mat, dryck och relaterade umgängesformer.
M
Hårt bröd

Behovet av att konservera maten har bidragit till att forma den svenska matkulturen. Det svenska tunna och torra knäckebrödet kunde lagras länge och ätas flera månader (ibland år) efter att det bakats.

Utländska maträtter och matvanor är idag välintegrerade i den svenska matkulturen och utgör numera en självklar del vid sidan om den traditionella husmanskosten. Så kallar vi svenskar många av våra inhemska maträtter, ofta med rötter i det gamla bondesamhället.

Svensk husmanskost

Husmanskosten påträffar man, förutom i hemmen, särskilt på lunchrestaurangerna och på de luxuösare ställenas lista över "dagens rätt". Klassiska och typiska är t.ex. kokt, salt fläsklägg med rotmos, kalops och ärter med fläsk - alla tre minnen från en tid när en familj bara ägde en enda kittel där man alltså måste koka kött och grönsaker eller rotsaker på samma gång. Stekt mat var då ett njutningsmedel enbart för överklassen.

ANNONS

ANNONS

Svensk matlagning revolutionerades vid mitten av 1800-talet när den vedeldade järnspisen ersatte den öppna härden och möjliggjorde sådan ny husmanskost som köttbullar, stekt salt sill eller fläsk med löksås och kåldolmar. De sistnämnda är ett kulturlån från den tid när Karl XII:s hov för över 300 år sedan under några års ofrivillig vistelse i Moldavien - en del av det Osmanska riket - lärde känna dess vinbladsdolmar.

Till det kulinariska (matlagnings) lånegodset hör från början också den buffé som under namnet smörgåsbord kommit att förknippas med svenska matvanor, även internationellt. Dess förebild var det ryska sättet att inleda en måltid med några salta hors d'œuvre som tilltugg till ett par glas vodka innan man satte sig till bords. Som "brännvinsbord" infördes denna sed även i Sverige hos högre stånd under 1700-talet. Under 1800-talet utvecklades detta successivt till alltmer överdådiga (rikliga) former och förvandlades till nutidens smörgåsbord med en  uppsjö av kalla och varma smårätter. Det serveras numera mest på gästgivargårdar och värdshus längs turiststråken, särskilt under helger. Under november och december ändrar det gestalt till julbord.

Maträtter som gjort klassresor

Det är med maträtter som med människor - de gör klassresor både uppåt och nedåt. En gång var det svenska proletariatets (arbetarbefolkningens) vanligaste mat den salta sillen, så salt att den sänkte medellivslängden. Nu är inläggningar med ättika och kryddor av denna råvara delikatesser som restaurangerna tävlar om att fullända.

En vanlig "fin" rätt både ute och hemma är gravlax, som har ett liknande ursprung i folkdjupet. Namnet har med grav att göra, för när man på försommaren tog väldiga fångster av lax i älvarna var det svårt att bevara den. Saltet var dyrt, men man grävde en djup grop, lade i fiskarna och strödde på så mycket salt att de inte skulle ruttna, bara surna och jäsa. I detta skick kunde de förvaras länge (jämför surströmmingen) och var under sekler en viktig faktor i de nordsvenska böndernas hushållning. För över 400 år sedan upptäckte överklassens kockar att lax efter behandling med salt, socker och kryddor kunde genomgå en process som tog bort smaken av rå fisk utan att fisken ruttnade. Denna rätt slapp dock den bondska surfiskens (surströmming) lukt. Gravad lax är idag ett av det svenska kökets bidrag till det internationella.

Andra rätter har åkt utför på rangskalan, t.ex. risgrynsgröt, som på 1300-talet var en dyrbar läckerhet för aristokratin men idag är en enkel, billig och mättande efterrätt inom husmanskostens ram, oftast serverad med en sås av saft från inhemska bär.

Svensk mat, liksom många andra länders maträtter, är numera ofta sötad. Fram till 1800-talet var socker en dyrbar krydda som främst överklassen hade råd med. Söt mat var således en statussymbol. Senare när folk i allmänhet fick råd att söta sin mat gjorde man det till övermått och grundlade därmed en vana som blivit bestående.

ANNONS

ANNONS

När maträtter ingår i ritualliknande sammanhang, kan ibland traditioner från gamla - ofta bortglömda - sammanhang bevaras. Så som med den svenska "nationalrätten" ärtsoppa (av torkade gula ärter) med fläsk. Den serveras uteslutande på torsdagar, ett minne från medeltiden när fredagen enligt (den katolska) kyrkans regler var fastedag och man därför behövde bunkra rejält dagen innan. Då var just kokta ärter och salt griskött vad som stod vanligt folk till buds för en lite lyxigare och mättande måltid på torsdagskvällen. Genom reformationen blev denna förknippning av ärtsoppa och torsdagar helt inaktuell, men ännu äter vi svenskar vår "nationalrätt" på torsdagarna, gärna jämte en annan antikvitet - varm punsch.

Svenska spritdrycker

Den söta arrakspunschen är Sveriges mest unika bidrag till Västerlandets dryckeskultur och ett minne av att den svenska fjärrhandeln på 1700-talet mest gick till Kina och Indonesien. Från bl.a. Java skeppades mängder av arrak som blev populär i vårt land. Sveriges egna spritdryck, brännvinet, led fram till 1870-talet av en besvärande smak av finkelolja, vilket arrak (och rom) saknade. Svensk punsch är en kombination av tillgången på billig arrak och den anglosaxiska idén att blanda punsch (med rom som bas).

Annars är ju Sverige på dryckesområdet mest känt för just brännvin, som tillverkat av spannmål var en konst som ryssarna förmedlade på 1500-talet. Som ett minne av oförmågan att rena denna sprit från finkelolja (som blev ännu mer markant när man började använda potatis som råvara) finns en lång rad starkt kryddade brännvinssorter, där särskilt inhemska kryddörter som kummin, anis, koriander, fänkål och malört ger de olika märkena deras särart. Många av dessa sorter är dessutom starkt sötade.

Tre typiska bröd

Sötman är påtaglig också i svenskt bröd, även om det överallt även finns sockerfria typer att få. I äldre tider var Sverige i brödhänseende delat i tre områden med var sin brödtyp: i norr tunnbröd av kornmjöl (eftersom klimatet inte tillät andra sädesslag, och kornbröd kan inte jäsa) och söder därom ett område med det klassiska svenska knäckebrödet, som var resultatet av att man kunde mala bara vår och höst när kvarnbäckarna hade lagom mycket vatten. Ett halvårs mjölförråd kunde dock inte lagras utan måste strax bakas till lagringsdugligt bröd, och då var det tunna, torra knäckebrödet den självklara typen. Men i sydligaste Sverige som då tillhörde Danmark hade man redan på medeltiden väderkvarnar och kunde mala sitt mjöl när som helst under året och baka mjuka limpor för omedelbart bruk.

Konserveringsbehov bidrog till att forma matkulturen

Just behovet av att konservera en kortvarig, rik resurs, så att den skulle räcka resten av året, låg bakom mycket av den traditionella svenska matkulturen, dvs, vår tids husmanskost. Det gällde inte bara vad slakten och skörden, fisket och jakten gav, utan även t.ex. mjölk, som i landets norra hälft bara fanns att tillgå under sommaren när korna betade i det fria. Då gjorde man smör av dess fett och ost av dess proteiner. Den vassla som återstod kokade man ihop till den nordskandinaviska specialiteten mesost. Ingenting fick komma till spillo. Mesost och den bredbara varianten messmör tillverkas alltjämt och är ett gott exempel på de ekologiskt och klimatmässigt stora skillnaderna mellan norra och södra Sverige när det gäller framställning av mat.

ANNONS

ANNONS

Under 1800-talet växte en ny svensk umgängessed fram - kafferepet. Kaffet kom i stor utsträckning att ersätta det brännvinsdrickandet som husbehovsbränningen möjliggjorde fram till mitten av 1800-talet. Kaffet kunde få sitt speciella tilltugg i form av olika sorters kakor och vetebröd tack vare att man vid samma tid började använda spisar av gjutjärn som hade en liten ugn. Idag lever den klassiska kaffebjudningen kvar framförallt i form av födelse- eller namnsdagsbjudning.

Sverige ligger idag i topp i världsstatistiken över kaffekonsumtion per capita, men kaffet dricks nu mest som frukostdryck, vid mellanmål på arbetsplatserna och efter lunch- och middagsmaten.

LÄS MER: Historia om mat, kryddor och matvanor

LÄS MER: Svenska matvanor förr (artikelserie)

LÄS MER: Historia om tobak och alkohol

LÄS MER: Svenska högtider och traditioner förr och idag
 

Etikett - om att säga tack

Få folk använder ordet tack mer ofta än det svenska, och tackandet ingår inte minst i sällskapslivets ceremonier. Naturligtvis varierar bjudningssederna något mellan folkgrupper och ålderskategorier, men vid en lite formellare middagsbjudning hedras någon av de manliga gästerna med att få föra värdinnan till bordet, dvs, ha henne sittande på sin högra sida.

När desserten börjar lida mot sitt slut, men medan det ännu finns lite vin kvar i glaset, är det dags för denne att hålla ett litet tal, "tacktalet", riktat främst till värdinnan eller värden och med superlativa omdömen om dennes kokkonst och eleganta dukning. Talaren slutar med att utbringa en skål för värdfolket. Detta brukar anses vara en plikt om det sitter fler än åtta kring bordet och/eller om värden vid måltidens början hållit ett välkomsttal till gästerna, annars är tacktalet frivilligt. Kort därpå bryter man taffeln (festmåltiden), värdinnan med kavaljer går först och ställer sig strategiskt så att gästerna i tur och ordning kan tacka för maten.

Inom en vecka bör man sedan skriva ett kort eller brev, eller ringa till värdfolket och tacka för en angenäm kväll i deras hem. Nästa gång man träffar någon av värdfolket är det viktigt att komma ihåg att säga tack för senast! Då först ebbar tackandet ut.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur beskrivs svenska restaurangers tidigare atmosfär och vilka kulturella förändringar har påverkat dem?
   
 2. Vad innebär begreppet "husmanskost" och vilken betydelse har den i den svenska matkulturen?
   
 3. Hur påverkade införandet av den vedeldade järnspisen den svenska matlagningskulturen under 1800-talet?
   
 4. Ge några exempel på svenska maträtter som har genomgått förändringar i deras sociala status och vår uppfattning om dem över tiden.
   
 5. Beskriv kortfattat historien bakom den svenska traditionen av smörgåsbord och hur den har utvecklats genom åren.
   
 6. Ge exempel på några svenska spritdrycker vars kryddningar har påverkats av både internationella influenser och inhemska råvaror.
   
 7. Hur har konserveringsbehov historiskt formulerat svenska matvanor, och vilka specifika exempel finns i texten på matprodukter som har anpassats efter dessa behov?
   
 8. Hur har den svenska traditionen med "kafferep" utvecklats? Beskriv också hur detta har påverkat övergången från allmänt brännvinsdrickande till allmänt kaffedrickande.
   

 

Litteratur:
Jan-Öjvind Swahn, Svenska traditioner, Ordalaget Bokförlag, 2010
Nils-Arvid Bringéus, Årets festseder, LT förlag, 1976
Julius Ejdestam, Våra folkfester, Rabén & Sjögren, 1971
Carl Henrik Martling, Kyrkans år och dagar, Verbum, 1993
Jonas Frykman (red.) och Orvar Löfgren (red.), Svenska vanor och ovanor, Natur och Kultur, 1991
Christer Topelius, En årsrunda: 75 helger, högtider och gamla bemärkelsedagar, Tiden, 1989
 

Text: Jan-Öjvind Swahn, kulturhistoriker och författare
Omarbetad version av ett avsnitt i en publikation utgiven av Svenska institutet.
Webbplats: Svenska institutet

 

Senast uppdaterad: 17 november 2023
Publicerad: 26 september 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

SO-rummet bok
S
Handelsgille

Innan folkrörelserna

Idag är det svårt att föreställa sig Sverige utan de föreningar och folkrörelser som starkt bidrog...

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Livet på landet och i staden 1500-1776

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under den nya tiden.

Hi

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Hi

Historia om mat och matvanor

Våra matvanor har varierat genom historien, men vi har i regel fått äta det som funnits till hands. Maten har ändå -...

Hi

Historia om tobak och alkohol

Tobaksrökningens och alkoholens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Tobak har odlats i Amerika i över 5 000...

Relaterade taggar

Hi
Medeltida marknad.

Mat och dryck

I tiotusentals år har människans jakt på föda både förändrat samhället och fört det framåt....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Våffeldagen

av: Mattias Axelsson
2021-03-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om våffeldagen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Fastlagen och fastan

av: Mattias Axelsson
2021-02-15

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om fastlagen och fastan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna