Forntidens högkulturer, del 5 av 8: Egypten 2

Av: Mik Ran |
Tid:
14:43
|
|
YouTube
          

Genomgång (14:43 min) om forntidens Egypten, del 2. Här berättas bl.a. om mumier, begravning, pyramider och religion. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

3
Average: 3 (4 votes)