Förbjuden frukt har format synen på våra könsroller

Enligt Första Moseboken är det Evas handlingar - när hon låter sig övertalas av ormen att smaka på förbjuden frukt - som ligger bakom syndafallet och mänsklighetens vedermödor. Evas blunder i Edens trädgård har alltsedan dess påverkat människors syn på genus och könsroller. Den mytologiska händelsen har därmed bidragit till att forma en stor del av vår historia.
M

Eva frågar om Adam vill smaka på en frukt... I Första Moseboken görs Eva ansvarig för syndafallet. Med syndafallet förklarar Bibeln syndens och dödens uppkomst.

Eva äter förbjuden frukt

"Smaka på den där frukten", sa ormen. "Den är inte alls så farlig som de säger. Tvärtom, den är jättegod, och en tugga räcker för att ge dig all visdom och kunskap du kan behöva."

Mer övertalning än så behövdes inte. Kvinnan hade varit sugen på de där frukterna länge, nu tog hon en rejäl tugga.

Mums, ormen hade rätt. Hon tog en tugga till. Smaka på det här, sa hon till sin man. Han åt med god aptit.

Redan samma kväll förstod kvinnan och mannen att de inte borde ha ätit den där frukten. Inte nog med att de blev vräkta från den lustgård där de dittills hade fått bo alldeles gratis. Hyresvärden, som kallade sig Herren Gud, var så arg över fruktstölden att han formligen dränkte dem i förbannelser. Till kvinnan sa han:

ANNONS

ANNONS

"Stor ska jag göra din möda när du är havande, med smärta ska du föda dina barn. Din man ska du åtrå och han ska råda över dig."

Med denna dom hängande över sig och alla sina efterkommande medsystrar lämnade världens första kvinna Edens trädgård. När hon och hennes man hade kommit utanför grindarna beslöt hennes man att hädanefter kalla henne Eva, och hon fortsatte att leva med honom trots att det var han som skvallrat på henne när Gud frågade vem som bjudit honom på frukt.

Moseböckernas författare ansåg att kvinnan måste lyda mannen

Var det verkligen ett misstag av Eva att smaka på kunskapens frukt trots att hon visste att det stred mot de regler som Gud hade satt upp för henne och Adam i paradiset? Det är inte självklart.

Handlingen vittnar öm nyfikenhet, framåtanda, oräddhet och en väl utvecklad skepsis mot auktoriteter - lovvärda egenskaper allihop numera.

Men Bibelns första kapitel skrevs inte "numera". Och självständigt tänkande var absolut inte den moral som Första Mosebokens författare var ute efter när de skrev den sedelärande sagan om syndafallet. För dessa okända skribenter var Evas misstag odiskutabelt, de hade ju själva hittat på det. Som för att visa att kvinnor inte är att lita på, framför allt inte i ansvarsfulla positioner.

Berättelsen har format kvinnosynen genom historien

Det var till stor del tack vare Evas blunder i Edens trädgård som svenska kvinnor kunde hållas borta från universiteten till 1873, från röstbåsen till 1919, gymnasieskolorna till 1927 och predikstolarna till 1958. Än idag går det bara tre kvinnliga verkställande direktörer på nittiosju manliga. Få texter har haft större inflytande på mänsklighetens könsroller än slutsatsen i Första Moseboks tredje kapitel: ve den man som låter sig luras att lyssna på en kvinna.

"Du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av, förbannad ska marken vara för din skull."

Törnen och tistlar, slit och släp, missväxt och hunger - allt detta och mer därtill måste mannen uthärda eftersom den förste av dem var dum nog att bry sig om vad en kvinna sa.

ANNONS

ANNONS

För den som inte delar moseboksförfattarnas genusperspektiv utan anser att en kvinna är precis lika väl skickad som en man att exempelvis leda ett projekt, köra en bil eller sitta i en styrelse, framstår det som ett historiskt misstag att tillmäta sådana texter betydelse. Som mer än en historiker har påpekat blir en lögn inte sann bara för att den blir gammal. Respekten inför uråldriga dokument kan ibland få oss att glömma att de en gång var rykande färska, och att dumheter inte blir klokare för att de står skrivna på papyrus eller pergament.

Faktum kvarstår dock: Evas fruktstöld i paradiset är ett av de mest förödande misstag som aldrig har begåtts.

LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

LÄS MER: Kvinnan som huvudperson

LÄS MER: Historia om relationer, kärlek och sex

LÄS MER: Sexualitet, könsroller och jämställdhet

LÄS MER: Bibeln

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför åt Eva av frukten?
   
 2. Varför låter Bibelns författare Eva bli syndabocken och inte Adam?
   
 3. Varför har den här berättelsen haft enorm påverkan på utformningen av synen på kvinnor och män genom historien?

Diskutera:

 1. Föreställ dig att Bibeln istället skulle varit skriven av kvinnor. Ge några exempel på saker/företeelser som skulle kunnat vara annorlunda.
   
 2. Är det svenska samhället jämlikt idag? Motivera.
   

 

BokomslagText: Daniel Rydén, journalist och författare med inriktning på historia
Webbsida: https://historiskamedia.se/forfattare/daniel-ryden/

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas Den märkligaste boken i världen & andra mysterier.
Bokens webbplats

 

Senast uppdaterad: 26 augusti 2023
Publicerad: 21 september 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

Jämställdhet i Sverige - hur ser det ut idag?

Den här artikeln handlar om hur det ser ut med jämställdheten i Sverige inom områdena politik,...

M
Porträtt

Margherita och Francesco Datinis kärleksbrev : Kärlek och sorg i 1300-talets Italien

Francesco Datini och hans hustru Margherita levde ett rikt liv under senmedeltiden. Parets...

SO-rummet bok
M
Musikalbild

West Side Story

I New Yorks West Side strider två gatugäng - The Jets och The Sharks - om makt och territorium....

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma...

SO-rummet bok
M
Krigare

Hatkärlek

På 1100-talets Island levde Gunnar, en stor och stark hjälte som var oöverträffad i vapenhantering...

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Tristan och Isolde

Det har snart gått tusen år sedan sagan om Tristan och Isolde berättades för första gången. Den har...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Sh

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Sh

Feminism

Feminismen är en rörelse som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen. Detta gäller såväl socialt, politiskt...

Hi

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Hi

Historia om relationer, kärlek och sex

Historiens människor har ofta haft en annan syn på sexualitet och relationer än vad vi som svenskar har idag. Men...

Re

Judendomens grunder

Gud har valt ut judarna till sitt folk. Detta är den centrala tanken i judendomen. I judendomen finns inte något system...

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Relaterade taggar

Re
Neutral genussymbol

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...

Re
Jesus blyinfattat fönster

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Re
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Re
Jeanne d'Arc

Berömda kvinnor

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men männen har i alla tider givits förtur...

Re
Bibeln

Gamla testamentet

Ordet bibel kommer av det grekiska ordet biblia som betyder "böcker". Den kristna Bibeln består av...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Lyssna