Perspektiv på andra världskriget: utomeuropeiska

Av: Joakim Wendell |
Tid:
18:03
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (18:03 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om några utomeuropeiska perspektiv på andra världskriget. Här berörs imperialismen, afrikanskt och asiatiskt deltagande, Gandhi, Förintelsen ur ett icke-europeiskt perspektiv, avkoloniseringen, m.m.

5
Average: 5 (2 votes)