Rwandas historia - en översikt

          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Rwandas historia. Det urfolk som blivit vad vi idag uppfattar som hutuer, kom tidigt till området. Historiker är oense om omfattningen och betydelsen av tutsiers migration.

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)