Världshandeln under 1500-talet och 1600-talet, del 1

Av: Mik Ran |
Tid:
14:51
|
|
YouTube
          

Genomgång (14:51 min) om handelsmönster under nya tiden. Här berättas bl.a. om tidens sjöfart, upptäckten av nya handelsvägar bl.a. till Indien, men fokus ligger på upptäckten av Amerika och dess konsekvenser för både urinvånarna och Europa. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

3.555555
Average: 3.6 (9 votes)