Sverige under mellankrigstiden - flippad genomgång

Av: Daniel Johansson |
Tid:
11:23
|
|
YouTube
          

Genomgång (11:23 min) där SO-läraren Daniel Johansson berättar om vad som hände i Sverige mellan de båda världskrigen. Här berörs demokratiseringen, rösträtt, lågkonjunkturen, folkhemmet, den svenska modellen samt rasbiologin.

5
Average: 5 (3 votes)