Tagg om Beowulf

Beowulf

S

Beowulf är ett engelskt sagoepos om den geatiske hjälten Beowulf, som antas innehålla upplysningar om Sveriges forntida historia. Verket är nedtecknat omkring år 1000 men har tillkommit tidigare, möjligen redan omkring 700.

Folkslaget "geatas" bör betyda götar, möjligen jutar. Sagan nämner bland annat ett krigståg till Frisland under ledning av den geatiske kungen Hygelac, som har sammankopplats med en från frankiska källor belagd dansk invasion i Frisland år 516.

ANNONS

ANNONS

Dikten berättar även om strider mellan "geatas" och svear, och om hur Beowulf hjälper sveakungen Othars son Eadgils i striden mot hans farbror Onela. Namnen Othar, Eadgil och Onela stämmer med de i de isländska sagorna omtalade sveakungarna Ottar, Adils och Ale. Dessa kungar skulle därigenom kunna vara historiskt belagda genom två av varandra oberoende källor och ha levt på 500-talet. Striden mellan svear och götar har också tolkats som en berättelse om Sveriges enande.

LÄS MER: Isländska sagor

LÄS MER: Myter och sagor

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till Beowulf.

Uppdaterad: 23 november 2022
Publicerad:
21 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Beowulf

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS