Bild:
Solnedgång över Machu Picchu. Staden byggdes av inkafolket i början av 1400-talet och övergavs i samband med spanjorernas erövring av Peru 1532.
L

Inkaindianernas historia

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkaindianerna var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt rike tills spanjorerna erövrade det på 1500-talet.

Inkariket var stort

När inkariket var som störst mot slutet av 1400-talet sträckte det sig från Colombia i norr till Chile i söder. Inkas härskade över en yta som var ungefär fyra gånger så stor som Sveriges. Det kallades Inkariket efter den härskande släkten Inka. Inkariket hade som mest nio miljoner invånare, men endast ca 40 000 var av inkablod, resten var underkuvade folk.

Landet var indelat i fyra delar, som i sin tur omfattade flera provinser, var och en med en hövding som kom ur den kungliga familjen. Order gick snabbt och effektivt ner från den regerande inkan över de höga ämbetsmännen ner till de lägsta befattningshavarna.

Jordbruket kontrollerades av staten

Inkarikets huvudnäring var jordbruk. Varje bonde måste först bruka tempeljorden, sedan statsjorden och i sista hand den egna jorden. Allt arbete övervakades mycket noga. Att gå sysslolös var en av de största synderna. Lathet jämställdes med stöld från staten och straffet för detta brott kunde innebära döden. Bönderna tvingades också utföra andra arbetsuppgifter åt staten.

Inkarikets utbredning när det var som störst under slutet av 1400-talet.

Bra kommunikationer behövdes för att hålla ihop riket

En viktig förutsättning för att det väldiga inkariket skulle hålla samman var att kommunikationerna fungerade väl. Inkafolket kände varken till hjulet eller hästen, men byggde ändå ett väldigt nätverk av vägar.

Rikets ryggrad var de två kungliga huvudvägarna som gick från norr till söder. De var stensatta, upp till sju meter breda och hade en längd av ca 500 mil (se karta). Inkavägarna var så välbyggda att bilar rullar fram på dem än idag.

Inkaindianerna använde en ”trådlös telegraf” när de sände budskap. På lämpliga platser hade man stationer varifrån man kunde sända röksignaler. Denna röksignalering klarade omkring 322 mil på tre timmar. Inkaindianerna använde också kurirer på landsvägarna. Det var män som sprang stafett med viktiga budskap. På en dag kunde man föra fram ett meddelande 25 mil.

Inkan hade all makt

Inkarikets härskare var hårda. Om en by gjorde uppror, tvångsflyttades invånarna till någon öde del av riket. På det sättet krossade man upproret och fick samtidigt arbetskraft till områden där det behövdes.

Inkarikets överklass bestod av högre tjänstemän, präster och officerare. De behövde inte arbeta på åkrarna och kunde leva ett liv i lyx.

Den regerande inkan hade all makt i landet. Ute i riket fanns det särskilda skolor där de vackraste flickorna, ”de utvalda”, fostrades till att bli hustrur eller älskarinnor åt inkan eller hans adelsmän. Inkaindianerna var övertygade om att deras härskare härstammade från solguden och att det blod som flöt i hans ådror var gudomligt. Därför var det viktigt att familjeblodet förblev rent och härskaren gifte sig alltid med en av sina egna systrar.

Inkariket går under

Det var spanjorerna, under ledning av Francisco Pizarro (1478-1541), som erövrade detta väldiga rike. Genom svek och grymhet bröt han och de andra conquistadorerna inkafolkets motstånd genom att kidnappa och låta avrätta den härskande inkan Atahualpa. Strax därefter, år 1533, intogs inkarikets huvudstad Cuzco vilket ledde till att inkaväldet gick under. Spanjorerna lät sedan plundra landet på dess rikedomar som fördes över Atlanten till Spanien.

De spanska erövrarna som kom till Amerika under 1500-talet kallas conquistadorer. Conquistadorerna erövrade hela Central- och Sydamerika, med undantag från Brasilien som blev portugisiskt. En av de mest kända conquistadorerna är Francisco Pizarro, som erövrade inkariket som omfattade stora delar av dagens Ecuador, Peru, Bolivia och Chile.

Det stora inflödet av silver från Sydamerika till Europa bidrog snart till att sätta fart på den europeiska handeln. Europa gick in i en ny tid, medan tiden började rinna ut för Central- och Sydamerikas framstående indiankulturer.

Visste du att:

 • Inkaindianerna var duktiga kirurger. Man har funnit tusentals skallar med märken efter framgångsrika skalloperationer. Inkaindianerna klarade även av amputationer. Patienterna bedövades med kokain.
 • När Francisco Pizarro erövrade Peru i början av 1500-talet kände inkaindianerna inte till konsten att röka tobak. Däremot snusade de tobak för att rensa hjärnan.
 • År 1911 skedde en arkeologisk sensation. En nordamerikansk expedition fann en ruinstad i Andernas vilda bergstrakter i Peru. Staden fick namnet Machu Picchu, som betyder gammalt berg, efter den stora gråa bergstopp som blickar ut över staden från söder.

  Machu Picchu var ett byggnadstekniskt mästerverk. Inkaindianerna transporterade stora granitblock uppför berget utan hjälp av hjul – och många av blocken vägde flera ton. De som byggde dessa murar använde inget murbruk, men de var så skickliga att man inte ens kan sticka in ett knivblad i fogarna mellan blocken. Verktygen som användes var bronsmejslar och tunga bronsspett, möjligen använde de sand som slipmedel.

  Den senaste forskningen visar att Machu Picchu troligen användes som vinterbostad av härskaren, som reste dit med sitt hov när kölden i huvudstaden Cuzco blev för hård.

Uppgifter och frågor

 1. Varför var det inte lätt att leva i Inkariket om man tillhörde det vanliga folket?
   
 2. I vilka av dagens länder fanns Inkariket? Titta på kartan.
   
 3. Nämn fakta om kommunikationerna och vägarna.
   
 4. Nämn fakta om inkan.
   
 5. Hur gick inkariket under?

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkaindianerna var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt rike tills spanjorerna erövrade det på 1500-talet.

Inkariket var stort

När inkariket var som störst mot slutet av 1400-talet sträckte det sig från Colombia i norr till Chile i söder. Inkas härskade över en yta som var ungefär fyra gånger så stor som Sveriges. Det kallades Inkariket efter den härskande släkten Inka. Inkariket hade som mest nio miljoner invånare, men endast ca 40 000 var av inkablod, resten var underkuvade folk.

Uppdaterad: 10 maj 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Inkaindianernas historia

L
Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-21
Spanjoren Francisco Pizarro (1478-1541) blev känd när han med en så liten styrka som 180 man erövrade det väldiga inkariket. Pizarro var en av de mest otrevliga av alla erövrare...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-10-16
Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-27
De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-03-12
Begreppet kolonisation brukar betyda ockupation av ett avlägset främmande land, där kolonisatörerna också bosätter sig. För de västeuropeiska kolonialmakterna var det länder utanför Europa som...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-01-24
På en bergstopp högt uppe i Anderna ligger Machu Picchu, ”gamla bergstoppen”, en ruinstad och inkastad från tiden före spanjorerna ankomst. På tre sidor av den bebyggda platån stupar branta...

Länkar om Inkaindianernas historia

Sortera efter:
          

Genomgång (12:15 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om inkastaden Machu Picchu.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:51 min) om handelsmönster under nya tiden. Här berättas bl.a. om tidens sjöfart, upptäckten av nya handelsvägar bl.a. till Indien, men fokus ligger på upptäckten av Amerika och dess konsekvenser för både urinvånarna och Europa. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (9:04 min) om perserriket, indiankulturer i Syd- och Centralamerika samt nordisk bronsålder. Här berättas bl.a. om jordbruk och samhällsorganisation. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om inkarikets undergång. I de flesta historieböcker om europeisk kolonisation kan man läsa att Francisco Pizarro och hans spanska conquistadorer anlände till, och erövrade, inkariket år 1532. Men inkariket var jättestort. Även om spanjorerna hade ofrivillig hjälp av bakterier och virus, som bröt ned indianernas motståndskraft, måste det väl ha tagit lång tid innan hela området pacificerats?

Taggar:
Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om katastrofen som drabbade Amerikas indianfolk i samband med conquistadorernas ankomst i början av 1500-talet. På längre sikt skulle conquistadorerna sannolikt ha fått mycket svårt att kontrollera sina väldiga erövringar om de inte haft biologiska allierade i form av sjukdomar som var okända för indianbefolkningen...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa kortfattat om de amerikanska indianernas historia och deras möte med de europeiska erövrarna under den nya tidens början. När Columbus anlände till Amerika var kontinenten redan bebodd av människor som i tusentals år varit åtskilda från människorna i resten av världen...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om upptäcktsresorna under slutet av 1400-talet och 1500-talet. Här berättas om orsaker till upptäcktsresorna och om dess konsekvenser för Europa och omvärlden . Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell.

Spara som favorit
          

Här jämförs material för undervisning i historia utifrån populärhistoriska tidningar i fem länder: Sverige, Polen, England, Tyskland och Spanien. Tanken är att materialet ska kunna användas för att stimulera mediekritiskt tänkande och multiperspektivitet i historieundervisningen. Materialet är framtaget inom ramarna för ett EU-projekt som drivs av några svenska universitet. Obs! Materialet får endast användas i undervisningssyfte. Du måste därför registrera dig innan du ges tillgång till allt material.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om inkariket. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om inkafolkets religion. Religionen var praktisk och ändamålsenlig. Gudarna tillbad man och gav sina offergåvor. Syndade mot gudarna, det gjorde man när man inte gav tillräckligt. Då bestraffade gudarna människorna med översvämningar, jordbävningar, felslagna skördar, sjukdom och död...

Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du kan läsa om inkariket. Inkariket var en statsbildning i västra Sydamerika under förcolumbiansk tid. Under Inkarikets höjdpunkt sträckte det sig från Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia till Chile och Argentina…

Taggar:
Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida berättas kortfattat om inkariket. Inkariket grundades på 1200-talet och huvudstad var Cusco. Det var ett stort imperium som omfattade större delen av nuvarande Ecuador, Peru och Bolivia samt norra Chile. Inkaindianerna var goda organisatörer och lyckades väl, som en gång i tiden romarna, att smälta samman de olika kulturer de erövrade. I riket härskade solkult och inkan dyrkades som solens son…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Amerikas historia ur olika perspektiv. Amerikas historia började när människor från norra Asien trängde in i kontinenten. Exakt när detta skedde för första gången är omtvistat men de flesta forskare anser att det var för mer än 16 000 år sedan via Beringia, en landbrygga över Berings sund...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om europeernas erövring av Amerika i början av 1500-talet. ”Överallt där européerna satt sin fot tycks döden hemsöka urbefolkningen.” Orden fäster uppmärksamheten på att Europas erövring av Amerika krävde stora offer...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Få en överblick av Central- och Sydamerikas historia. Här hittar du material som behandlar den Central- och Sydamerikanska kontinentens historia i...

Aztekerna var ett indianfolk som på 1300-talet skapade ett rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när spanjorerna anlände i...

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska indiankulturerna. Mayaindianerna bestod av flera indianfolk...

Här hittar du material som behandlar Chiles historia i stora och små perspektiv.

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Colombias historia.

Få en helhetsbild av Ecuadors historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Fördjupa dig i Perus historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Bolivias historia.