Prata politik! - ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Detta metodmaterial är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor.

Prata politik! är ett metodmaterial för dig som arbetar på högstadiet eller gymnasiet. Det är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor. I materialet finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som du kan använda för att främja samtal om politik i skolan. Metodmaterialet ges ut i ny reviderad upplaga efter lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2018 som tydliggör vad som gäller när skolor ska bjuda in politiska partier.

Prata politik! kan beställas och laddas ned härifrån

Relaterade teman:
Relaterade taggar:
Uppdaterad: 14 oktober 2018
Publicerad: 19 april 2018

Liknande lärarmaterial 35 st

Sidor