Om antisemitism - orsaker, utveckling, motiv

av:
SKMA
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och främlingsfientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt.

På senare år har fördomar och hat mot judar blivit ett allvarligare problem i Sverige, Europa och andra delar av världen.

Antisemitismen spelar alltjämt en nyckelroll i politisk extremism samtidigt som negativa föreställningar om judar lever kvar på ett folkligt plan och kommer till uttryck i vår vardag. Många är bekanta med att judar genom historien ofta har varit förföljda. Däremot är kunskaperna om de antijudiska föreställningar som gjorde förföljelserna möjliga ofta mer begränsade.

Syftet med materialet är att belysa just dessa föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Här hittar du texthäftet i PDF-format

Ladda ner diskussionsfrågor till materialet

Publicerad: 20 september 2017