Källkritisk metod

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt under vt 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Källkritikens kriterier
  • Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. (Hi3)

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt under vt 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Källkritikens kriterier
  • Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. (Hi3)
Uppdaterad: 01 januari 2019
Publicerad: 22 september 2018

Annons

Lärarmaterial om Källkritisk metod

av:
Riksarkivet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.
av:
Regionmuseet Kristianstad
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.
av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de vill förändra någonting skriver de motioner - texter med förslag på hur förändringen ska gå till.
av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Axel von Fersen var en av Sveriges mäktigaste och mest berömda personer i början av 1800-talet. Men det spreds ett rykte att han hade förgiftat kronprinsen, och en uppretad folkmassa mördade Axel von Fersen. Historien om mordet har berättats många gånger, men gick det verkligen till så? Hur vet vi det vi vet egentligen?
av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Rösträttskvinnor som bedriver propaganda, socialister som busvisslar på kungen, och ateister som fängslas för att ha förnekat guds existens. Den här lektionen ska du djupdyka i en historisk källa som berättar om en människa som stridit för sina rättigheter, eller som sökt påverka hela samhället i demokratisk riktning.
av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Våren 1902 hölls flera demonstrationer för allmän rösträtt i Stockholm. Ibland blev det bråkigt och våldsamt, och polisen fick ingripa. Här har vi en händelse som beskrivs i flera olika källor. Källorna ger delvis olika bild av vad som hänt och varför. Vad stämmer egentligen - vilken källa ska vi tro på? Går det att säga att någon har rätt och någon har fel?
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.
av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Här hittar du alla Stockholmskällans lektionsförslag som tränar eleverna i källkritisk analys.

Artiklar om Källkritisk metod

S
Torbjörn Nilsson
2014-02-08
En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett...

Podcast om Källkritisk metod

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-03

En av de viktigaste sakerna en historiker måste kunna är källkritik. Julia, Kristoffer och Julia reder ut de källkritiska kriterierna - äkthet, obereoende, samtidighet och tendens.

Länkar om Källkritisk metod

Sortera efter:
          

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument samt mängder med faktatexter som främst handlar om vanligt folks historia under 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Här finns också massor med skolanpassade övningar i bl.a. källkritik. Syftet är att materialet på sajten ska kunna användas i historia- och svenskundervisning, men även i andra samhällsorienterande eller estetiska ämnen. Stockholmskällan drivs av Stockholms stad.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:35 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som ger en introduktion till källkritik inom historia (som historisk metod). För att lättare förstå begreppet granskas styrdokumenten - ämnesplanen för kurserna i historia (framförallt historia 1a1 och historia 1b). Vad säger t.ex. kunskapskraven? Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:56 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som ger förklarar varför källkritik är viktigt. Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:26 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om olika typer av källor. Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:19 min) av SO-läraren Mikael Bruér som går igenom hur man tolkar historiska källor. Här berättas om vad en källa är, historisk forskning, tolkning av källor samt historikerns uppgift.

Spara som favorit
          

På SO-läraren Mikael Bruérs webbplats hittar du en kortfattad faktasida om historia och källkritik. Här precenteras bl.a. källkritikens kriterier.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Genomgång (5:37 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund förklarar hur man kan tänka källkritiskt. Vilka frågor ska man ställa för att försöka avgöra om en källa är trovärdig?

Spara som favorit
          

Genomgång (17:46 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om källkritik med exempel från händelsen "skotten i Sarajevo" 1914.

Spara som favorit
          

Genomgång (30:04 min) där historieläraren Cecilia Düringer redogör för grunderna kring historisk källkritik. Här fokuseras på identifikation.

Spara som favorit
          

Korta filmer från svenska yle.fi, som sätter in källkritiken i ett aktuellt sammanhang. Internet är fullt av skatter, men också fullt av mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter...

Spara som favorit
          

Genomgång (8:11 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega ger tips och instruktioner kring hur du kan använda källor när du skriver arbete.

Spara som favorit
          

Källkritik- centrala begrepp och kriterier. En presentation (13:48 min) och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighet och relevans. Gjord av Jakob Björkengren, Ljungenskolan.

Spara som favorit
          

Källkritik- en fördjupning (11:59 min) om olika källtypers styrkor och svagheter. En presentation av Jakob Björkengren, Ljungenskolan.

Spara som favorit
          

Grundkurs (11:46 min) i källkritik. En presentation av Jakob Björkengren på Ljungenskolan

Spara som favorit
          

Genomgång (11:28 min) om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på. I genomgången behandlas primärkälla, sekundärkälla, samtidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Kort uppstart (4:56 min) om historiska källor med fokus på begreppen berättande källor och materiella källor. Passar bra ihop med arbete kring forntid. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (8:00 min) av SO-läraren David Geiser som berättar om användandet av källor och källhänvisningar när du gör skolarbeten.

Spara som favorit
          

Presentation (7:57 min) av SO-läraren Lisa Eklund som berättar om källkritik ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Kortare föreläsning (9:57 min) av gymnasieläraren Thomas Björkander som berättar om källkritikens grunder.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns också historia indelad i olika...

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta historia. Det finns bl.a....

Samlingar med historiska kartor och statistik för historieämnet. Historiska kartor och statistik ger en snabb överblick av historiska skeenden och...

Program och dokumentärer (film och radio) som handlar om historia.

Om hur vi påverkas av reklam och medierna som idag upptar en stor del av våra liv.

Under uppbyggnad...

Under uppbyggnad...

Om olika sätt att tolka historien. Tolkningen bestäms av vilka "glasögon" som används i den historiska analysen. Det handlar bl.a. om vilka...

Under uppbyggnad...