Desinformation

Vi översköljs varje dag av floder av information. Mobilen, datorn, surfplattan, radio, TV, tidningar är fulla av den. En del information är sann, en del är falsk, så kallad desinformation. Desinformation kan vara farlig både för dig och Sverige. Därför gäller det att lära sig känna igen den.
M
Fake news

Under de senaste åren har så kallade fake news och desinformation på nätet fått en allt större plats i den säkerhetspolitiska diskussionen. Det har setts som ett växande säkerhetshot i världen.

Desinformation kan spridas av privatpersoner men också av stater och organisationer som vill påverka dig att tycka på ett visst sätt.

Desinformationen har på många sätt varit sig lik genom tiderna. Den som kontrollerar informationen förvränger sanningen, förnekar den eller förtiger vissa delar av den. Det är också vanligt att blanda desinformation och sanning. Det gör desinformationen svårare att upptäcka. Ofta har det handlat om politik.

Gustav Vasa, prästerna och skatterna

På 1500-talet bestämde kung Gustav Vasa i Sverige. Under hans tid vid makten utbröt det stora upproret Dackefejden. Kungen gav då order till prästerna att säga att upproret berodde på att bönderna blivit förbjudna att sälja sina oxar till Danmark. Att bönderna var missnöjda med de nya höga skatterna och att kungen utökat sin makt fick prästerna däremot inte säga något om.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp:

Bandwagon-effekten: Att personer som upplever sig vara en del av en majoritet är mer benägna att dela med sig av sin åsikt.

Desinformation är avsiktligt falsk, vilseledande eller manipulerad information som sprids på ett planerat sätt i syfte att nå en viss målgrupp och vilseleda.

Ekokammare och filterbubblor: Naturliga grupperingar online eller offline där människor kommunicerar med andra som delar samma åsikter och uppfattningar.

Narrativ handlar om hur en händelse eller en serie av händelser blir berättade, och vilka detaljer som väljs ut för att förmedla ett budskap.

Tystnadsspiral: Att personer som upplever sig vara en del av en minoritet är mindre benägna att dela med sig av sin åsikt.
 

För Gustav Vasa var det lätt att sprida desinformation. De flesta svenskar kunde inte läsa. Det fanns inga tidningar och nästan inga böcker. Varje söndag läste prästerna upp vad som gällde. Alla måste gå i kyrkan och den som inte gjorde det straffades. Därför kunde Gustav Vasa vara ganska säker på att de flesta svenskar inte fick höra någon annan uppfattning än kungens.

Goebbels förbjuder radioapparater

Nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels (1897-1945) hade det svårare att se till att bara nazisternas information publicerades. Det berodde på att det fanns många fler kanaler för information än på 1500-talet. Det fanns ännu ingen TV, däremot radio och många tidningar.  Goebbels löste problemet genom att ta kontroll över de tyska radiosändningarna. Sedan förbjöd han alla radioapparater som kunde ta in utländska stationer. Tidningar som var emot nazisterna måste stänga.

Precis som Gustav Vasa bestämde Goebbels vad som skulle sägas. När en tysk stad utsattes för ett bombanfall fick pressen inte skriva om vilka fabriker som förstörts. Istället skulle tidningarna skriva att angreppet var en attack mot civilbefolkningen och att många kvinnor och barn mördats.

Med dagens medier går det snabbare än någonsin att sprida information. Det finns också fler kanaler för att sprida information och desinformation än någonsin. Idag kan miljarder människor via mobiler och datorer sprida information oerhört snabbt. Ett klipp på en populär app kan få miljoner visningar på några timmar. Såväl Gustav Vasa som Goebbels skulle haft svårt att kontrollera en sådan mängd.

Att skriva sin egen historia (narrativets betydelse)

Utvecklingen har gjort att det blivit allt viktigare att vinna stöd för sin egen historieskrivning eller narrativ som det också kallas. Den eller de som lyckas att få sin bild accepterad har mycket att vinna. I krig och konflikter handlar det om att vinna sympati och politiskt stöd från omvärlden.

Flera faktorer gör det lättare för dem som sprider desinformation att få folk att tro på den.

En faktor är att människor gärna tror vad de vill tro. Det är enklare att ta till sig uppgifter som stämmer med vad man redan tycker, än att tro på uppgifter som inte gör det. Ett exempel på detta är att tiotals miljoner amerikaner tror att den förre presidenten Donald Trump bestals på valsegern 2020. Detta trots att en lång rad juridiska undersökningar visat att det inte finns några bevis för Trumps anklagelser. Trumps anhängare har ändå vägrat att tro på undersökningarna och säger att alltihop är en sammansvärjning.

En annan faktor är den s.k. bandwagon-effekten som går ut på att när tillräckligt många börjar tro på något, börjar alltfler att göra det. Det är lättare att tycka likadant som alla ens kompisar och klasskamrater än att inte göra det. Den som inte håller med kan stötas ut och inte få vara med sina vänner längre.

ANNONS

ANNONS

Krigets första offer är sanningen

Vi ser dagligen exempel på hur folk arbetar för att få andra att tro på sin berättelse, sitt narrativ. Ibland kan det vara harmlöst, exempelvis att skryta genom att överdriva hur många man haft sex med. Ibland kan det gälla liv eller död, exempelvis i ett krig. Krig ger en rad exempel på olika narrativ. Det är vanligt att överdriva motståndarnas förluster och samtidigt inte erkänna hur många som stupat på den egna sidan.

Otto von Bismarck, Tysklands rikskansler 1871-1890, sammanfattade det så här:

- Det ljugs aldrig så mycket som före ett val, under ett krig och efter en jakt.

”Krigets första offer är sanningen” lyder ett känt ordspråk.

Det är båda påståenden som stämmer än idag.

I november 2023 angrep Israel en grupp ambulanser sedan krig utbrutit mellan Israel och den palestinska organisationen Hamas, vars mål är att förinta Israel. Israel sa att det funnits Hamasmedlemmar i fordonen och att de använde dem som skydd eftersom det är brott mot krigets lagar att angripa ambulanser. Hamas hade ett helt annat narrativ och sa att ambulanserna transporterade civila som skadats i kriget. Enligt Hamas var uppgifterna om att de hade kört medlemmar i ambulanserna helt felaktiga.

I februari 2022 invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Ukrainas narrativ var att landet angripits av en krigisk granne som tänkte störta regeringen och erövra landet. Rysslands narrativ var helt annorlunda. Där hette det att Ukraina var fullt av nazister som tänkte angripa Ryssland med stöd från väst och att den ryska befolkningen i Ukraina var hotad.

Stora delar av världen ställde sig bakom Ukrainas historieskrivning, men traditionellt ryssvänliga länder som Nordkorea anslöt sig till den ryska synen.

Idag är det svårt att stänga ner all information som makthavare vill förhindra. Ett sätt är att hota alla som sprider annorlunda versioner än makthavarnas. Ryssland betecknade invasionen av Ukraina som en ”militär specialoperation”.  Att kalla invasionen något annat förklarades straffbart i Ryssland och flera ryska medborgare dömdes till fängelse för att ha kallat invasionen för krig.

När vi varje dag möter en strid ström av information och desinformation gäller det ofta att få ut sin version, sitt narrativ snabbt. Då kan det vara det narrativet - den versionen - som fastnar i mottagarnas medvetande. Det kan ta tid för journalister och andra att granska om den första versionen är sann. När den granskningen publiceras kanske händelsen har sjunkit i glömska och inte så många bryr sig om vad som egentligen hände. Det har också visat sig att lögnaktiga uppgifter sprider sig mycket snabbare än sanna. Hur hänger det ihop?

Sanningen och sandalerna

"En bra lögn kan ta sig från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen fortfarande letar efter sina sandaler", lyder ett gammalt arabiskt ordspråk.

Att det gamla ordspråket är sant visades i tidskriften Science år 2018. Forskare vid universitetet MIT granskade 126 000 inlägg på X (tidigare Twitter). Undersökningen visade att det var 70 procent högre sannolikhet för osanna uppgifter att retweetas (ompostas) än sanningar. Osanningarna spreds dessutom mycket fortare. Det tog sanna historier sex gånger så lång tid att nå 1 500 personer än vad det gjorde för osanna uppgifter. Det berodde alltså på att osanna historier retweetades mycket oftare. Forskarna drog slutsatsen att detta berodde på att de osanna historierna ofta var mera överraskande än de sanna – och därför kanske mer lockande att skicka vidare.

ANNONS

ANNONS

Desinformation och dataspel

Även gamingvärlden och dataspel innehåller ibland desinformation. I dataspel gäller det ofta att handla snabbt. Då har spelarna förstås inte tid att tänka på om spelet innehåller desinformation eller inte. Dataspelstillverkare blivit anklagade för att ha lagt in högerextremistisk propaganda i sina spel, propaganda som exempelvis hyllat tankarna på att vita är överlägsna. Kina har blivit misstänkt för sprida desinformation via TikTok.

Barn och unga - perfekta måltavlor

För de som sprider desinformation är barn och unga ofta perfekta måltavlor. Barn är lätta att påverka eftersom de inte har så stor erfarenhet av livet. Den som exempelvis kan få barn att felaktigt tro att människor med en viss hudfärg är bättre än alla andra människor kan hoppas på att barnen behåller den uppfattningen livet ut. Samma sak gäller för den som kan få barn och unga att tro att alla människor som tillhör en viss religion eller nationalitet är onda. Barn och unga har hela livet framför sig. Den som fått dem att tro på sådan desinformation kan till och med hoppas att barnen under sitt liv kommer att påverka andra att tycka likadant som de själva.

 

Hur kan du lära dig att känna igen desinformation?

Desinformation är en hörnsten i klassisk propaganda och utgör grunden till nutida diskussioner om ”falska nyheter”. Att medvetet använda desinformation för att vilseleda är inget nytt, men digitala plattformar har skapat nya möjligheter och förändrat desinformationens karaktär. Felaktig information kan uppstå i form av manipulerad text, bild, video eller ljud. Dessa element kan användas för att stötta felaktiga narrativ, skapa förvirring eller för att misskreditera trovärdig information, individer eller organisationer.

Men kan man lära sig att upptäcka desinformation? Ja, genom övning och träning i verkligheten där du använder de metoder du lärt dig.

Det sägs att guldfiskar har väldigt kort koncentrationsförmåga, några sekunder bara. Med den flod av information vi möter idag är det lätt att bete sig som en guldfisk. Vi tittar på rubrikerna till olika händelser, läser några rader och hoppar sedan till nästa händelse. En del skickar vi vidare utan eftertanke:

- Kolla! Har du sett det här!

Läs eller lyssna istället noggrant på vad som sägs. Och viktigast av allt, koncentrera dig och uppför dig inte som en guldfisk. 

Tänk på:

 • Vem har skickat ut informationen?
 • Vad kan det finns för orsak till att den skickas ut?
 • Visar materialet vad som påstås? Stämmer till exempel bilderna med texten? 
 • Tänk efter vad du hört eller läst. Är det trovärdigt? Läs olika parters version av vad som skett och bilda dig en egen uppfattning.

Att kunna göra en egen tolkning av en händelse är viktigt för den som vill genomskåda desinformation. Det kräver i sin tur mer eftertanke. Fundera över vad olika sidor påstår. Är argumenten rimliga? Är det troligt att det som påstås är sant? Varför, varför inte?

Studera inte bara de källor som bekräftar din egen uppfattning. Undersök även vad andra källor säger. Desinformatörerna använder som sagt det psykologiska faktum som säger att människor tror vad de vill tro. De använder också det faktum att när människor väl fått för sig något är de väldigt ovilliga att ändra sig.

Som vi såg tidigare kommer det ofta ut skilda narrativ om olika händelser. Du är i den situationen att du kan bilda dig en egen uppfattning eftersom du i Sverige har tillgång till alla versioner. I många andra länder är tryckfrihet och yttrandefrihet begränsade och den som försöker föra fram andra versioner än den officiella riskerar att straffas eller i värsta fall mördas.
 

ANNONS

ANNONS

Desinformation kan vara farlig

I oktober 2023 publicerade opinionsinstitutet Omni en mätning som visade att tre av fyra tillfrågade i Irak ansåg att svenskar var fientliga mot muslimer. Två skilda händelser låg bakom detta enligt institutets bedömning. 

Det första var en kampanj som riktades mot den svenska socialtjänsten. Enligt kampanjen skulle socialtjänsten utan vidare röva bort muslimska barn från sina föräldrar. Det påståendet var helt felaktigt. På nätet byggdes historien på med fler felaktiga uppgifter. Bland annat visade en film som visade hur svensk polis slog in en dörr. Filmen påstods felaktigt visa hur muslimska barn rövades bort.

Den andra händelsen var en serie av bränningar av islams heliga skrift Koranen. I Sverige urartade protester mot bränningarna i flera fall till upplopp och skadegörelse. I den muslimska världen fördömdes bränningarna och många anklagade den svenska regeringen för att ha godkänt dem. I själva verket var det polisen som godkänt dem med hänvisning till de lagar som tillåter yttrandefrihet i Sverige. Var ligger då faran? Flera terrorstämplade organisationer uppmanade till terrordåd i Sverige i protest mot koranbränningarna. Sverige höjde också sin terrorberedskap från tre till fyra på en femgradig skala. Alltså den näst högsta nivån.

En annan fara är att Sveriges rykte försämras och att svenskar utomlands kan attackeras bara för att de är svenskar. Den 16 oktober sköts två svenskar till döds i Belgiens huvudstad Bryssel av en man som sa sig tillhöra den terrorstämplade organisationen IS (Islamiska staten). Svenskarna var på väg för att se en landskamp i fotboll mellan Belgien och Sverige och bar samma gula tröjor som det svenska landslaget.

Enligt mördaren som själv sköts till döds av belgisk polis hade han letat efter svenskar för att ”hämnas”. Belgisk polis uppmanade alla svenskar i staden att inte visa att de kom från Sverige och exempelvis inte bära svenska fotbollströjor eller ha svenska flaggor på ryggsäckar och väskor.

Att lära sig att känna igen desinformation och motarbeta den kan alltså vara en fråga om liv eller död.

Att motarbeta desinformation

Hur motarbetar du då desinformation? Ett viktigt råd är att inte dela uppgifter med andra om du inte vet om uppgifterna är sanna.

Tänk efter var uppgifterna kommer ifrån. Är källan pålitlig? 

Stora nyhetsorganisationer vill gärna vara först med nyheter. Men de vill också att de uppgifter de sprider ska vara sanna. Men ibland vinner kravet på att vara först och de nyheter som skickas ut stämmer inte. De stora nyhetsorganisationerna brukar då skicka ut en rättelse.

ANNONS

ANNONS

Ibland inträffar stora händelser som upprör många människor. Men idag är det nästan omöjligt att se om en bild eller en film är förfalskad. Det har hänt att sekvenser från dataspel har lagts in och sagt föreställa verkliga strider.

Ofta kommer bilderna snabbt när något har hänt. Det väcker starka känslor och ofta vill man gärna dela med sig till andra. Då brister ibland omdömet. Vänta en stund och tänk efter istället. Du har tid på dig att tänka efter vem som har skickat materialet, vad det kan finnas för orsak, och om materialet visar vad som påstås. 

Den som vill kunna avslöja desinformation måste alltså träna och tänka.

LÄS MER: Sveriges beredskap

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Propaganda

LÄS MER: Media och påverkan

LÄS MER: Internationell politik och globala samhällsfrågor

LÄS MER: Militära försvaret

LÄS MER: Totalförsvaret

LÄS MER: Hemberedskap

LÄS MER: Frivilliga försvarsorganisationer

LÄS MER: Det svenska försvaret under 1900-talet

LÄS MER: Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad menas med desinformation?
   
 2. Ge några anledningar till att en aktör vill sprida desinformation.
   
 3. Hur kan du lära dig att känna igen desinformation? Nämn några metoder.

Fundera på:

 1. Mycket av desinformationen syftar till att skapa splittring och förvirring. Hur skulle desinformation kunna skapa splittring och förvirring i Sverige? Hitta på några exempel.
   
 2. Vilken information litar du mest på? Sådan du har hört eller sådan du har sett? Motivera ditt svar.

Ta reda på:

 1. Titta runt i nyhetsflödet och ge några exempel på sådant som kan vara desinformation. Vilka tecken tyder på att det skulle kunna vara desinformation?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare
 

Senast uppdaterad: 2 april 2024
Publicerad: 8 november 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och...

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller...

SO-rummet bok
M

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Sh

Nyhetsvärdering

Nyhetsvärdering och dess grundläggande principer. Vad utgör en nyhet och hur går urvalet i nyhetsflödet till?

Sh

Media och påverkan

Medias uppgift, ansvar och påverkan.

Sh

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Relaterade taggar

Sh
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Sh
Kvinna som läser tidningen.

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Sh
Hänglås

Censur och yttrandefrihet

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel...

Sh
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Massmedia och nyhetsrapportering

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-06-07

Mattias, Julia och Kristoffer avslutar terminen med att prata om massmedia och det förändrade medialandskapet.

+ Lyssna