M

Historiska epoker och den europeiska epokindelningen

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Epoker som nämns är flodkulturerna, antiken, medeltiden, tidigmodern tid och modern tid. De förklarar varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut och jämför med tidsindelningar i Kina.

SO-rummet podcast icon
Bild:

Det förekommer många olika sätt - som existerar sida vid sida - att dela in historiens epoker.

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad är en epok?
  2. När börjar historisk tid?
  3. Vilken händelse räknas som starten för “modern tid”?

Ta reda på:

  1. I Sverige använder vi delvis andra epokbegrepp (ex. Vasatiden och Stormaktstiden). Vilka mer epoker använder vi i Sverige?
  2. Begreppet “medeltiden” började användas under renässansen - vad var renässansen för något?

Tips på diskussionsfrågor:

  1. I framtiden kommer vår tid inte att kallas “modern tid”. Vad tror du att den kommer att kallas?
  2. Kan det finnas andra sätt att dela in tid än de epoker som nämndes i podden?

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I fokus facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes
 

Läs mer om

Liknande podcast

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-07

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad historiebruk är och ger en rad exempel på historiebruk (både i nutid och dåtid).

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-03

En av de viktigaste sakerna en historiker måste kunna är källkritik. Julia, Kristoffer och Julia reder ut de källkritiska kriterierna - äkthet, obereoende, samtidighet och tendens.