Den transatlantiska slavhandeln är en del av vår svenska historia

Det handlar om makt, våld och rasism. Det nya undervisningsmaterialet Sverige, slavhandeln och slaveriet dyker ner i en för många okänd historia om Sverige som kolonialmakt i Karibien.

Undervisningsmaterialet handlar om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet. Det berättar om handeln med förslavade människor där afrikanska kvinnor och män, flickor och pojkar, tillfångatogs och transporterades från sina hemländer och såldes som varor, och om den karibiska ön S:t Barthélemy som var en svensk koloni i nästan hundra år.

Den transatlantiska slavhandeln är en del av vår gemensamma svenska historia. Många känner till att slaveriet pågick ute i världen, men få vet att Sverige var en del av det. Kunskap om historien kan ge nya perspektiv på samtiden. Den kunskapen är en viktig del i arbetet mot den rasism som drabbar afrosvenskar i dag, säger Madelene Persson, projektledare på Forum för levande historia.

Materialet innehåller bland annat film, texter, bilder och ljudberättelser, samt källövningar och lärarhandledning. Där finns tidslinje, kartor och övningar med historiska källor som tidningsartiklar och den svenska slavlagen.

Vi hoppas att materialets olika delar kan vara ett stöd i undervisningen om en del av vår historia som kan vara svår att undervisa om. Det är en historia som handlar om makt, våld och rasism, säger Camilla Sjöström, pedagog på Forum för levande historia.

Faktatexter och personberättelser i materialet är skrivna av historikern Fredrik Thomasson och bearbetade av Forum för levande historia. Fredrik Thomasson har bland annat skrivit boken Svarta Saint Barthélemy - människoöden i en svensk koloni 1785-1847, som kom ut våren 2022.
 

Här finns:
Undervisningsmaterialet Sverige, slavhandeln och slaveriet
Lärarhandledning och stöd till undervisningen


loggaText: Forum för levande historia
Webbplats: Forum för levande historia

Senast uppdaterad: 8 mars 2023
Publicerad: 8 mars 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L

Jordens historia hoptryckt till ett dygn

Jorden är mellan 4,5 och 5 miljarder år gammal. En talande bild av arternas utveckling på jorden...

S

Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

Bergsbruk var en näring som vid 1700-talets mitt stod för 75 procent av Sveriges export. Viktigast...

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan...

SO-rummet bok
L

Boskapsdjuren var livsviktiga i det gamla jordbrukssamhället

Husdjuren i det gamla jordbrukssamhället under tidigmodern tid, var småväxta jämförda med dagens...

L

Propagandans historia

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som...

S

Gustav IV Adolfs livsbana - från kungahus till värdshus

Mannen som avled efter ett slaganfall på det ruffiga schweiziska värdshuset i februari 1837 var 58...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första...

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Historisk analys och begrepp

För en historiker är källorna utgångspunkten och grunden för historieskrivandet. Med hjälp av olika analysverktyg...

Relaterade taggar

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Saint Barthélemy

Saint Barthélemy (S:t Barthélemy) är en ö i Västindien (se karta) som först var koloniserad av...

Cabo Corso

Cabo Corso var en svensk handelskoloni på Guldkusten i nuvarande Ghana. Anläggandet av kolonier...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...