L

Qin Shi Huangdi - den grymme kejsaren

Under 200-talet f.Kr lyckades en furste i landet Qin besegra alla sina rivaler och ena den splittrade regionen som nu fick namnet Kina (efter Qin). Han hette Shi Huangdi och blev Kinas första kejsare. Qin Shi Huangdi har gått till historien som en grym härskare som förändrade Kina inom en rad olika områden.
Bild:

Qin Shi Huangdi (259-210 f.Kr) blev ihågkommen på många olika sätt.

En flitig byggherre

Kejsar Qin Shi Huangdi skapade ett nytt Kina med väldiga byggnadsverk. Ett nätverk av vägar (15 meter breda) skulle förbinda huvudstaden Xianyang med rikets olika delar, stora kanaler grävdes för att göra handeln mer effektiv och den enorma muren uppfördes (eller rättare sagt, utökades och byggdes ihop med redan befintliga avsnitt).

Men allt detta kostade hundratusentals kineser livet – vilket kejsaren tycktes vara helt likgiltig inför. Kineser har kallat muren ”världens längsta begravningsplats”.

Ett annat storverk var den underjordiska terrakottaarmén med ca 6000 soldater i naturlig storlek, i längd mellan 179 och 196 cm, alla med individuella anletsdrag. De skulle skydda kejsarens gravkammare i en väldig gravkulle. Denna är ännu inte utgrävd, men man tror att kejsaren ska finnas där.

Till allt detta skapades ett enhetligt skriftspråk för hela riket och mått, mynt och vikter standardiserades.

Qin Shi Huangdi lät bränna alla böcker i Kina

Shi Huangdi kunde inte tåla att det sas eller skrevs något berömmande om andra tider än hans egen. Han ville dessutom göra slut på adelsmännens och deras konfucianska tänkande. Alltså lät han sina ämbetsmän samla in alla skrifter om det forna Kina. De lämnades över till kejsaren, kastades sedan på bål och brändes.

Bild:

Kejsaren Shi Huangdi skulle härska på samma sätt som han härskade på jorden. 700 000 tvångsarbetare fick bygga hans gravmonument. När graven var färdig gav kejsaren order om att avbilda avbilda hans livvakter i lera. Terrakottafigurerna, som var i naturlig storlek, skulle för all framtid bevaka kejsaren efter hans död.

Kejsaren skaffade sig många fiender

Kejsaren blev sjukligt misstänksam mot allt och alla. Han lät bygga ett hundratal palats intill varandra. Mellan dem gick hemliga gångar. Bara några få visste i vilket palats han sov under nätterna. Shi Huangdi lät sina män spionera på de lärda. De visste ju mycket om det Kina som engång funnits. Han låtsades sammankalla dem till ett möte om hur landet skulle styras. När de väl kommit till mötet lät han fängsla dem. Han valde ut 460 av dem och avrättade dem för att sätta skräck i de övriga. Det berättas att han lät begrava dem levande.

Kejsar Qin Shi Huangdi var rädd för att dö. Därför skickade han ut expeditioner för att leta efter lösningar på odödlighetens gåta. Men innan de hunnit klara ut denna uppgift avled kejsaren.
 

Uppgifter och frågor

 1. Kejsar Qin Shi Huangdi tvingade sina undersåtar att utföra enorma byggnadsverk. Vilka?
   
 2. Kejsaren var synnerligen egoistisk/inriktad på sig själv? Hur visade sig det?
   
 3. Hans grymhet kände inga gränser. Ge något exempel.
   
 4. Beskriv kejsar Qin Shi Huangdi och hans insatser med fem nyckelord.
   
 5. Vad anser du om härskare som denne kejsare?


Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Läs mer om

Kartor

Uppdaterad: 31 maj 2017
Publicerad: 03 februari 2014