Kong Fuzi - den store läraren

För ungefär 2 500 år sedan var Zhoukungarna de mäktigaste i Kina. Men efter hand började deras makt försvagas. Det fanns många andra furstar som ville utöka sin makt. En del av dem styrde över egna små riken. Allteftersom Zhoukungarnas makt minskade blev det vanligare med strider och inbördeskrig i Kina. Under denna tid föddes Kong Fuzi eller Mästaren Kong. I Europa är han känd under det latinska namnet Konfucius. Kong Fuzi var ingen vanlig lärare. Hans tankar kom att spela en viktig roll i det kinesiska samhället under, mer än två tusen år.
L

En konstnär har föreställt sig hur den store läraren Kong Fuzi såg ut. Hur han egentligen såg ut vet vi inte.

Kong Fuzi

Kong Fuzi (Konfucius) föddes i Lu år 551 f.Kr. Lu var en av de små kinesiska stater som lyckats överleva attacker från olika grannländer i århundraden. I Lu hölls de gamla Zhoukungarna högt i ära. Kong Fuzi växte upp full av beundran för den tid då kungarna hade varit starka nog att hejda strider och inbördeskrig. Den perioden sågs som en gyllene tid av fred och framsteg.

Vi vet inte så mycket om Kong Fuzis liv. Han kom från en adelsfamilj som blivit nästan utfattig. Kong Fuzis far sägs ha varit en stark och modig krigare i sin ungdom. Han var 70 år när hans hustru blev med barn. Kort före Kong Fuzis födelse dog fadern.

ANNONS

ANNONS

Kong Fuzis mor uppfostrade sonen på egen hand. Hon var fast besluten att pojken skulle få en bra utbildning. Första steget var att lära sig skriva och läsa de kinesiska tecknen.

De kinesiska tecknen

Vårt alfabet består av tecken för ljud. Genom att sätta samman dem kan vi lätt skriva olika ord. Eftersom det inte finns så många ljud i språket, behöver vi inte lära oss mer än något över tjugo tecken för att kunna skriva.

Det kinesiska alfabetet består av tecken för hela ord. Det innehåller tusentals tecken och den som vill kunna skriva och läsa måste lära sig många av dem.

En del kinesiska tecken är ganska enkla. Det gäller ord som beskriver saker som stol, bord, bror och så vidare. Men många ord beskriver sådant som inte går att ta på, som exempelvis fred eller godhet. Sådana ord skrivs genom att sätta samman flera tecken. Ordet "fred" skrivs genom att sätta samman tecknen för "kvinna" och "tak", "godhet".

Genom att studera tecknen, lära in dem och skriva dem med tusch tog eleverna de första stegen i sin utbildning.

Litteratur, historia och musik

Eleverna måste också studera litteratur. Allteftersom han lärde sig tecknen, började Kong Fuzi studera de klassiska kinesiska böckerna. En av klassikerna är en samling sånger som kallas Shijing. De är skrivna för ungefär 3 000 år sedan. Sångerna ger en bild av livet i Kina under en tid som var lika orolig som den då Kong Fuzi själv levde.

"Har du studerat Sångerna?" kunde läraren fråga sina studenter. "Om du inte har studerat Sångerna, kan du inte samtala på ett bildat sätt."

Vid sidan av poesin fanns de historiska berättelserna. De som handlade om Zhoudynastins tid vid makten kallades Shujing. Det betyder ungefär "de klassiska skrifterna".

Blivande ämbetsmän avlägger slutexamen inför kejsaren själv. Att studera och lära sig de flesta av Kong Fuzis skrifter utantill blev så småningom nödvändigt för den som ville bli ämbetsman i Kina. Så var det ända fram till 1911.

Ett arbete i staten

Kong Fuzi började arbeta i slutet av tonåren och fick arbete i staten Lus förvaltning. Han skulle sköta några av de landområden som tillhörde härskarfamiljen. Enligt en berättelse var Kong Fuzi så skicklig att han fick bli lärare åt härskarfamiljens barn inom några år.

De viktiga traditionerna

De tankar och insikter som så småningom fick Kong Fuzi att förtjäna titeln mästare kom inte plötsligt. Först i fyrtioårsåldern insåg Kong Fuzi vilken uppgift han hade. Han skulle inte forma sig själv eller studenterna så att de skulle passa världen. Istället skulle de bli förebilder som världen skulle följa.

Grunden till Kong Fuzis bild av samhället och världen var Li eller ritualerna. Att följa ritualerna innebar att hylla gamla traditioner. De hade sina rötter i de stolta dagar då mäktiga kungar styrde Kina. Det var traditioner och seder som knöt barn till sina föräldrar, adelsmän till kungen och till slut kungen till himlen.

ANNONS

ANNONS

Kinas heligaste rit var den där Zhoukungen offrade till Di som var hans förfäders ande i himlen. På så sätt hyllade och vördade kungen förfäderna och himlaanden som stod över honom.

Precis som kungen var varje from människa i sin tur skyldig att hylla och vörda dem som var äldre och stod över honom eller henne i samhället. Denna skyldighet gällde till och med efter döden.

"Låt en härskare vara härskare"

Kong Fuzi lärde ut att harmonin och balansen i samhället berodde på att man godtog att vissa personer stod över andra. Det innebar också att man godtog vissa regler.

"Låt en härskare vara härskare och en undersåte en undersåte. Låt fadern vara en fader och sonen en son."

Men Kong Fuzi sa inte att de som en gång hade fått absolut makt, måste behålla den. Han visste mycket väl att många människor som hade fått makt missbrukade den. I själva verket var han inte mest orolig över att makthavare fick för lite respekt. Hans största bekymmer var att alltför många makthavare inte passade för sina uppdrag. Istället för att tjäna folket passade många på att skapa sig egna rikedomar.

Att bli en god människa

Kong Fuzis filosofi handlade om mycket mer än hur en härskare skulle styra framgångsrikt. Den gällde något mycket viktigare, nämligen hur man skulle bära sig åt för att bli en god människa.

Slutmålet för Kong Fuzi var att man skulle bli en ädel människa, en ädling, som levde ett hedersamt liv. Själva ordet ädling betyder ofta adelsman. Men Kong Fuzi förstod att en adelsman inte kunde lämna goda egenskaper i arv till sina barn även om han själv var en ädling. Ädling blev man bara genom egna studier och självdisciplin.

För att få kallas ädel räckte det inte med att följa traditionerna. Det var bara ett yttre tecken på att man var en ädel man. Det verkliga beviset på ädelhet fanns på insidan. Beviset var ett generöst sinnelag, som fick härskaren att behandla sina undersåtar milt eller godsägaren att se vad hans underlydande behövde. Kong Fuzi använde ordet medmänsklighet för att förklara vad han menade.

Något som var mycket viktigt var att inte säga en sak och göra en annan. Ord och handling skulle vara ett.

"Gör aldrig mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig", sa Kong Fuzi.

Det är nästan samma ord som det står i Nya testamentet att Jesus använde i bergspredikan fem hundra år senare.

I Kina kallades de styrande för junzi, ett ord som betyder härskare. Kong Fuzi gav ordet en ny betydelse. Tidigare hade junzi använts om en man från adeln. Istället kom ordet att användas om personer med ädel karaktär. Det spelade inte längre någon roll vilken bakgrund de hade.

ANNONS

ANNONS

Motsatsen till ädlingen var den lille mannen. Det var en person som i och för sig kunde styra i sin stad eller sitt rike men inte hade den visdom som krävdes för att se bortom dess gränser eller föreställa sig framtiden. Även i modernt språk lever Kong Fuzis tankar kvar.

"En statsman tänker på framtiden men en politiker tänker på nästa val", brukar vi säga idag.

Det goda är sin egen belöning

"Att tjäna det goda är sin egen belöning", sa Kong Fuzi. Det skulle ge själen frid även om det inte blev frid i världen. Till sina lärjungar sa han att även om de misslyckades med att vinna inflytande eller förlorade maktkamper skulle de strunta i det. Det viktigaste var att uppnå ädelhet genom att följa sina mästares regler.

Ibland har man diskuterat om Kong Fuzis lära är en religion eller inte. Kong Fuzi hade i alla fall mycket lite att säga om vad som hände efter döden. En gång frågade en lärjunge:

"Kan jag fråga om döden?"

"Du förstår inte ens livet", svarade Kong Fuzi. "Hur skulle du då kunna förstå döden?"

Kong Fuzi och hans lärjungar tog sig an uppgiften att leva ärbara liv. Deras tro var att man ska lyda och visa respekt för den som är överordnad. Den som är överordnad ska i sin tur visa kärlek och godhet mot sina underordnade. Den filosofin skulle inspirera hundratals miljoner kineser.

Kong Fuzis tankar präglade det kinesiska samhället i över två tusen år. Men under sin livstid fick han nästan inget erkännande. När Kong Fuzi dog 479 f.Kr var han något över sjuttio år. Då hade han samlat en liten men hängiven grupp av lärjungar. De skulle bevara och fundera över sin mästares läror under de kommande årtiondena.

Före och efter sin tid

Man kan säga att Kong Fuzi var både före och efter sin tid. Kong Fuzis uppfattning om hur ett land skulle styras gjorde att han hyllade hur det varit tidigare. Då hade stolta kungar utövat verklig makt. De tankarna skulle inte uppskattas till fullo förrän flera hundra år efter den vise mästarens död. Då styrde på nytt en härskarfamilj över landet.

Zhouriket var försvagat redan innan Kong Fuzi föddes. En berömd krönika, kallad Vår och höst, skildrar rikets uppgång och nedgång. Men man måste komma ihåg att Zhoudynastin styrde i omkring tusen år och är en av de mest långlivade i världshistorien. Kort efter Kong Fuzis död föll Zhouriket sönder ännu mer. Den period som sedan följde var så kaotisk att den i kinesisk historia fått namnet "De stridande staterna".

ANNONS

ANNONS

Hyllad av kejsare

År 202 f.Kr lyckades kungarna av Han ta makten och blev kejsare. Härskarna i Handynastin var stolta över Kinas kulturella arv. Speciellt hyllade de Kong Fuzi, den mästare som hade talat så mycket om hur viktigt det var att hylla överheten och hålla sig till traditionerna.

Hankejsarna gjorde Kong Fuzis grav till en helgedom. Till och med kejsaren, själve Himlens son, lade offergåvor vid Kong Fuzis grav. Att hylla Kong Fuzis ande blev en plikt för höga tjänstemän runtom i Kina under hela kejsartiden, fram till 1911. Kong Fuzitempel byggdes runtom i Kina.

Kong Fuzis filosofi var förstås mycket bra för en härskare. Enligt Kong Fuzi var man ju skyldig att hylla de överordnade i samhället. Däremot ville härskarna ogärna tala om en del andra saker som Kong Fuzi sagt - bland annat tanken att många makthavare egentligen var odugliga.

LÄS MER: Konfucianismen

LÄS MER: Handynastin - Kinas guldålder

LÄS MER: Religioner i Östasien (artikelserie)

LÄS MER: Kinas historia

LÄS MER: Kinas fornhistoria

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad hände när Zhoukungarnas makt minskade?
   
 2. Vilka var de viktigaste ämnena för den som ville bli ämbetsman?
   
 3. Hur skulle en härskare vara enligt Kong Fuzi?
   
 4. Förklara uttrycket "Det goda är sin egen belöning".
   
 5. Varför blev Kong Fuzis lära en viktig del i folkets liv under kejsartiden (som följde efter Kong Fuzis död)?
   

 

Text: Lars Hildingson (historielärare och läromedelsförfattare) och Kaj Hildingson (journalist och läromedelsförfattare)

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 30 november 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

M

Taipingupproret - när Jesus lillebror ödelade Kina

Åren 1851-1864 skakades Kina av det förödande Taipingupproret, som är en av de blodigaste...

M

Den underjordiska terrakottaarmén

Som många andra härskare genom historien ville Shi Huangdi, den förste kejsaren av Kina, ha med sig...

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och...

M

Cicero - offer i blodig maktkamp om Rom

Cicero (106-43 f.Kr) var redan under sin samtid en berömd politiker med en lång politisk bana bakom...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Konfucianism

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas...

Hi

Kinas fornhistoria

Kinas turbulenta äldsta historia och vägen fram till Kinas enande.

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi
Karta

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Hi
Schackpjäser

Sociala strukturer

Med sociala strukturer menas här fördelning av olika klasser eller sociala stånd i ett samhälle....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna