L

Kinesiska skrivtecken

Det var hos kungen av Shang som kineserna för flera tusen år sedan tecknade särskilt många skrivtecken. Kungen av Shang ville ställa frågor till sina döda förfäders andar.
Bild:

Shangdynastin existerade mellan 1600-talet och ca 1045 f.Kr. Religionen under Shangdynastin var en blandning av olika gudar och förfadersdyrkan.

Orakelben

Shangs lärda ristade in alla dessa frågor – i form av figurer, enkla bilder – på sköldpaddsskal eller på de breda benen av olika djur som kungen lät slakta. Sedan ropades kungens fråga ut med hög röst av en spåman som samtidigt höll en glödgad bronsstav mot skalet eller benet med ristningar. Benet sprack av värmen, och spåmannen kunde av sprickans utseende läsa ut vad förfädernas andar hade svarat på frågan.

Den som försöker tolka ett svar från en avliden anses få hjälp av ett orakel. Benen med inristade frågor kallas därför orakelben.

Många tusen orakelben har grävts fram ur jorden. De visar oss ett skriftspråk som användes för länge sedan. Språket bestod av en förenklad bild för varje ord.

På varje ben ser vi rader av tecken som fortfarande går att läsa och förstå. Skrivaren började uppifrån och skrev lodrätt nedåt. Den första lodräta raden finns längst till höger och den sista längst till vänster.

Skriftspråket utvecklas

Ungefär lika gamla som orakelbenen är bronsföremål som också i stora mängder har grävts fram ur Kinas jord. På dem finns tecken ristade, tecken som liknar bilder mer än vad tecknen på orakelbenen gör. Från dessa bronsföremål har forskare ritat av fler än två tusen olika tecken som i enklare form används än idag.

Tiden gick och bildtecknen förenklades. De blev mera streck än bilder. Skrivarna började måla dem med pensel och tusch på papper. Förenklingen har fortsatt i flera omgångar. Idag är det ganska svårt att föreställa sig hur den ursprungliga bilden såg ut. De kinesiska barnen pluggar in hundratals och åter hundratals tecken utan att veta från vilka bilder de kommit. Följande exempel kan förklara en del tecken för oss.

Bild:

Texten i vänstra spalten har hittats på orakelben och bronsföremål. I högra spalten visas de moderna skrivtecknen för samma begrepp.


 

Uppgifter och frågor

 1. Vad menas med ordet ”orakelben”?
   
 2. Hur har de kinesiska skrivtecknen utvecklats/förändrats genom tiderna?
   
 3. Hur många skrivtecken tror du kinesiska skolelever måste lära sig.
   
 4. Hur tror du kineserna löser problemen med att skriva på en dator?
   
 5. Rita några kinesiska skrivtecken med hjälp av bilderna till texten.

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

 

Läs mer om

Kartor

 

Uppdaterad: 06 november 2017
Publicerad: 04 februari 2014