Samhällets ekonomi, del 2

Av: Peter Söderström |
Tid:
11:08
|
|
          

Genomgång (11:08 min) där SO-läraren Peter Söderström går igenom olika begrepp inom samhällsekonomi. Här förklaras bl.a.: hökonjunktur, lågkonjunktur, ekonomiska system (planekonomi, marknadsekonomi och blandekonomi), utbud, efterfrågan

5
Average: 5 (1 vote)